Bài 52 trang 60 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tập tành (trang 59-60 sgk Toán 9 Tập 2)

Video Bài 52 trang 60 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 52 (trang 60 SGK Toán 9 Tập 2): Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một canô đi từ bến A tới bến B, nghỉ 40 phút ở bến B rồi quay lại bến A. Kể từ lúc xuất phát tới lúc về tới bến A hết tất cả 6 giờ. Hãy tìm véc tơ vận tốc tức thời của canô trong nước yên lặng, biết rằng véc tơ vận tốc tức thời của nước chảy 3 km/h.

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời xuôi dòng là : x + 3 (km/h)

Gọi véc tơ vận tốc tức thời lúc ngược dòng là : x – 3 (km/h)

Do kể từ lúc xuất phát tới lúc về tới bến A hết tất cả 6 h nên ta mang:

⇔ 30.3 (x- 3) + 30.3. (x+ 3) + 2(x+ 3). (x – 3) = 6.3.(x+3).(x – 3)

⇔ 90.(x – 3) + 90(x+ 3)+ 2(x2 – 9) = 18 (x2 -9)

⇔ 90x – 270+ 90x + 270 + 2x2 – 18 = 18x2 – 162

⇔ 180x + 2x2 – 18 = 18x2 – 162

⇔ 16x2 – 180x -144= 0

⇔ 4x2 –45x – 36 = 0

Với a=4; b= - 45, c= - 36

Phương trình đã cho mang hai nghiệm là:

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của canô trong nước yên lặng là 12km/h.

Tri thức ứng dụng

Tham khảo những lời giải Toán 9 Bài 8 khác:

 • Mục Lục Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Bài 41 (trang 58 SGK Toán 9 Tập 2): Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người ...

 • Bài 42 (trang 58 SGK Toán 9 Tập 2): Chưng Thời vay 2 000 000 đồng của nhà băng để làm kinh tế gia đình ...

 • Bài 43 (trang 58 SGK Toán 9 Tập 2): Một xuồng du lịch đi từ thành phường Cà Mau tới Đất Mũi theo môt đường ...

 • Bài 44 (trang 58 SGK Toán 9 Tập 2): Đố. Đố em tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị ...

 • Bài 45 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Tích của hai số tự nhiên liên tục to hơn tổng của chúng là 109. ...

 • Bài 46 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Một mảnh đất hình chữ nhật mang diện tích 240 cm2. Nếu tăng chiều rộng ...

 • Bài 47 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Chưng Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30km, ...

 • Bài 48 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông ...

 • Bài 49 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày ...

 • Bài 50 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. ...

 • Bài 51 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 2): Người ta đổ thêm 200g nước vào một dung dịch chứa 40g muối thì nồng ...

 • Bài 52 (trang 60 SGK Toán 9 Tập 2): Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một canô đi từ bến A ...

 • Bài 53 (trang 60 SGK Toán 9 Tập 2): Tỉ số vàng. Đố em chia được đoạn AB cho trước thành hai đoạn sao cho ...

Tham khảo những lời giải Toán 9 Chương 4 khác:

 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng - Tập tành (trang 54)
 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - Tập tành (trang 56-57)
 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Ôn tập chương 4 (Thắc mắc - Bài tập)
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)
 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (mang đáp án - cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (mang đáp án)
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một canô đi từ bến A đến bến B, nghỉ 40 phút từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài 52 sgk toán 9 tập Hai trang 60.Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tập tành trang 59-60 sgk Toán lớp 9 Tập 2

Video Bài 52 trang 60 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 52 trang 60 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một canô đi từ bến A tới bến B, nghỉ 40 phút ở bến B rồi quay lại bến A. Kể từ lúc xuất phát tới lúc về tới bến A hết tất cả 6 giờ. Hãy tìm véc tơ vận tốc tức thời của canô trong nước yên lặng, biết rằng véc tơ vận tốc tức thời của nước chảy 3 km/h.

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời xuôi dòng là : x + 3 (km/h)

Gọi véc tơ vận tốc tức thời lúc ngược dòng là : x – 3 (km/h)

Do kể từ lúc xuất phát tới lúc về tới bến A hết tất cả 6 h nên ta mang:

⇔ 30.3 (x- 3) + 30.3. (x+ 3) + 2(x+ 3). (x – 3) = 6.3.(x+3).(x – 3)

⇔ 90.(x – 3) + 90(x+ 3)+ 2(x2 – 9) = 18 (x2 -9)

⇔ 90x – 270+ 90x + 270 + 2x2 – 18 = 18x2 – 162

⇔ 180x + 2x2 – 18 = 18x2 – 162

⇔ 16x2 – 180x -144= 0

⇔ 4x2 –45x – 36 = 0

Với a=4; b= - 45, c= - 36

Phương trình đã cho mang hai nghiệm là:

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của canô trong nước yên lặng là 12km/h.

Tri thức ứng dụng

 • Mục Lục Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Bài 41 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người ...

 • Bài 42 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Chưng Thời vay 2 000 000 đồng của nhà băng để làm kinh tế gia đình ...

 • Bài 43 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Một xuồng du lịch đi từ thành phường Cà Mau tới Đất Mũi theo môt đường ...

 • Bài 44 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Đố. Đố em tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị ...

 • Bài 45 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Tích của hai số tự nhiên liên tục to hơn tổng của chúng là 109. ...

 • Bài 46 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật mang diện tích 240 cm2. Nếu tăng chiều rộng ...

 • Bài 47 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Chưng Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30km, ...

 • Bài 48 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông ...

 • Bài 49 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày ...

 • Bài 50 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. ...

 • Bài 51 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Người ta đổ thêm 200g nước vào một dung dịch chứa 40g muối thì nồng ...

 • Bài 52 trang 60 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một canô đi từ bến A ...

 • Bài 53 trang 60 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Tỉ số vàng. Đố em chia được đoạn AB cho trước thành hai đoạn sao cho ...

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *