Bài 63 trang 48 SBT Toán 7 Tập 2
Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 63 trang 48 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Hai nhà máy được xây dựng tại hai địa điểm A và B nằm về một phía của khúc sông thẳng. Tìm trên bờ sông một địa điểm C để xây một trạm bơm sao cho tổng chiều dài đường ống dẫn nước từ C tới A và tới B là nhỏ nhất.

Lời giải:

Tổng khoảng cách từ máy bơm C tới hai nhà máy A và B là: CA + CB

- Dựng điểm A' sao cho bờ sông là trung trực của AA'.

- Nối A'B cắt bờ sông tại điểm C.

Theo kết quả của bài 62 thì C là điểm cần tìm sở hữu khoảng cách CA + CB ngắn nhất.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

 • Bài 54 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC...

 • Bài 55 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hai điểm D, E nằm trên phố trung trực của đoạn thẳng BC...

 • Bài 56 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho đường thẳng d và hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng sở hữu...

 • Bài 57 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Đường trung trực d của đoạn thẳng AB chia mặt phẳng thành hai phần...

 • Bài 58 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng AB vuông góc với CD...

 • Bài 59 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hai điểm A, B và một đường thẳng d. Vẽ đường tròn tâm O đi qua hai điểm A...

 • Bài 60 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho đoạn thẳng AB. Tìm tập hợp những điểm C sao cho tam giác...

 • Bài 61 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho góc xOy bằng 60o, điểm A nằm trong góc xOy

 • Bài 62 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hình bên, M là một điểm tùy ý nằm trên phố thẳng a...

 • Bài 63 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hai nhà máy được xây dựng tại hai địa điểm A và B nằm về một phía ...

 • Bài 7.1 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Trên phố trung trực của đoạn thẳng AB...

 • Bài 7.2 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hai tam giác cân chung đáy ABC và ABD...

 • Bài 7.3 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Đường trung trực của cạnh BC trong tam giác ABC...

 • Bài 7.4 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Trong tam giác ABC, hai đường trung trực của hai cạnh...

 • Bài 7.5 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng nếu trong tam giác ABC sở hữu hai cạnh AB và AC...

 • Bài 7.6 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho đường thẳng d hai điểm A, B nằm về một phía của d...

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *