Giải bài 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
  • Tập hợp Q những số hữu tỉ
  • Cùng, trừ số hữu tỉ
  • Nhân, chia số hữu tỉ
  • Trị giá tuyệt đối của một số hữu tỉ cùng, trừ, nhân, chia số thập phân
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
  • Tỉ lệ thức
  • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Làm tròn số
  • Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.
  • Số thực
  • Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  • Đại lượng tỷ lệ thuận
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
  • Đại lượng tỷ lệ nghịch
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Hàm số - Toán lớp 7
  • Mặt phẳng toạ độ
  • Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
  • Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
  • Hai góc đối đỉnh
  • Hai đường thẳng vuông góc
  • Những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
  • Hai đường thẳng song song
  • Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
  • Từ vuông góc tới song song
  • Định lí
  • Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
 • CHƯƠNG II. TAM GIÁC
  • Tổng ba góc của một tam giác
  • Hai tam giác bằng nhau
  • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)
  • Tam giác cân
  • Định lí Pytago
  • Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
  • Ôn tập chương II: Tam giác

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
  • Thu thập số liệu thống kê, tần số.
  • Bảng
  • Biểu đồ.
  • Số trung bình cùng
  • Ôn tập chương III: Thống kê
 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  • Khái niệm về biểu thức đại số.
  • Trị giá của một biểu thức đại số
  • Đơn thức.
  • Đơn thức đồng dạng.
  • Đa thức.
  • Cùng, trừ đa thức
  • Đa thức một biến.
  • Cùng, trừ đa thức một biến
  • Nghiệm của đa thức một biến.
  • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
  • Ôn tập chương III - Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
  • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Tính chất đường phân giác của một góc
  • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Tính chất ba đường cao của tam giác
 • BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7
  • Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7
  • Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 65 66 67 trang 34 sgk Toán 7 tập 1 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1.

Hướng dẫn giải Bài §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số với trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu ko với ước là số nguyên tối nào khác Hai và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Ví dụ: (frac{3}{{20}} = 0,15;,,frac{{37}}{{25}} = 1,48)

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu với ước là số yếu tố khác Hai và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ: (frac{{17}}{{11}} = 1,5454…;,,frac{5}{{12}} = 0,41666…)

Để viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn, người ta đặt chu kỳ trong dấu ngoặc.

Ví dụ: (frac{{17}}{{11}} = 1,(54);,,frac{5}{{12}} = 0,41(6))

Ghi chú: Mỗi số hữu tỉ được trình diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Trái lại, mỗi số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn trình diễn một số hữu tỉ.

2. Ví dụ minh họa

Trước lúc đi vào giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ tiêu biểu sau đây:

Ví dụ 1:

Viết những số hữu tỉ sau dưới dạng thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn: (frac{4}{{11}};frac{5}{{12}};frac{8}{{25}};frac{{17}}{{40}}).

(begin{array}{l}frac{4}{{11}} = 0,(36)frac{5}{{12}} = 0,41(6)frac{8}{{25}} = 0,32frac{{17}}{{40}} = 0,425end{array}).

Ví dụ 2:

Viết những số hữu tỉ sau dưới dạng phân số: (0,00(24);,,0,75;,,1,28;,,,0,(12);,,1,3(4)).

(begin{array}{l}0,00(24) = frac{1}{{100}},.0,(24) = frac{1}{{100}}.frac{{24}}{{99}} = frac{2}{{825}},75 = frac{{75}}{{100}} = frac{3}{4},1,28, = frac{{128}}{{100}} = frac{{32}}{{25}},,0,(12) = frac{{12}}{{99}} = frac{4}{{33}}1,3(4) = 1,3 + 0,0(4) = 1,3 + frac{1}{{10}}.0,(4) = frac{{13}}{{10}} + frac{4}{9} = frac{{121}}{{90}}end{array}).

Ví dụ 3:

Tìm số hữu tỉ a sao cho x < a < y, biết rằng:

a) (x = 25,9543…;y = 26,1765….).

b) (x = – 126,247…;y = – 125,8675…).

a) a = 25,96 hoặc a = 25, 97,v.v.

b) a = -126, 23 hoặc a = -125, 87,v.v.

Ví dụ 4:

Tính ({rm{[}}12,(1) – 2,3(6){rm{]}}:4,(21)).

Trước hết cần đổi những số thập phân tuần hoàn ra phân số.

Ta với: (12,(1) = 12frac{1}{9};,,2,3(6) = 2frac{{36 – 3}}{{90}} = 2frac{{11}}{{30}})

(4,(21) = 4frac{{21}}{{99}} = 4frac{7}{{33}})

Vậy ({rm{[}}12,(1) – 2,3(6){rm{]}}:4,(21) = left( {12frac{1}{9} – 2frac{{33}}{{90}}} right) + 4frac{7}{{33}})

( = left( {12frac{{10}}{{90}} – 2frac{{33}}{{90}}} right):4frac{7}{{33}} = 9frac{{67}}{{90}}:4frac{7}{{33}} = frac{{877}}{{90}}.frac{{33}}{{139}} = 2frac{{1307}}{{4170}})

Ví dụ 5:

Tìm x : 0,(12) : 1,(6) = x : 0,(3).

Ta với: (frac{{12}}{{99}}:1frac{6}{9} = x:frac{3}{9},,,hay,,,frac{4}{{33}}:frac{5}{3} = x:frac{1}{3}).

Vậy (x = frac{4}{{33}}.frac{1}{3}.frac{3}{5} = frac{4}{{165}}).

Ví dụ 6:

Tìm những phân số tối giản, biết rằng tích của tử và mẫu bằng 550, phân số tối giản đó với thể trình diễn bởi một số thập phân hữu hạn.

Ta với (550 = {2.5^2}.11)

Vậy ta với những phân số tối giản sau đây thoả mãn những điều kiện của bài toán:

(frac{{275}}{2} = 137,5;,frac{{22}}{{25}} = 0,88;,,frac{{11}}{{50}} = 0,22).

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những thắc mắc với trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước lúc trả lời nhé!


Nghi vấn

Trả lời thắc mắc trang 33 sgk Toán 7 tập 1

Trong những phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của những phân số đó.

(dfrac{1}{4};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{ – 5}}{6};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{13}}{{50}};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{ – 17}}{{125}};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{11}}{{45}};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{7}{{14}})

Trả lời:

Ta với : Xét mẫu số của những phân số đã cho

(4 = {2^2};6 = 2.3;50 = {5^2}.2;125 = {5^3};)

(45 = {3^2}.5;14 = 2.7)

– Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

(dfrac{1}{4};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{13}}{{50}};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{ – 17}}{{125}})

Vì mẫu của chúng ko với ước yếu tố khác (2) và (5).

– Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

(dfrac{{ – 5}}{6};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{{11}}{{45}};{kern 1pt} {kern 1pt} dfrac{7}{{14}})

Vì mẫu của chúng với ước yếu tố khác (2) và (5).

(eqalign{
& {Một over 4} = 0,25;,,,,,,,,,,{{ – 5} over 6} = – 0,8(3); cr
& {{13} over {50}} = 0,26;,,,,,,,{{ – 17} over {125}} = – 0,136; cr
& {{11} over {45}} = 0,2(4);,,,,,{7 over {14}} = 0,5. cr} )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập Một của bài §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 65 trang 34 sgk Toán 7 tập 1

Giảng giải vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, rồi viết chúng dưới dạng đó.

$frac{3}{8}$;    $frac{-7}{5}$;    $frac{13}{20}$;    $frac{-13}{125}$

Bài giải:

Những phân số đã cho là phân số tối giản, với mẫu số dương và những mẫu đó tuần tự là 8 = $2^3$; 5; 20 = $2^2$ . 5; 125 = $5^3$ đều ko chứa ước yếu tố nào khác Hai và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn như sau:

$frac{3}{8}$ = 0,375;    $frac{-7}{5}$ = -1,4;    $frac{13}{20}$ = 0,65;    $frac{-13}{125}$ = -0,104


2. Giải bài 66 trang 34 sgk Toán 7 tập 1

Giảng giải vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, rồi viết chúng dưới dạng đó

$frac{1}{6}$;    $frac{-5}{11}$;    $frac{4}{9}$;    $frac{-7}{18}$

Bài giải:

Những phân số đã cho là phân số tối giản, với mẫu số dương và những mẫu đó tuần tự là 6 = 2.3; 11 = 1 . 11; 9 = 3 . 3; 18 = 2 . $3^2$ đều với chứa ước yếu tố khác Hai và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn như sau:

$frac{1}{6}$ = 0,1(6);    $frac{-5}{11}$ = -0,(45);    $frac{4}{9}$ = 0,(4);    $frac{-7}{18}$ = -0,3(8)


3. Giải bài 67 trang 34 sgk Toán 7 tập 1

Cho A = $frac{3}{2 . square}$

Hãy điền vào ô vuông một số yếu tố với một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Sở hữu thể điền mấy số tương tự?

Bài giải:

Những số yếu tố với một chữ số là: $2, 3, 5, 7$

Điền vào ô vuông ta được:

$frac{3}{2 . 2}$;    $frac{3}{2 . 3}$;    $frac{3}{2 . 5}$;    $frac{3}{2 . 7}$

Trong những phân số trên, những phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

$frac{3}{2 . 2}$; $frac{3}{2 . 3}$; $frac{3}{2 . 5}$

Vậy với thể điền vào ô vuông ba số: 2, 3, 5


Bài trước:

 • Tập dượt: Giải bài 59 60 61 62 63 64 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Tập dượt: Giải bài 68 69 70 71 72 trang 34 35 sgk toán 7 tập 1

 • Những bài toán 7 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 7
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *