Bài 7 trang 118 Toán 8 Tập 1
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Video Bài 7 trang 118 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 7 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1): Một gian phòng mang nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, mang một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích những cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên mang đạt mức chuẩn về ánh sang hay ko?

Lời giải:

Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m2)

Diện tích cửa sổ: S1 = 1.1,6 = 1,6 (m2)

Diện tích cửa ra vào: S2 = 1,2.2 = 2,4 (m2)

Diện tích những cửa: S' = S1 + S2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m2)

Vậy gian phòng ko đạt mức chuẩn về ánh sáng.

Tri thức vận dụng

Những bài giải bài tập Toán 8 Bài Hai khác

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài Hai trang 116 : Xét những hình A, B, C, D, E vẽ trên lưới kẻ....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài Hai trang 117 : Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài Hai trang 118 : Ba tính chất của diện tích đa giác đã được....

 • Bài 6 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1): Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: ...

 • Bài 7 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1): Một gian phòng mang nến hình chữ nhật với kích thước ...

 • Bài 8 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1): Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác ...

 • Bài 9 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): ABCD là một hình vuông cạnh 12cm ...

 • Bài 10 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Cho một tam giác vuông ...

 • Bài 11 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa ...

 • Bài 12 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Tính diện tích những hình dưới đây ...

 • Bài 13 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình 125 trong đó ABCD là hình chữ nhật ...

 • Bài 14 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m ...

 • Bài 15 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD mang AB = 5cm, BC = 3cm.

 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
 • Tập dượt (trang 119)
 • Bài 3: Diện tích tam giác
 • Tập dượt (trang 122-123)
 • Bài 4: Diện tích hình thang
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *