Hóa học 8 Bài 29: Bài luyện tập 5 – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 29

Hóa học 8 Bài 29: Bài tập tành 5 được THPT Lê Hồng Phong soạn kỳ vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 29

Bài 1 (trang 100 SGK Hóa 8)

Viết những phương trình hóa học trình diễn sự cháy trong oxi của những đơn chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm là những hợp chất tuần tự với công thức hóa học là CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên những chất tạo thành.

Lời giải:

C + O2  CO2. Cacbon đioxit.

4P + 5O2  2P2O5. Điphotpho pentaoxit.

2H2 + O2  2H2O. Nước.

4Al + 3O2  2Al2O3. Nhôm oxit.

Bài 2 (trang 100 SGK Hóa 8)

Những giải pháp phải thực hiện để đập tắt sự cháy? Vì sao thực hiện được những giải pháp đó thì sẽ dập tắt được sự cháy?

Lời giải:

Những giải pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy:

– Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.

– Cách li chất cháy với khí oxi.

Những giải pháp này phải làm ruộng thời và với vậy thì sẽ dập tắt được sự cháy.

Bài 3 (trang 101 SGK Hóa 8)

Những oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5. Gọi tên những oxit đó.

Lời giải:

Những oxit axit: (vì là oxit của phi kim tương ứng với một axit (H2CO3, H2SO3, H3PO4)

CO2: Cacbon đioxit.

SO2: Lưu huỳnh đioxit.

P2O5: điphotpho pentaoxit.

Những oxit bazơ là:(vì là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ(NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3)

Na2O: Natri oxit.

MgO: Magie oxit.

Fe2O3: Sắt(III) oxit.

Bài 4 (trang 101 SGK Hóa 8)

Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng:

Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một yếu tố kim loại.

B. Một yếu tố phi kim khác.

C. Những yếu tố hóa học khác.

D. Một yếu tố hóa học khác.

E. Những yếu tố kim loại.

Lời giải:

Câu phát biểu đúng: D.

Bài 5 (trang 101 SGK Hóa 8)

Điền chữ S(sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia ra hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả những oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả những oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ.

Lời giải:

Câu phát biểu sai: B, C, E.

Bài 6 (trang 101 SGK Hóa 8)

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao?

a) 2KMnO4 → K2MnO+ MnO2 + O2.

b) CaO + CO2 → CaCO3.

c) 2HgO → 2Hg + O2.

d) Cu(OH)2 → CuO + H2O.

Lời giải:

Phản ứng hóa hợp: b) vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban sơ.

Phản ứng phân hủy: a) c) d) vì một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Bài 7 (trang 101 SGK Hóa 8)

Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học với xảy ra sự oxi hóa trong những phản ứng cho dưới đây:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2Cu + O2 → 2CuO.

c) H2O + CaO → Ca(OH)2.

d) 3H2O + P2O5 → 2H3PO4.

Lời giải:

Những phản ứng xảy ra sự oxi hóa: a), b).

(sự tác dụng của oxi với Một chất là sự oxi hóa)

Bài 8 (trang 101 SGK Hóa 8)

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hiện của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ với dung tích 100ml.

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải tiêu dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%?

b) Nếu tiêu dùng kali clorat với thêm một lượng nhỏ MnO2 thì lượng kali clorat cần tiêu dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng.

Lời giải:

a) Đổi 100 ml = 0,Một lít

Thể tích khí oxi chứa trong 20 lọ là:

VO2 = 0,1.20 = Hai lít

Mà lượng oxi hao hụt 10% nên hiệu suất phản ứng (H) = 100% – 10% = 90%.

Vận dụng công thức tính hiệu suất phản ứng theo chất tham gia phản ứng với:

Đáp số: mKMnO4 cần tiêu dùng = 31,35 (gam)

b) Ý b) tách biệt so với ý a), ngoài ra ở ý b) ko cho lượng oxi hao hụt là bao nhiêu nên ta lấy hiệu suất phản ứng đạt 100%.

Thể tích khí oxi thu được là: V = 0,1.20 = 2 (lít)

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 29 (với đáp án)

Câu 1: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 50%

Đáp án: C

Câu 2: Bari oxit với công thức hóa học là

A. Ba2O

B. BaO

C. BaO2

D. Ba2O2

Đáp án: B

Câu 3: Sử dụng chất nào để nhận diện 3 chất rắn Na2O, Al2O3, MgO.

A. H2SO4

B. BaCl2

C. H2O

D. HCl

Đáp án: C

Cho 3 chất rắn tác dụng với nước

+ Chất rắn tan là Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

+ Chất rắn ko tan là Al2O3 và MgO

Cho Hai chất còn lại tác dụng với dung dịch Na OH vừa thu được

+ Chất rắn tan là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

+ chất rắn ko tan là MgO

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về oxi là ko đúng ?

A. Oxi nhẹ hơn ko khí

B. Oxi cần thiết cho sự sống

C. Oxi ko mùi và ko vị

D. Oxi chiếm chiếm 20,9% về thể tích trong ko khí

Đáp án: A

Câu 5: Nhóm chất nào sau đấy đều là oxit?

A. SO2, MgSO4, CuO

B. CO, SO2, CaO

C. CuO, HCl, KOH

D. FeO, CuS, MnO2

Đáp án: B

Câu 6: Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một nguyên phi kim

B. Một yếu tố kim loại

C. Nhiều yếu tố hóa học

D. Một yếu tố hóa học khác

Đáp án: D

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,Hai gam lưu huỳnh trong 2,24 lít khí O2. Sau phản ứng khối lượng SO2 thu được là

A. 6,4 gam.

B. 3,Hai gam.

C. 8,0 gam.

D. 4 gam.

Đáp án: A

Theo phương trình hóa học S và O2 phản ứng hết; Sau phản ứng thu được 0,Một mol SO2.

mSO2 = 0,1.(32 + 16.2) = 6,4 gam.

Câu 8: Số gam KClO3 để điều chế 2,4 g Oxi ở dktc ?

A. 18 g

B. 17,657 g

C. 6,125 g

D. 9,17 g

Đáp án: C

Theo PTHH với số mol KClO3 = 0,05 mol

Khối lượng KClO3 là:

m = n.M = 0,05. (39 + 35,5 + 16.3) = 6,125 gam.

Câu 9: Tỉ lệ khối lượng của Nito và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

A. NO

B. NO2

C. N2O5

D. N2

Đáp án: A

⇒ Công thức cần tìm là NO

Câu 10: Người ta thu khí oxi bằng cách đấy ko khí là dựa vào tính chất nào?

A. Oxi tan trong nước

B. Oxi nặng hơn ko khí

C. Oxi ko mùi, màu, vị

D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong ko khí

Đáp án: B

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 8 Bài 29: Bài tập tành 5 do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm với đáp án đầy đủ. Kỳ vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Bài tập tành 5. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

Soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Hoá học 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *