Bài 82 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1




Bài 6: Phép Trừ Và Phép Chia

Bài 82 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1: Viết số tự nhiên nhỏ nhất mang tổng những chữ số bằng 62

Lời giải:

Vì số tự nhiên nhỏ nhất nên số chữ số phải ít nhất. Đồng thời tổng những chữ số bằng 62 nên những chữ số phải to nhất.

Ta mang: 62 : 9 = 6 (dư 8)

Do đó, số cần tìm gồm 6 chữ số 9 và Một chữ số 8.

Vậy số cần tìm là 8 999 999

Những bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

 • Bài 62 (trang 13 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

 • Bài 63 (trang 13 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): a. Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư mang thể bằng bao nhiêu?

 • Bài 64(trang 13 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

 • Bài 65 (trang 13 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này

 • Bài 66(trang 13 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ

 • Bài 67 (trang 13 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính nhẩm bằng cách:

 • Bài 68 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Bạn Mai tiêu dùng 25000 đồng tìm bút.

 • Bài 69 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): một tàu hoả cần chở 892 khách thăm quan.

 • Bài 70 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): a. Cho 1538 + 3425 = S

 • Bài 71 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội tới Vinh.

 • Bài 72 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính hiệu của số tự nhiên to nhất và số tự nhiên

 • Bài 73 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Bác bỏ Tâm từ Mát-xco-va về tới Hà Nội lúc 16 giờ

 • Bài 74 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Một phép trừ mang tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062

 • Bài 75 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Đố: đặt những số 1,2,3,4,5 vào những vong tròn để 3

 • Bài 76 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

 • Bài 77 (trang 14 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

 • Bài 78 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm thương

 • Bài 79 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): viết một số A bất kì mang 3 chữ số,

 • Bài 80 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Bán kính Trái đất là 6380km

 • Bài 81 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Năm nhuận mang 366 ngày

 • Bài 82 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): viết số tự nhiên nhỏ nhất mang tổng những chữ số bằng 62

 • Bài 83 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): một phép chia mang tổng của số chia và số bị chia

 • Bài 84 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm những số tự nhiên a biết rằng lúc chia a cho 3 thì thương là 15.

 • Bài 85 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3

 • Bài 6.1 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Trong các khẳng định sau,

 • Bài 6.2 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất

 • Bài 6.3 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

 • Bài 6.4 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tuấn cho Tú biết 76000 - 75 = 75925

 • Bài 6.5 (trang 15 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Một phép chia có thương bằng 82,

 • Giải bài tập sgk Toán 6
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 mang đáp án
 • Top 52 Đề thi Toán 6 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com




Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *