Bài tập ôn tập chương 1 Tập hợp các số tự nhiên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Bài tập Toán lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

GiaiToan xin giới thiệu tới độc giả tài liệu Bài tập: Ôn tập chương Một Tập hợp những số tự nhiên bao gồm bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên tri thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học trò lớp 6 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với những dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với những dạng toán Chương 1: Tập hợp những số tự nhiên

Bài tập chương 1: Tập hợp những số tự nhiên

Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Tập hợp những chữ dòng trong cụm từ "KIÊN GIANG" là:

A. {K; I; E; N; G; I; A; N; G}B. {K; I; E; N; G; A; N}
C. {K; I; E; N; G; I; A; G}D. {K; I; E; N; G; A}

Bài 2: Trị giá của chữ số 6 trong số 165 721 là:

A. 60 000B. 6 000
C. 600D. 600 000

Bài 3: Cho số tự nhiên Ba số tự nhiên liên tục tăng dần là:

A. n + 1; n; n + 2B. n + 1; n; n - 1
C. n; n + 1; n + 2D. n - 1; n + 1; n

Bài 4: Cho tập hợp . Trong những số dưới đây, số nào thuộc tập hợp A:

A. 8B. 6C. 10D. 7

Bài 5: Chọn khẳng định đúng

A. B. 
C. D. 

Bài tập tự luận

Bài 1:

1) Gọi B là tập hợp những số tự nhiên chẵn, to hơn Hai nhưng ko to hơn 12.

a. Mô tả tập hợp B bằng hai cách.

b. Trình diễn những phần tử của B trên cùng một tia số.

2) Tìm những số tự nhiên chẵn mang ba chữ số khác nhau mà tổng những chữ số của nó bằng 4.

Bài 2: Tính trị giá biểu thức:

Bài 3: Tìm tích, thương và số dư (nếu mang):

a) 114 231 . 5 134

b) 34 560 : 256

c) 2564 : 24

Bài 4: Một đội tự nguyện mang 450 tự nguyện viên tham gia chiếc dịch trồng cây gây rừng. Đoàn tự nguyện cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 35 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả tự nguyện viên?

Bài 5: Một shop bán 260kg gạo, buổi sáng bán được một nửa số gạo ban sơ, buổi chiều bán số gạo bằng một nửa số gạo buổi sáng.

a) Số gạo còn lại của shop là bao nhiêu?

b) Số tiền thu được của shop ngày hôm đó là bao nhiêu? Biết giá bán 25000đồng/1kg gạo

c) Cho biết giá nhập gạo là 22 000 đồng/1kg gạo. Tính số tiền lãi mà shop thu được.

Đáp án bài tập trắc nghiệm

1 - D2 - A3 - C4 - B5 - A

Đáp án bài tập tự luận

Bài 1:

1) Gọi B là tập hợp những số tự nhiên chẵn, to hơn Hai nhưng ko to hơn 12.

a. Cách 1: Liệt kê những phần tử của tập hợp: B = {4; 6; 8; 10; 12}

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng: B = x chẵn và 2 < x ≤ 12

b. HS tự trình diễn.

2) Số tự nhiên mang dạng

Ba số khác nhau mang tổng bằng 4 là 0; 1; 3

Do a khác 0 nên những số mang ba chữ số tạo bởi 0; 1; 3 là: 130; 103; 310; 301

Số tự nhiên cần tìm là số chẵn nên những số cần tìm là 130; 310.

Bài 2:

Bài 3: Tìm tích, thương và số dư (nếu mang):

Thực hiện những phép tính ta được kết quả như sau:

a) 114 231 . 5 134 = 58 645 682

b) 34 560 : 256 = 135

c) 2564 : 24 = 106 dư 20

Bài 4:

Thực hiện phép chia 450 : 35 = 12 dư 30

Lúc xếp đủ 12 xe ô tô thì còn 30 kiện tự nguyện viên, và phải sử dụng thêm Một chuyến xe nữa để chở hết 30 tự nguyện viên

Lúc đó cần ít nhất là 12 + 1 = 13 (xe ô tô)

Đáp số: 13 xe ô tô.

Bài 5:

a) Buổi sáng bán được số gạo là 260 : 2 = 130 (kg)

Buổi chiều bán được số gạo là: 130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bán được của shop là: 130 + 65 = 195 (kg)

Số gạo còn lại là: 260 – 195 = 65 (kg)

b) Số tiền thu được của shop ngày hôm đó là 195 . 25 000 = 4 875 000 (kg)

c) Cách 1: Số tiền shop sử dụng để nhập gạo là: 260 . 22 000 = 5 720 000 (đồng)

Số tiền shop thu được nếu bán hết 260kg gạo là: 260 . 25 000 = 6 500 000 (đồng)

Tiền lãi shop thu được là: 6 500 000 – 5 720 000 = 780 000 (đồng)

Cách 2: Mức giá chênh lệch của giá nhập gạo và giá bán gạo chính là tiền lãi của của hàng nếu bán hết 260kg gạo.

Mức giá chênh lệch là: 25 000 – 22 000 = 3 000 (đồng)

Tiền lãi shop thu được là: 260 . 3 000 = 780 000(đồng)

Đáp án: 780 000 đồng

Mời quý thầy cô và độc giả tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-----------------------------------------------

  • Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương Một Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải SBT Toán 6: Ôn tập chương Một trang 29 - KNTT

--------------------------------------------

Bài tập Toán 6 Ôn tập chương Một Sách kết nối tri thức với cuộc sống mang đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên những em học trò mang thể trực tiếp vào làm bài và rà soát kết quả ngay lúc làm xong. Bài tập mang đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp những em hiểu cách làm bài hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *