Đề thi Học kì 2 Lịch Sử lớp 8 năm 2022 – 2023 có đáp án (15 đề)


Đề thi Học kì Hai Lịch Sử lớp 8 năm 2022 - 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Học kì Hai Lịch Sử lớp 8 năm 2022 - 2023 sở hữu đáp án (15 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong những bài thi Lịch Sử 8.

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Học kì 2

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử lớp 8

(Đề thi số 1)

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Giai đoạn 1893 – 1908, lúc nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã sở hữu một quyết định sáng suốt đó là gì?

A. Tìm cách giảng hòa với thực dân Pháp.

B. Lo tích lũy lương thực.

C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng đương đầu.

D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

Câu 2: Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?

A. Thực dân Pháp bình định ở đây muộn hơn

B. Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi chậm hơn.

C. Địa hình ko thuận lợi để xây dựng căn cứ.

D. Địa hình rừng núi nên việc xây dựng lực lượng sở hữu nhiều khó khăn.

Câu 3: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

A. Giúp vua cứu nước

B. Bảo vệ cuộc sống

C. Giành lại độc lập.

D. Cứu nước, cứu nhà.

Câu 4: Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?

A. Xây dựng phòng tuyến

B. Tìm cách giải hoàn với quân Pháp.

C. Vừa đương đầu, vừa xây dựng cơ sở vật chất.

D. Tích lũy lương thực, xây dựng quân tinh nhuế.

Câu 5: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong lúc thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?

A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Cải cách duy tân

C. Chính sách ngoại giao mở cửa

D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.

Câu 6: Trước tình hình khó khăn của quốc gia những năm cuối thế kỉ XIX, yêu cầu gì đặt ra?

A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho thích hợp.

B. Cải cách duy tân quốc gia.

C. Thực hiện chính sách đổi mới quốc gia.

D. Thực hiện chính sách canh tân quốc gia.

Câu 7: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong ngành nghề nông nghiệp, thực dân Pháp đã vận dụng chính sách gì?

A. Cướp đoạt ruộng nương

B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.

C. Thu tô nặng

D. Lập đồn điền

Câu 8: Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

A. Sản xuất xi – măng và gạch ngói

B. Khai thác than và kim loại

C. Chế biến gỗ và xay xát gạo.

D. Khai thác điện, nước.

Câu 9: Mục đích của Hội Duy Tân là gì?

A. Lập ra một nước Việt Nam độc lập.

B. Đảo chính vũ trang chống Pháp.

C. Tăng dân trí.

D. Tăng dân trí, dân quyền.

Câu 10: Tổ chức phong trào Đông Du là người nào?

A. Phan Châu Trinh

B. Hội Duy Tân

C. Phan Bội Châu

D. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền.

Đáp án trắc nghiệm

1-A2-A3-B4-C5-D
6-A7-A8-B9-A10-B

Phần II.Tự luận (5 điểm)

Câu 1:Nhận xét về phong trào khởi nghĩa của đồng bào miền núi về quy mô, một lãnh đạo, nguyên nhân thất bại, đặc điểm chung. (Hai điểm)

Câu 2:Nêu chính sách của thực dân Pháp trong những ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, liên lạc vận tải và tài chính. Em sở hữu nhận xét gì về kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX? (3 điểm)

Đáp án tự luận

Câu 1: Nhận xét về phong trào khởi nghĩa của đồng bào miền núi về quy mô, người lãnh đạo, nguyên nhân thất bại, đặc điểm chung: (Hai điểm)

- Quy mô: Rộng to khắp miền núi cả nước Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Kỳ. (0,5 điểm)

- Lãnh đạo: những thủ lĩnh địa phương, tù trưởng miền núi. (0,5 điểm)

- Nguyên nhân thất bại: (0,5 điểm)

+ Nổ ra lẻ tẻ, thiếu sự thống nhất, mang tính địa phương, tồn tại trong thời kì ngắn.

+ Bị thực dân Pháp sử dụng nhiều thủ đoạn đàn áp quân sự, sắm chuộc dụ dỗ.

- Đặc điểm chung: Những cuộc khởi nghĩa tự phát, ko sở hữu mối quan hệ trực tiếp với những cuộc khởi nghĩa Cần vương, ko bị chi phối bởi tư tưởng trung quân. Nó thường xuất phát từ quyền lợi của một phòng ban dân cư và mang tính chất địa phương chủ nghĩa. (0,5 điểm)

Câu 2: Chính sách của thực dân Pháp trong những ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, liên lạc vận tải và tài chính: (Hai điểm)

- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng nương của nông dân.

- Công nghiệp: Khai thác mỏ, xuất khẩu kiếm lời.

- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường sắm bán hàng hóa, vật liệu, thu thuế.

- Liên lạc vận tải: Xây dựng đường sá, cầu cống, bến cảng, đường dây diện thoại vừa để vươn tới những vùng vật liệu, vừa để đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân.

- Tài chính: Đánh thuế nặng để giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào đánh thuế nhẹ hoặc được miễn thuế, hàng hóa nước ngoài nhập vào Việt Nam đánh thuế cao.

* Nhận xét:

Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX đã sở hữu nhiều biến đổi. Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch thuộc địa của thực dân Pháp, từ đó dẫn tới nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc. (Một điểm)

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Học kì 2

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử lớp 8

(Đề thi số 2)

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

A. Cuộc khởi nghĩa sở hữu nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân sĩ phu.

B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng nương cho nông dân.

C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.

D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.

Câu 2: Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức Hai bản “ Thời vụ sách” đề nghị cải cách vấn đề gì?

A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ quốc gia.

B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoan và khai thác mỏ.

C. Phát triển kinh doanh, chỉnh đốn quốc phòng.

D. Chỉnh đốn bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục.

Câu 3: Lý do cơ bản nào khiến cho những đề nghị cải cách ko thể trở thành hiện thực?

A. Chưa hợp thời thế.

B. Rập khuân hoặc mô phỏng nước ngoài.

C. Điều kiện nước ta sở hữu những điểm khác biệt.

D. Triều đình cổ hủ, cự tuyệt, đối lập với mọi thay đổi.

Câu 4: “Bộ máy chính quyền từ Trung Ương tới địa phương mục ruỗng, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Tranh chấp giai cấp và tranh chấp giữa dân tộc ngày càng gay gắt.” Đó là tình hình Việt Nam vào thời kì nào?

A. Cuối thế kỉ XVIII

B. Đầu thế kỉ XIX

C. Giữa thế kỉ XIX

D. Cuối thế kỉ XIX

Câu 5: Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã vận dụng ở Việt Nam ngay từ lúc tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Chính sách “ chia để trị”

B. Chính sách “ sử dụng người Pháp để trị người Việt”

C. Chính sách “ Đồng hóa” dân tộc Việt Nam.

D. Chính sách “ Khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.

Câu 6: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.

B. Nông nghiệp dậm chân tại chỗ.

C. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu công nghiệp nặng.

D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc

Câu 7: Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh nào?

A. Chống thực dân Pháp và bọ vua quan phong kiến mạnh mẽ.

B. Chống đi phu, đời giảm sưu thuế.

C. Chống chính sách chia để trị của Pháp.

D. Chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình ở Việt Nam.

Câu 8: Kết quả lớp nhất của phong trào chống sưu thuế năm 1908 là gì?

A. Địa chủ phong kiến phải giảm suy thuế cho nông dân.

B. Thức tỉnh phong trào đấu tranh chống sưu thuế ở những tỉnh Bắc Kì.

C. Làm tê liệt chính quyền của thực dân phong kiến ở nông thôn.

D. Lối làm ăn theo phương thức tư bản chủ nghĩa được truyền bá.

Câu 9: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? Đó là những bậc nào?

A. Hai bậc: Tiểu học và Trung học.

B. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học

C. Ba bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học.

D. Ba bậc: Tiểu học, Trung học, Phổ thông.

Câu 10: Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?

A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam

B. Khai minh nền văn hóa giáo dục Việt Nam.

C. Do nhu cầu học tập, của con em quan chức để tập huấn người bản xứ phục vụ cho Pháp.

D. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao.

Đáp án trắc nghiệm

1-D2-A3-D4-D5-A
6-D7-B8-C9-C10-CC

Phần II.Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp đã tác động tới xã hội Việt Nam, trong đó giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân đã sở hữu thay đổi như thế nào?

Câu 2:Thái độ của những tầng lớp, từng giai cấp trong xã hội Việt Nam đối với phong trào phóng thích dân tộc như thế nào?

Đáp án tự luận

Câu 1: Chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp đã làm tác động tới xã hội Việt Nam trong đó giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân đã sở hữu những thay đổi: (Hai điểm)

* Địa chủ phong kiến (Một điểm)

- Đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày càng tăng thêm.

- Địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng nương, nắm chính quyền ở những địa phương.

- Một phòng ban cấu kết với đế quốc áp bức, bóc lột nhân dân. Một phòng ban địa chủ vừa và nhỏ sở hữu ý thức yêu nước.

* Nông dân: (Một điểm)

- Chiếm số lượng đông đảo, bị tước đoạt ruộng nương, bị bần cùng hóa, bị vỡ nợ, sở hữu người phải bỏ làng quê đi làm thuê. Cuộc sống của họ cực khổ trăm bề.

- Mang ý thức yêu nước và tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

Câu 2: Thái độ của những tầng lớp, từng giai cấp trong xã hội Việt Nam đối với phong trào phóng thích dân tộc: (3 điểm)

- Tầng lớp tư sản: phần nhiều là những chủ hãng kinh doanh, ngoài ra sở hữu một số là thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công. Họ bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn lấn. Tiềm lực kinh tế của họ yếu ớt, nên chỉ muốn sở hữu điều kiện làm ăn, kinh doanh tiện dụng, chưa sở hữu ý thức tham gia vào phong trào cách mệnh phóng thích dân tộc đầu thế kỷ XX.

- Tầng lớp tiểu tư sản: Xuất thân từ những chủ xưởng thủ công nhỏ, những viên chức câp thấp như thông ngôn, nhà giáo, thư ký, kế toán… Cuộc sống của họ rất cập kênh và do sở hữu ý thức dân tộc nên họ tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX.

- Tầng lớp người lao động: Phần to xuất thân từ nông thôn, ko sở hữu ruộng nương phải bỏ làng ra những nhà máy, hầm mỏ, đồn điền làm thuê. Họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm sở hữu ý thức đấu tranh mạnh mẽ chống lại bọn địa chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, giảm giờ làm.

- Giai câp địa chủ phong kiến: Một phòng ban cấu kết với đế quốc để áp bức bóc lột nhân dân. Một sô địa chủ vừa và nhỏ sở hữu ý thức yêu nước.

- Giai cấp nông dân: ngày càng bị bần cùng hóa, một phòng ban ra đồn điền, hầm mỏ, xí nghiệp kiếm việc làm còn đại phòng ban phải sống đời khốn cùng ở nông thôn. Nông dân căm thù đế quốc phong kiến sẵn sàng hưởng ứng tham gia cuộc đấu tranh cho tư nhân, tổ chức, tầng lớp, giai cấp nào đề xướng nhằm mục tiêu tự do, no đủ, hạnh phúc.

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Học kì 2

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử lớp 8

(Đề thi số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Ở Nam Kỳ, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp sở hữu đồng bào dân tộc nào?

A. Mường, Thái

B. Khơ-me, Mông

C. Thượng, Khơ-me, X-tiêng.

D. Thượng, X-tiêng, Thái.

Câu 2: Nội dung nào ko phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập

B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp

C. Chưa sở hữu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến

D. Cuộc khởi nghĩa thu hút quá nhiều những nhà yêu nước

Câu 3: Trước tình hình quốc gia ngày càng nguy kịch, đồng thời xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, một số quan lại, sĩ phu yêu nước đã mạnh dạn đề nghị gì với nhà nước phong kiến?

A. Đổi mới công việc nội trị.

B. Đổi mới nền kinh tế văn hóa.

C. Đổi mới tất cả những mặt.

D. Đổi mới chính sách đối ngoại.

Câu 4: Ý nghĩa lịch sử quan yếu nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX là gì?

A. Đã gây được tiếng vang to

B. Đạt được những thắng lợi nhất định.

C. Phản ánh một nhu cầu thực tế khách quan của xã hội

D. Phản ánh một nhu cầu thực tế khách quan của xã hội.

Câu 5: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề?

A. Giai cấp tư sản dân tộc

B. Tầng lớp tiểu tư sản.

C. Giai cấp người lao động làm thuê.

D. Giai cấp nông dân.

Câu 6: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động tới giai cấp nông dân Việt Nam như thế nào?

A. Nông dân bị vỡ nợ, họ bị bần cùng hóa, ko lối thoát.

B. Nông dân bị tước đoạt ruộng nương, khốn cùng trăm bề.

C. Nông dân đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, ko lối thoát.

D. Nông dân bị bần cùng hóa, ko lối thoát.

Câu 7: Vì sao trong giai đoạn chiến tranh toàn cầu thứ nhất, sản xuất ở nông thông Việt Nam sút giảm?

A. Nước Pháp tham gia chiến tranh, Việt Nam bị tác động.

B. Thực dân Pháp tăng cường vơ vét phục vụ chiến tranh.

C. Nhân dân bị bắt đi lính, diện tích trồng lúa bị thu hẹp.

D. Trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh.

Câu 8: Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

A. Sản xuất xi – măng và gạch ngói

B. Khai thác than và kim loại

C. Chế biến gỗ và xay xát gạo.

D. Khai thác điện, nước.

Câu 9: Việc triều đình Huế từ chối cải cách đã đưa tới hậu quả gì ?

A. Phản ánh một nhu cầu thực tế khách quan của xã hội

B. Xã hội bế tắc trong chế độ phong kiến.

C. Tranh chấp xã hội ko thể khắc phục.

D. Tạo điều kiện để Pháp tiếp tục xâm chiếm Việt Nam.

Câu 10: Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) do những sĩ phu nào lãnh đạo ?

A. Thái Phiên và Trần Cao Vân

B. Trần Quý Cáp và Phan Châu Trinh.

C. Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn.

D. Lương Văn Can và Lương Ngọc Quyến.

Đáp án trắc nghiệm

1-C2-D3-B4-C5-D
6-A7-C8-B9-B10-A

Phần II.Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Để đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy chính quyền như thế nào?

Câu 2:Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước? Vì sao Nguyễn Tất Thành ko đi theo con đường cứu nước của những vị tiền bố, mà quyết định đi tìm con đường cứu nước mới?

Đáp án tự luận

Câu 1: Để đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy chính quyền: (Hai điểm)

- Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp. (0,5 điểm)

- Chia Việt Nam thành ba xứ với ba chế độ thống trị khác nhau: (0,5 điểm)

      + Bắc Kỳ là xứ nửa bảo hộ.

      + Trung Kỳ là xứ bảo hộ.

      + Nam Kỳ theo chế độ thuộc địa.

- Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh, đứng đầu xứ và tỉnh là quan người Pháp. Dưới tỉnh là phủ, thị xã, châu, đơn vị cơ sở vật chất là làng, xã do những chức dịch địa phương cai quản. Bộ máy chính quyền từ trung ương tới địa phương đều do Pháp chi phối. (0,5 điểm)

Câu 2: Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước: (3 điểm)

Nguyễn Tất Thành sinh ra và to lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào thay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh nổ ra liên tục nhưng đều thất bại. Đau xót trước cảnh mất nước, nhà tan; trước sự thất bại của những phong trào yêu nước đầu thế kỷ; sự đàn áp, bóc lột của thực dân Pháp đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới dân tộc. (Một điểm)

* Nguyễn Tất Thành ko đi theo con đường cứu nước của những vị tiền bối. Bởi vì: (Hai điểm)

- Nguyễn Tất Thành ko nhất trí với những chủ trương, con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã lựa chọn. Nguyễn Tất Thành đã nhận xét về con đường của những bậc tiền bối đó.

- Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp chẳng khác gì “Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau”.

- Phan Châu Trinh đề nghị Pháp cải cách chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương.

Vì thế, năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyêt chí đi sang phương Tây để tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Học kì 2

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử lớp 8

(Đề thi số 4)

Phần I.Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển nào để thông thương ?

A. Cửa biển Hải Phòng

B. Cửa biển Trà Lý ( Nam Định)

C. Cửa biển Thuận An ( Huế)

D. Cửa biển Đà Nẵng

Câu 2: Cuộc nổi dậy của Cai tổng Vàng - Nguyễn Thịnh diễn ra ở đâu ?

A. Tuyên Quang quẻ

B. Thái Nguyên

C. Bắc Ninh

D. Bắc Giang

Câu 3: Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi như thế nào?

A. Trở thành tay sai cho thực dân Pháp.

B. Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam.

C. Trở thành tay sai của thực dân Pháp ra sức bóc lột, áp bức nông dân.

D. Trở thành tầng lớp quý tộc mới ở nông thôn Việt Nam.

Câu 4: Cùng với sự phát triển tỉnh thành, những giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là?

A. Những người kinh doanh, chủ doanh nghiệp.

B. Tư sản, tiểu tư sản, người lao động.

C. Những nhà thầu khoán, đại lý.

D. Chủ xí nghiệp, chủ hang kinh doanh.

Câu 5: Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mệnh của mình ?

A. Đều thực hiện chủ trương sử dụng bao lực cách mjang để đánh đuổi thực dân Pháp.

B. Đều noi gương Nhật Bản để tự cường.

C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.

D. Đều chủ trương giương cao ngọn cờ phóng thích dân tộc.

Câu 6: Vì sao Nguyễn Ái Quốc ko đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và những bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?

A. Con đường của họ ko sở hữu nước nào vận dụng

B. Con đường của họ là con đường cách mệnh tư sản

C. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng sườn trong nước, ko thoát khỏi sự bế tắc của chế độ phong kiến

D. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của con đường đó.

Câu 7: Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam?

A. Tự lực tự cường.

B. Tự lực cánh sinh

C. Tự lực khai hóa

D. Tư do dân chủ

Câu 8: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề?

A. Giai cấp tư sản dân tộc

B. Tầng lớp tiểu tư sản.

C. Giai cấp người lao động làm thuê.

D. Giai cấp nông dân.

Câu 9: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động tới giai cấp nông dân Việt Nam như thế nào?

A. Nông dân bị vỡ nợ, họ bị bần cùng hóa, ko lối thoát.

B. Nông dân bị tước đoạt ruộng nương, khốn cùng trăm bề.

C. Nông dân đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, ko lối thoát.

D. Nông dân bị bần cùng hóa, ko lối thoát.

Câu 10: Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

A. Sản xuất xi – măng và gạch ngói

B. Khai thác than và kim loại

C. Chế biến gỗ và xay xát gạo.

D. Khai thác điện, nước.

Đáp án trắc nghiệm

1-B2-B3-C4-B5-B
6-D7-C8-D9-A10-B

Phần II.Tự luận (5 điểm)

Câu 1: So sánh một số điểm cơ bản về xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX theo những nội dung: mục đích, thành phần lãnh đạo, hình thức hoạt động, tổ chức, lực lượng tham gia. (3 điểm)

Câu 2:Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp sở hữu đúng là để khai hóa văn mminh cho người Việt Nam hay ko? (Hai điểm)

Đáp án tự luận

Câu 1: So sánh một số điểm cơ bản về xu hướng cứu nước cuối thế kỷ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX theo những nội dung sau đây:

Những nội dung chủ yếuXu hướng cứu nước cuối thế kỷ XIXXu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX
Mục đích(Một điểm)Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến.Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến với cùng hòa tư sản.
Thành phần lãnh đạo(0,5 điểm)Văn thân, sĩ phu phong kiến yêu nước.Tầng lớp Nho học trẻ đang trên con đường tư sản hóa.
Hình thức hoạt động(0,5 điểm)Vũ trang.Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội kết hợp lực lượng bên trong và bên ngoài.
Tổ chức(0,5 điểm)Theo lề lối phong kiếnBiến đấu tranh giai cấp thành tổ chức chính trị sơ khai.
Lực lượng tham gia(0,5 điểm)Đông, nhưng hạn chế.Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội.

Câu 2:

- Chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ko phải là để khai hóa văn minh cho người Việt Nam. Bởi vì: (0,5 điểm)

- Pháp chủ trương hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa; Pháp duy trì nền giáo dục Hán học, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thưc cựu học để phục vụ chế độ thống trị của thực dân Pháp. (0,5 điểm)

- Số trường học chỉ được mở một cách dè dặt, số trẻ được tới trường rất ít, càng ở những lớp cao, số học trò càng giảm dần. (0,5 điểm)

- Ý đồ của Pháp là: (0,5 điểm)

      + Thông qua giáo dục nô dịch, thực dân Pháp muốn tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.

      + Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, sử dụng người Việt trị người Việt.

      + Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề thống trị.

  • Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 8 Giữa học kì Một năm 2022 - 2023 sở hữu đáp án
  • Top 4 Đề thi Học kì Một Lịch Sử lớp 8 năm 2022 - 2023 sở hữu đáp án
  • Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 8 Giữa học kì Hai năm 2022 - 2023 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *