Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 116, 117 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải SGK Toán lớp 6 trang 116, 117 tập Một Chân trời thông minh - Bài 4. Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép. Bài 3 trang 116: Đọc biểu đồ cột kép trình diễn điểm rà soát những môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Bài Một trang 116 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời thông minh

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của những bạn học trò lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kế tương ứng.

Phương pháp:

Lập bảng gồm Hai dòng và 5 cột, dòng Một là tên những loại trái cây, dòng Hai là số HS.

Lời giải:

- Đọc thông tin:

Những loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi.

Trong đó, chuối sở hữu 16 bạn ưa thích, mận sở hữu 6 bạn ưa thích, cam sở hữu 10 bạn ưa thích, ổi sở hữu 8 bạn ưa thích.

- Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thích

Chuối

Mận

Cam

Ổi

Số học trò 

16

6

10

8

Bài Hai trang 116 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời thông minh

Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tục trong bảng sau:

 

a) Hãy vẽ biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Phương pháp:

- Vẽ biểu đồ: cột dọc thể hiện số học viên, cột nằm ngang thể hiện những năm

- Quan sát biểu đồ vừa vẽ và trả lời thắc mắc.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn

Số học viên năm 2020 là 60 bạn

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.

Bài 3 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời thông minh

Đọc biểu đồ cột kép trình diễn điểm rà soát những môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

 

Phương pháp:

 Nhận xét về Một số ý sau:

- So sánh điểm những môn của hai bạn

- Điểm thấp nhất và cao nhất của hai bạn

Lời giải:

Đọc điểm rà soát của Lan và Hùng:

Môn

Lan

Hùng

Ngữ văn

8

6

Toán

6

9

Ngoại ngữ 1

10

10

Giáo dục công dân

8

6

Lịch sử và địa lý

9

8

Khoa học tự nhiên

5

10

Nhận xét:

Lan học tốt hơn Hùng những môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

Hùng học tốt hơn Lan những môn Toán và Khoa học tự nhiên.

Môn Ngoại ngữ Một hai bạn giỏi như nhau.

Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời thông minh

Vẽ biểu đồ cột kép trình diễn sĩ số học trò đầu niên học và cuối niên học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

 

Phương pháp:

Vẽ biểu đồ: Cột dọc thể hiện sĩ số, cột nằm ngang thể hiện tên những lớp.

Lời giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời thông minh

Số lượng trưởng Trung học cơ sở vật chất (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ Giáo dục và Huấn luyện năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

 

Hãy rà soát xem những khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế sở hữu hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ để chỉ ra những câu đúng, sai

Lời giải:

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế sở hữu 120 trường THCS nên a ĐÚNG. 

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình sở hữu hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi sở hữu ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình nên b SAI.

c) Vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam sở hữu nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị sở hữu nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa tới hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị nên c SAI.

d) Quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005 nên d ĐÚNG.

Bài 6 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời thông minh

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em sở hữu thể tiêu dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hiện vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Phương pháp:

Em sở hữu thể chọn một trong những tình huống trong lớp như: Số điểm 10 của lớp qua Hai kì học, số bạn nam nữ đi học muộn trong lớp,…

Lời giải:

Sở hữu nhiều tình huống sở hữu thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì Một và học kì Hai của từng tổ trong lớp 6A.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 6 trang 116 Tập 1 Chân trời sáng tạo từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập 116 toán l6 ớp.

Với Giải Toán lớp 6 trang 116 Tập Một trong Bài 4: Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép Toán lớp 6 Tập Một Chân trời thông minh hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện trả lời những thắc mắc & làm bài tập Toán lớp 6 trang 116.

Giải Toán lớp 6 trang 116 Tập Một Chân trời thông minh

Bài Một trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của những bạn học trò lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải:

- Đọc thông tin:

Những loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi.

Trong đó, chuối sở hữu 16 bạn ưa thích, mận sở hữu 6 bạn ưa thích, cam sở hữu 10 bạn ưa thích, ổi sở hữu 8 bạn ưa thích.

- Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thích

Chuối

Mận

Cam

Ổi

Số học trò 

16

6

10

8

Bài Hai trang 116 Toán lớp 6 Tập 1:

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tục như sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên. 

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu? 

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn

Số học viên năm 2020 là 60 bạn

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.

Bài 3 trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc biểu đồ cột kép trình diễn điểm rà soát những môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Lời giải:

Đọc điểm rà soát của Lan và Hùng:

Môn

Lan

Hùng

Ngữ văn

8

6

Toán

6

9

Ngoại ngữ 1

10

10

Giáo dục công dân

8

6

Lịch sử và địa lý

9

8

Khoa học tự nhiên

5

10

Nhận xét:

Lan học tốt hơn Hùng những môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

Hùng học tốt hơn Lan những môn Toán và Khoa học tự nhiên.

Môn Ngoại ngữ Một hai bạn giỏi như nhau.

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép Chân trời thông minh hay khác:

 • Giải Toán 6 trang 111 Tập 1

 • Giải Toán 6 trang 113 Tập 1

 • Giải Toán 6 trang 114 Tập 1

 • Giải Toán 6 trang 117 Tập 1

 • Toán lớp 6 Bài 5: Hoạt động thực hiện và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

 • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 4

 • Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp

 • Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

 • Toán lớp 6 Bài 3: Những phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 sở hữu đáp án


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Bài 116 trang 34 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều từ website stthay.net cho từ khoá giải bài tập 116 toán l6 ớp.

Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Giải sách bài tập toán lớp 6 tập 1, tập Hai Cánh diều đầy đủ đại số và hình học với lời giải, phương pháp đi kèm cho tất cả những chương.

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP Một CÁNH DIỀU

 • Chương 1: Số tự nhiên - SBT
 • Chương 2: Số nguyên - SBT
 • Chương 3: Hình học trực quan - SBT

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP Hai CÁNH DIỀU

 • CHƯƠNG IV: Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT
 • CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT
 • CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

Chương 1: Số tự nhiên - SBT

 • Bài 1: Tập hợp - Cánh diều
 • Bài 2: Tập hợp những số tự nhiên - Cánh diều
 • Bài 3: Phép cùng, phép trừ những số tự nhiên - Cánh diều
 • Bài 4: Phép nhân, phép chia những số tự nhiên- Cánh diều
 • Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên- Cánh diều
 • Bài 6: Thứ tự thực hiện những phép tính - Cánh diều
 • Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết - Cánh diều
 • Bài 8: Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 9: Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Cánh diều
 • Bài 10: Số yếu tố - Cánh diều
 • Bài 11: Phân tích một số ra thừa số yếu tố - Cánh diều
 • Bài 12: Ước chung và ước chung to nhất - Cánh diều
 • Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương I - Cánh diều

Chương 2: Số nguyên - SBT

 • Bài 1: Số nguyên âm - Cánh diều
 • Bài 2: Tập hợp những số nguyên - Cánh diều
 • Bài 3: Phép cùng những số nguyên - Cánh diều
 • Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc - Cánh diều
 • Bài 5: Phép nhân những số nguyên - Cánh diều
 • Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương II - Cánh diều

Chương 3: Hình học trực quan - SBT

 • Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều- Cánh diều
 • Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi- Cánh diều
 • Bài 3: Hình bình hành - Cánh diều
 • Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều
 • Bài 5: Hình sở hữu trục đối xứng - Cánh diều
 • Bài 6: Hình sở hữu tâm đối xứng - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương III- Cánh diều

CHƯƠNG IV: Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT

 • Bài 1. Thu thập, tổ chức, trình diễn, phân tích và xử lí dữ liệu - Cánh diều
 • Bài 2. Biểu đồ cột kép - Cánh diều
 • Bài 3. Mô phỏng xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn thuần - Cánh diều
 • Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn thuần - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương 4 - Cánh diều

CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT

 • Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên - Cánh diều
 • Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương - Cánh diều
 • Bài 3. Phép cùng, phép trừ phân số - Cánh diều
 • Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số - Cánh diều
 • Bài 5. Số thập phân - Cánh diều
 • Bài 6: Phép cùng, phép trừ số thập phân - Cánh diều
 • Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân - Cánh diều
 • Bài 8. Ước tính và làm tròn số - Cánh diều
 • Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm - Cánh diều
 • Bài 10. Hai bài toán về phân số - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương V - Cánh diều

CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng - Cánh diều
 • Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song - Cánh diều
 • Bài 3: Đoạn thẳng
 • Bài 4: Tia - Cánh diều
 • Bài 5: Góc - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương VI - Cánh diều

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài tập 116 toán l6 ớp.

Hướng dẫn giải Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép sgk Toán 6 tập Một bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải những thắc mắc, hoạt động phát động, khám phá, thực hiện, vận dụng và bài tập, giúp những bạn học trò học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động phát động trang 109 Toán 6 tập Một CTST

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Trả lời:

Bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Năm19791989199920092019
Dân số5367798793

1. Ôn tập biểu đồ cột

Hoạt động khám phá Một trang 110 Toán 6 tập Một CTST

Theo em sở hữu nên tiêu dùng biểu đồ tranh để trình diễn số liệu ở Hình Một ko? Vì sao?

Trả lời:

Theo em ko nên tiêu dùng biểu đồ tranh để trình diễn số liệu ở Hình 1. Vì những lý do sau:

– Số liệu sở hữu đơn vị quá to.

– Những số liệu sở hữu đuôi là những số lẻ ko đều nhau, nên tiêu dùng biểu tượng để trình diễn sẽ nhiều, tốn thời kì và khó thực hiện.


2. Đọc biều đồ cột

Hoạt động khám phá Hai trang 111 Toán 6 tập Một CTST

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật trình diễn những thông tin gì?

Trả lời:

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng mỗi loại vật nuôi được yêu thích của học trò tổ 3.


Vận dụng Một trang 111 Toán 6 tập Một CTST

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học trò khối 6 trường THCS Quang đãng Trung.

a) Học trò khối 6 trường THCS Quang đãng Trung xếp loại học lực nào là đông nhất?

b) Trường THCS Quang đãng Trung sở hữu bao nhiêu học trò khối 6 sở hữu học lực trên trung bình.

Trả lời:

a) Học trò khối 6 trường THCS Quang đãng Trung xếp loại học lực khá là đông nhất vì chiều cao của cột trình diễn loại học trò này là cao nhất.

b) Quan sát biểu đồ, ta thấy:

Số lượng học trò giỏi là 38 bạn.

Số lượng học trò khá là 140 bạn.

Do đó, trường THCS Quang đãng Trung sở hữu số học trò khối 6 sở hữu học lực trên trung bình là:

38 + 140 = 178 (bạn).


3. Vẽ biểu đồ cột

Hoạt động khám phá 3 trang 112 Toán 6 tập Một CTST

Nếu khối 6 trường THCS Quang đãng Trung sở hữu 50 học trò xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 được thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Nếu khối 6 trường THCS Quang đãng Trung sở hữu 50 học trò xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học trò giỏi tăng lên 12 đơn vị.

Cột học trò giỏi sở hữu chiều cao là 50. Ta sở hữu biểu đồ cột Hình 4 thay đổi như sau:


Thực hiện Một trang 113 Toán 6 tập Một CTST

Vẽ biểu đồ cột trình diễn điểm những môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Trả lời:

Dựa vào bảng số liệu trên, ta sở hữu biểu đồ sau:


Vận dụng Hai trang 113 Toán 6 tập Một CTST

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế sở hữu thể tiêu dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ đó.

Trả lời:

Sở hữu nhiều tình huống trong thực tế sở hữu thể tiêu dùng biểu đồ cột, chẳng hạn:

Tình huống thực tế: Chiều cao (đơn vị cm) của những bạn trong tổ 2.

Dữ liệu thống kê được:

Những bạn trong tổDũngThắmTrọngHuếLinhKhôiCương
Chiều cao148127155112115120124

Biểu đồ cột tương ứng:


4. Giới thiệu biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 4 trang 113 Toán 6 tập Một CTST

Quan sát biểu đồ hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi những biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Trả lời:

– Biểu đồ hình 6 được ghép bởi biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2.

– Lợi ích của việc ghép biểu đồ: Để ta so sánh số cây trồng được của lớp 6A1 và số cây trồng được của lớp 6A2 một cách trực quan và thuận tiện hơn.


5. Đọc biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 5 trang 114 Toán 6 tập Một CTST

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Trả lời:

Trong biểu đồ ở Hình 7, số cá tổ 3 nuôi là 12 con (cột cá màu xanh); số cá tổ 4 nuôi là 15 con (cột cá màu cam).


Thực hiện Hai trang 114 Toán 6 tập Một CTST

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời những thắc mắc bên dưới:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin gì?

b) Trong những lớp trên, lớp nào sở hữu sĩ số tăng, lớp nào sở hữu sĩ số giảm, lớp nào sở hữu sĩ số ko đổi?

c) Lớp nào sở hữu số lượng học trò thay đổi nhiều nhất.

Trả lời:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin: sĩ số của những lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 lúc đầu năm và cuối niên học.

b) Trong những lớp trên:

– Lớp sở hữu sĩ số tăng là: 6A2.

– Lớp sở hữu sĩ số giảm là: 6A1, 6A3.

– Lớp sở hữu sĩ số ko đổi là: 6A4.

c) Sĩ số của những lớp được thay đổi giữa đầu năm và cuối năm như sau:

– Lớp 6A1: Giảm 5 học trò.

– Lớp 6A2: Tăng 3 học trò.

– Lớp 6A3: Giảm 4 học trò.

– Lớp 6A4: Số lượng học trò ko đổi.

Vậy lớp sở hữu số lượng học trò thay đổi nhiều nhất là 6A1.


6. Vẽ biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 6 trang 114 Toán 6 tập Một CTST

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối niên học là 40 học trò.

Trả lời:

Sĩ số của lớp 6A3 cuối niên học là 40 học trò, ta vẽ cột mà cam sở hữu chiều cao 40 như sau:


Vận dụng 3 trang 115 Toán 6 tập Một CTST

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế sở hữu thể tiêu dùng biểu đồ cột kép thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Trả lời:

Trên thực tế sở hữu nhiều tình huống sử dụng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê. Chẳng hạn:

Số lượng học trò giỏi học kì Một và học kì Hai của những tổ của lớp 6A1.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài Một trang 116 Toán 6 tập Một CTST

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của những bạn học trò lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài giải:

– Đọc thông tin: Những loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi. Trong đó: chuối sở hữu 16 bạn ưa thích, mận sở hữu 6 bạn ưa thích, cam sở hữu 10 bạn ưa thích, ổi sở hữu 8 bạn ưa thích.

– Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thíchChuốiMậnCamỔi
Số học trò166108

Giải bài Hai trang 116 Toán 6 tập Một CTST

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tục như sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Bài giải:

a) Biểu đồ cột trình diễn số liệu:

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn.

Số học viên năm 2020 là 60 bạn.

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.


Giải bài 3 trang 116 Toán 6 tập Một CTST

Đọc biểu đồ cột kép trình diễn điểm rà soát những môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Bài giải:

– Đọc điểm rà soát của Lan và Hùng:

MônLanHùng
Ngữ văn86
Toán69
Ngoại ngữ 11010
Giáo dục công dân86
Lịch sử và địa lý98
Khoa học tự nhiên510

– Nhận xét:

+ Lan học tốt hơn Hùng những môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

+ Hùng học tốt hơn Lan những môn Toán và Khoa học tự nhiên.

+ Môn Ngoại ngữ Một hai bạn giỏi như nhau.


Giải bài 4 trang 117 Toán 6 tập Một CTST

Vẽ biểu đồ cột kép trình diễn sĩ số học trò đầu niên học và cuối niên học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Bài giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:


Giải bài 5 trang 117 Toán 6 tập Một CTST

Số lượng trường Trung học cơ sở vật chất (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ giáo dục và Huấn luyện năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Hãy rà soát xem những khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế sở hữu hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Bài giải:

a) Đúng. Vì vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế sở hữu 120 trường THCS.

b) Sai. Vì vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình sở hữu hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi sở hữu ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Sai. Vì vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam sở hữu nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị sở hữu nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa tới hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị.

d) Đúng. Vì quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.


Giải bài 6 trang 117 Toán 6 tập Một CTST

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em sở hữu thể tiêu dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hiện vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Bài giải:

Sở hữu nhiều tình huống sở hữu thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì Một và học kì Hai của từng tổ trong lớp 6A.


Bài trước:

👉 Giải bài Một Hai 3 trang 108 109 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *