Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép sgk Toán 6 tập Một bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải những nghi vấn, hoạt động phát động, khám phá, thực hiện, vận dụng và bài tập, giúp những bạn học trò học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động phát động trang 109 Toán 6 tập Một CTST

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Trả lời:

Bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Năm19791989199920092019
Dân số5367798793

1. Ôn tập biểu đồ cột

Hoạt động khám phá Một trang 110 Toán 6 tập Một CTST

Theo em với nên tiêu dùng biểu đồ tranh để trình diễn số liệu ở Hình Một ko? Vì sao?

Trả lời:

Theo em ko nên tiêu dùng biểu đồ tranh để trình diễn số liệu ở Hình 1. Vì những lý do sau:

– Số liệu với đơn vị quá to.

– Những số liệu với đuôi là những số lẻ ko đều nhau, nên tiêu dùng biểu tượng để trình diễn sẽ nhiều, tốn thời kì và khó thực hiện.


2. Đọc biều đồ cột

Hoạt động khám phá Hai trang 111 Toán 6 tập Một CTST

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật trình diễn những thông tin gì?

Trả lời:

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng mỗi loại vật nuôi được yêu thích của học trò tổ 3.


Vận dụng Một trang 111 Toán 6 tập Một CTST

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học trò khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung.

a) Học trò khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung xếp loại học lực nào là đông nhất?

b) Trường THCS Quang quẻ Trung với bao nhiêu học trò khối 6 với học lực trên trung bình.

Trả lời:

a) Học trò khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung xếp loại học lực khá là đông nhất vì chiều cao của cột trình diễn loại học trò này là cao nhất.

b) Quan sát biểu đồ, ta thấy:

Số lượng học trò giỏi là 38 bạn.

Số lượng học trò khá là 140 bạn.

Do đó, trường THCS Quang quẻ Trung với số học trò khối 6 với học lực trên trung bình là:

38 + 140 = 178 (bạn).


3. Vẽ biểu đồ cột

Hoạt động khám phá 3 trang 112 Toán 6 tập Một CTST

Nếu khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung với 50 học trò xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 được thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Nếu khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung với 50 học trò xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học trò giỏi tăng lên 12 đơn vị.

Cột học trò giỏi với chiều cao là 50. Ta với biểu đồ cột Hình 4 thay đổi như sau:


Thực hiện Một trang 113 Toán 6 tập Một CTST

Vẽ biểu đồ cột trình diễn điểm những môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Trả lời:

Dựa vào bảng số liệu trên, ta với biểu đồ sau:


Vận dụng Hai trang 113 Toán 6 tập Một CTST

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế với thể tiêu dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ đó.

Trả lời:

Sở hữu nhiều tình huống trong thực tế với thể tiêu dùng biểu đồ cột, chẳng hạn:

Tình huống thực tế: Chiều cao (đơn vị cm) của những bạn trong tổ 2.

Dữ liệu thống kê được:

Những bạn trong tổDũngThắmTrọngHuếLinhKhôiCương
Chiều cao148127155112115120124

Biểu đồ cột tương ứng:


4. Giới thiệu biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 4 trang 113 Toán 6 tập Một CTST

Quan sát biểu đồ hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi những biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Trả lời:

– Biểu đồ hình 6 được ghép bởi biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2.

– Lợi ích của việc ghép biểu đồ: Để ta so sánh số cây trồng được của lớp 6A1 và số cây trồng được của lớp 6A2 một cách trực quan và thuận lợi hơn.


5. Đọc biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 5 trang 114 Toán 6 tập Một CTST

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Trả lời:

Trong biểu đồ ở Hình 7, số cá tổ 3 nuôi là 12 con (cột cá màu xanh); số cá tổ 4 nuôi là 15 con (cột cá màu cam).


Thực hiện Hai trang 114 Toán 6 tập Một CTST

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời những nghi vấn bên dưới:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin gì?

b) Trong những lớp trên, lớp nào với sĩ số tăng, lớp nào với sĩ số giảm, lớp nào với sĩ số ko đổi?

c) Lớp nào với số lượng học trò thay đổi nhiều nhất.

Trả lời:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin: sĩ số của những lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 lúc đầu năm và cuối niên học.

b) Trong những lớp trên:

– Lớp với sĩ số tăng là: 6A2.

– Lớp với sĩ số giảm là: 6A1, 6A3.

– Lớp với sĩ số ko đổi là: 6A4.

c) Sĩ số của những lớp được thay đổi giữa đầu năm và cuối năm như sau:

– Lớp 6A1: Giảm 5 học trò.

– Lớp 6A2: Tăng 3 học trò.

– Lớp 6A3: Giảm 4 học trò.

– Lớp 6A4: Số lượng học trò ko đổi.

Vậy lớp với số lượng học trò thay đổi nhiều nhất là 6A1.


6. Vẽ biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 6 trang 114 Toán 6 tập Một CTST

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối niên học là 40 học trò.

Trả lời:

Sĩ số của lớp 6A3 cuối niên học là 40 học trò, ta vẽ cột mà cam với chiều cao 40 như sau:


Vận dụng 3 trang 115 Toán 6 tập Một CTST

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế với thể tiêu dùng biểu đồ cột kép thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Trả lời:

Trên thực tế với nhiều tình huống sử dụng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê. Chẳng hạn:

Số lượng học trò giỏi học kì Một và học kì Hai của những tổ của lớp 6A1.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài Một trang 116 Toán 6 tập Một CTST

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của những bạn học trò lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài giải:

– Đọc thông tin: Những loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi. Trong đó: chuối với 16 bạn ưa thích, mận với 6 bạn ưa thích, cam với 10 bạn ưa thích, ổi với 8 bạn ưa thích.

– Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thíchChuốiMậnCamỔi
Số học trò166108

Giải bài Hai trang 116 Toán 6 tập Một CTST

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tục như sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Bài giải:

a) Biểu đồ cột trình diễn số liệu:

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn.

Số học viên năm 2020 là 60 bạn.

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.


Giải bài 3 trang 116 Toán 6 tập Một CTST

Đọc biểu đồ cột kép trình diễn điểm rà soát những môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Bài giải:

– Đọc điểm rà soát của Lan và Hùng:

MônLanHùng
Ngữ văn86
Toán69
Ngoại ngữ 11010
Giáo dục công dân86
Lịch sử và địa lý98
Khoa học tự nhiên510

– Nhận xét:

+ Lan học tốt hơn Hùng những môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

+ Hùng học tốt hơn Lan những môn Toán và Khoa học tự nhiên.

+ Môn Ngoại ngữ Một hai bạn giỏi như nhau.


Giải bài 4 trang 117 Toán 6 tập Một CTST

Vẽ biểu đồ cột kép trình diễn sĩ số học trò đầu niên học và cuối niên học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Bài giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:


Giải bài 5 trang 117 Toán 6 tập Một CTST

Số lượng trường Trung học hạ tầng (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ giáo dục và Tập huấn năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Hãy rà soát xem những khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế với hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi với nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Bài giải:

a) Đúng. Vì vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế với 120 trường THCS.

b) Sai. Vì vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi với 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình với hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi với ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Sai. Vì vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam với nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị với nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa tới hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị.

d) Đúng. Vì quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.


Giải bài 6 trang 117 Toán 6 tập Một CTST

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em với thể tiêu dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hiện vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Bài giải:

Sở hữu nhiều tình huống với thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì Một và học kì Hai của từng tổ trong lớp 6A.


Bài trước:

👉 Giải bài Một Hai 3 trang 108 109 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập Một Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *