Giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §15. Phân tích một số ra thừa số nhân tố, chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Phân tích một thừa số ra số nhân tố là gì?

Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số to hơn 1, với mỗi thừa số lại làm tương tự (nếu mang thể)?

Chẳng hạng làm như sau:

$300 = 6 .50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5$

$300 = 3. 100 = 3. 10 .10 = 3. 2 . 5 . 2 . 5$

$300 = 3 . 100 = 3. 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5$

Những số 2, 3, 5 là những số nhân tố. Ta nói rằng 300 đã được phân tích ra thừa số nhân tố.

( Rightarrow ) Phân tích một số tự nhiên to hơn Một ra thừa số nhân tố là viết số đó dưới dạng một tích những thừa số nhân tố.

Chú ý:

– Dạng phân tích ra thừa số nhân tố của mỗi số nhân tố là chính viết số đó.

– Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nhân tố.

2. Cách phân tích một số thừa số nhân tố

Ta còn mang thể tích số 300 ra thừa số nhân tố “theo cột dọc”:

Do đó $300 = 2 .2.3.5.5$

Viết gọn bằng luỹ thừa, ta được: (300 = {2^2}{.3.5^2})

(Trong cách phân tích một số ra thừa số nhân tố, ta thường viết những ước nhân tố theo thứ tự từ nhỏ tới to.)

Nhận xét: Dù phân tích một số ra thừa số nhân tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.

Ví dụ: Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố:

a. 120; b. 900 c. 100 000

Bài giải:

a. (120{rm{ }} = {2^3}.3.5)

b. (900 = {2^2}{.3^2}{.5^2})

c. (100{rm{ }}000 = {10^5} = {2^5}{.5^5})

Ví dụ: Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nhân tố nào?

a. 450 b. 2100

Bài giải:

a. (450 = {2.3^2}{.5^2}). Số 450 chia hết cho những số nhân tố 2, 3, 5

b. (2100 = {2^2}{.3.5^2}.7). Số 2100 chia hết cho những số nhân tố 2, 3, 5, 7.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn mang trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ nghi vấn trước lúc trả lời nhé!


Thắc mắc

Trả lời nghi vấn Một trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích số $420$ ra thừa số nhân tố.

Trả lời:

Ta mang:

Do đó: $420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7$

Dưới đây là giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập Một của bài §15. Phân tích một số ra thừa số nhân tố trong chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 125 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố:

a) 60;          b) 64;        c) 285;

d) 1035;      e) 400;      g) 1000000.

Bài giải:

a) $60 = 2^2.3.5$

b) $64 = 2^6$

c) $285 = 3.5.19$

d) $1035 = 3^2.5.23$

e) $400 = 2^4.5^2$

g) $1000000 = 2^6.5^6$


2. Giải bài 126 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

An phân tích những số $120, 306, 567$ ra thừa số nhân tố như sau:

$120 = 2 . 3 . 4 . 5$;

$306 = 2 . 3 . 51$;

$567 = $9^2$ . 7$.

An làm như trên mang đúng ko? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm ko đúng.

Bài giải:

An làm ko đúng vì chưa phân tích hết ra thừa số nhân tố. Ở đây 4; 51; 9 ko phải là những số nhân tố.

Kết quả phân tích đúng phải là:

$120 = 2^3.3.5$

$306 = 2.3^2.17$

$567 = 3^4.7$


3. Giải bài 127 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nhân tố nào?

a) 225;         b) 1800;

c) 1050;       d) 3060.

Bài giải:

a) 225 = $3^2$ . $5^2$ chia hết cho $3 ,và, 5$

b) 1800 = $2^3$ . $3^2$ . $5^2$ chia hết cho $2; 3; 5$

c) 1050 = 2 . 3 . $5^2$ . 7 chia hết cho $2; 3; 5; 7$

d) 3060 = $2^2$ . $3^2$ . 5 . 17 chia hết cho $2; 3; 5; 17$


4. Giải bài 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Cho số a = $2^3$.$5^2$.11. Mỗi số $4; 8; 16; 11; 20$ mang là ước của a hay ko?

Bài giải:

4 là một ước của a vì 4 là một ước của $2^3$;

8 = $2^3$ là một ước của a;

16 ko phải là ước của a;

11 là một ước của a;

20 cũng là ước của a vì 20 = 4.5 là ước của $2^3$.$5^2$


Bài trước:

 • Tập dượt: Giải bài 120 121 122 123 124 trang 47 48 sgk toán 6 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Tập dượt: Giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *