Giải Toán 10 trang 129 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Trọn bộ lời giải bài tập Toán 10 trang 129 Chân trời thông minh sẽ giúp học trò thuận lợi làm bài tập Toán lớp 10 trang 129. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 10 trang 129 Tập Hai Chân trời thông minh

 • Giải Toán lớp 10 trang 129 Tập 1 (Chân trời thông minh)
Lưu trữ: Giải Toán 10 trang 129 (sách cũ)

Bài 2 (trang 129 SGK Đại Số 10): Nếu rõ cách tính số trung bình cùng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải

Để tính được những số trung bình cùng, phương sai, độ lệch chuẩn, trước hết ta cần lập bảng phân bố (tần số, tần suất, tần số ghép lớp hoặc tần suất ghép lớp).

* Đối với bảng phân bố tần số:

Trị giáx1x2x3xkCùng
Tần sốn1n2n3nkN

Số trung bình cùng:

Phương sai:

Độ lệch chuẩn:

* Đối với bảng phân bố tần suất:

Trị giáx1x2x3xkCùng
Tần sốf1f2f3fk100%

Số trung bình cùng:

Phương sai:

Độ lệch chuẩn:

* Đối với bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lớp trị giá[a1; a2)[a2; a3)[a3; a4)[ak; ak+1]Cùng
Trị giá đại diệnc1c2c3ck
Tần sốn1n2n3nkN

Số trung bình cùng:

Phương sai:

Độ lệch chuẩn:

* Đối với bảng phân bố tần suất ghép lớp:

Lớp trị giá[a1; a2)[a2; a3)[a3; a4)[ak; ak+1]Cùng
Trị giá đại diệnc1c2c3ck
Tần sốf1f2f3fk100%

Số trung bình cùng:

Phương sai:

Độ lệch chuẩn:

* Để tìm số trung vị (Me) ta sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự nhỏ dần (hoặc to dần) rồi lấy số chính giữa (nếu số lượng số liệu lẻ) hoặc trung bình cùng của hai số ở giữa (nếu số lượng số liệu chẵn)

* Để tìm mốt của dãy số liệu, ta xem xét xem số nào sở hữu tần số to nhất thì số liệu đó là mốt của dãy.

 • Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): Chỉ rõ những bước để a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp; ...

 • Bài 2 (trang 129 SGK Đại Số 10): Nếu rõ cách tính số trung bình cùng, số trung vị, mốt, phương sai ...

 • Bài 3 (trang 129 SGK Đại Số 10): Kết quả dò xét 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con ...

 • Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10): Cho những số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau ...

 • Bài 5 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho những số liệu thống kê được ghi trong bảng sau ...

 • Bài 6 (trang 130 SGK Đại Số 10): Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về những mẫu ...

 • Bài tập trắc nghiệm

 • Bài 7 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần số

 • Bài 8 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần số ...

 • Bài 9 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20. ...

 • Bài 10 (trang 131 SGK Đại Số 10): Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ...

 • Bài 11 (trang 131 SGK Đại Số 10): Ba nhóm học trò gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng ...

 • Ôn tập chương 5 (Bài tập trắc nghiệm)
 • Bài 1: Cung và góc lượng giác
 • Bài 2: Trị giá lượng giác của một cung
 • Bài 3: Công thức lượng giác
 • Ôn tập chương 6 (Nghi vấn - Bài tập)

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *