(Kết nối tri thức) Giải Toán 7 Bài 26 (sách mới) hay, chi tiết
(Kết nối tri thức) Giải Toán 7 Bài 26 (sách mới) hay, chi tiết

Để xem lời giải Toán 7 Bài 26 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc .

 • (Kết nối tri thức) Giải Toán 7 Bài 26: Phép cùng và phép trừ đa thức một biến
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 26 (sách cũ)

Bài 26 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán:

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:

5) Tam giác AMB và tam giác EMC sở hữu

Lưu ý : Để cho gọn ,những quan hệ nằm giữa thẳng hàng (như M nằm giữa B ,C E thuộc tia đối của MA ) đã được thể hiện ở hình vẽ nên sở hữu thể ko ghi ở phần giả thiết

Lời giải:

- Thứ tự sắp xếp là 5, 1, 2, 4, 3

Tam giác AMB và tam giác EMC sở hữu

    MB = MC (gt)

    MA = ME (gt)

Do đó ΔAMB = ΔEMC (c.g.c)

Tham khảo lời giải những bài tập Toán 7 Tập Một khác:

 • Trả lời nghi vấn Toán 7 Tập Một Bài 4 trang 117 : Vẽ thêm tam giác A’B’C’ sở hữu ....

 • Trả lời nghi vấn Toán 7 Tập Một Bài 4 trang 118 : Hai tam giác trên hình 80 sở hữu bằng nhau ko ....

 • Bài 24 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC ...

 • Bài 25 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 82, 83, 84 ...

 • Bài 26 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài toán ..

 • Bài 27 (trang 119 SGK Toán 7 Tập 1): Nêu thêm một điều kiện ...

 • Bài 28 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 89 sở hữu những ...

 • Bài 29 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xAy ...

 • Bài 30 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 90 ...

 • Bài 31 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB ...

 • Bài 32 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm những tia phân giác ...

Mục lục giải toán 7 tập Một theo chương:

 • Mục lục chương 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Mục lục chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Mục lục chương 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Mục lục chương 2: TAM GIÁC

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *