Bài 3.21 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Giải Toán 6 trang 68 bài 3.21

Toán lớp 6 Bài 3.21 trang 68 là lời giải bài Quy tắc dấu ngoặc SGK Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải tạo điều kiện cho những em học trò tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6. Mời những em học trò cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 3.21 Toán lớp 6 trang 68

Bài 3.21 (SGK trang 68): Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16);

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57).

Lời giải chi tiết

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16)

= 56 - 27 - 11 - 28 + 16

= (56 + 16) – (27 + 11 + 28)

= 72 – (38 + 28)

= 72 – 66

= 6

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57)

= 28 + 19 – 28 – 32 + 57

= (28 – 28) + (19 + 57) – 32

= 0 + 76 – 32

= 76 - 32

= 44

 • Hoạt động 2 (SGK trang 67): Hãy nhận xét về sự thay đổi dấu ...
 • Bài 3.19 (SGK trang 68): Bỏ dấu ngoặc và tính những tổng sau: ...
 • Bài 3.20 (SGK trang 68): Tính một cách hợp lí: ...
 • Bài 3.22 (SGK trang 68): Tính một cách hợp lí: ...
 • Bài 3.23 (SGK trang 68): Tính trị giá của những biểu thức sau: ...

----------------------------------------

Trên đây GiaiToan.com đã giới thiệu lời giải chi tiết Bài 3.21 Toán lớp 6 trang 68 Toán lớp 6 Quy tắc dấu ngoặc cho những em học trò tham khảo, nắm được cách giải những dạng toán của Chương 3: Số nguyên. Qua đó giúp những em học trò ôn tập chuẩn bị cho những bài thi giữa và cuối học kì lớp 6. Ngoài ra GiaiToan xin giới thiệu tới quý thầy cô và học trò những tài liệu liên quan:

 • Giải Toán 6 sách Cánh Diều
 • Giải Toán lớp 6 sách Chân trời thông minh
 • Đề thi học kì Một lớp 6 Mang đáp án chi tiết

Một số nghi vấn Toán lớp 6 đặc sắc:

 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó ko sở hữu ba điểm nào thẳng hàng
 • Hình nào dưới đây vừa sở hữu tâm đối xứng, vừa sở hữu trục đối xứng
 • Số tự nhiên n sở hữu sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tục
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho lúc chia số đó cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11
 • Cho điểm M trên tia Om sao cho OM=5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+6 chia hết cho n+1
 • Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm
 • Số tự nhiên n sở hữu sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tục
 • Tính tổng 1+3+5+7+.....+(2n-1)

--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 3.21 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống từ website stthay.net cho từ khoá giải bài tập 3.21 bài tập kiểm toán.

SBT Toán 10 - Kết nối tri thức

Để học tốt SBT Toán 10 - Kết nối tri thức, loạt bài giải bài tập SBT Toán 10 - Kết nối tri thức đầy đủ tri thức, lý thuyết và bài tập được soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 10.

GIẢI SBT TOÁN 10 TẬP 1 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Chương I. Mệnh đề và tập hợp - SBT Toán 10 KNTT
 • Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn - SBT Toán 10 KNTT
 • Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác - SBT Toán 10 KNTT
 • Chương IV. Vectơ - SBT Toán 10 KNTT
 • Chương V. Những số đặc trưng của mẫu số liệu ko ghép nhóm - SBT Toán 10 KNTT

GIẢI SBT TOÁN 10 TẬP 2 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng - SBT Toán 10 KNTT
 • Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - SBT Toán 10 KNTT

Chương I. Mệnh đề và tập hợp - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 1. Mệnh đề - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 2. Tập hợp và những phép toán trên tập hợp - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương I - SBT Toán 10 KNTT

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 3. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương II - SBT Toán 10 KNTT

Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 5. Trị giá lượng giác của một góc từ 0 tới 180 độ - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương III - SBT Toán 10 KNTT

Chương IV. Vectơ - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 7. Những khái niệm mở đầu - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 9. Tích của một vectơ với một số - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng tọa độ - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương IV - SBT Toán 10 KNTT

Chương V. Những số đặc trưng của mẫu số liệu ko ghép nhóm - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 12. Số sắp đúng và sai số - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 13. Những số đặc trưng đo xu thế trung tâm - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 14. Những số đặc trưng đo độ phân tán - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương V - SBT Toán 10 KNTT

Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 15. Hàm số - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 16. Hàm số bậc hai - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương VI - SBT Toán 10 KNTT

Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - SBT Toán 10 KNTT

 • Bài 19. Phương trình đường thẳng - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 20. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài 22. Ba đường conic - SBT Toán 10 KNTT
 • Bài tập cuối chương VII - SBT Toán 10 KNTT

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *