Luyện tập 3 trang 18 Toán 7 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Tập luyện 3 trang 18 Toán 7 Tập 2: Bạn An tậu tổng cùng 34 quyển vở gồm ba loại: loại 120 trang giá 12 nghìn đồng một quyển, loại 200 trang giá 18 nghìn đồng một quyển và loại 240 trang giá 20 nghìn đồng một quyển. Hỏi An tậu bao nhiêu quyển vở mỗi loại, biết rằng số tiền bạn đó dành để tậu mỗi loại vở là như nhau?

Lời giải:

Gọi số vở An tậu ba loại 120 trang, 200 trang và 240 trang tuần tự là x, y, z quyển.

(x ∈ℕ*, y ∈ℕ*, z ∈ℕ*).

Từ đề bài ta mang x + y + z = 34.

Do số tiền An dành để tậu mỗi loại vở là như nhau nên 12x = 18y = 20z.

Do đó x112=y118=z120.

Ứng dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta mang:

x112=y118=z120=x+y+z112+118+120=341790=180

Do đó x = 112.180 = 15; y = 118.180 = 10; z = 120.180 = 9.

Vậy số vở An tậu của ba loại 120 trang, 200 trang và 240 trang tuần tự là 15 quyển, 10 quyển và 9 quyển.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch hay, chi tiết khác:

 • Mở đầu trang 15 Toán 7 Tập 2: Bốn người thợ cùng làm sẽ xây xong một bức tường trong 9 ngày. Hỏi 6 người thợ cùng làm sẽ xây xong bức tường đó trong bao nhiêu ngày (biết năng suất của mỗi người thợ là như nhau)? ....

 • HĐ1 trang 15 Toán 7 Tập 2: Một ô tô đi từ thành thị trấn A tới thành thị trấn B trên quãng đường 180 km. Gọi t (h) là thời kì để ô tô đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời v (km/h) ....

 • HĐ2 trang 15 Toán 7 Tập 2: Một ô tô đi từ thành thị trấn A tới thành thị trấn B trên quãng đường 180 km. Gọi t (h) là thời kì để ô tô đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời v (km/h) ....

 • Thắc mắc trang 15 Toán 7 Tập 2: Trong Hoạt động 2, thời kì t mang tỉ lệ nghịch với véc tơ vận tốc tức thời v ko? Véc tơ vận tốc tức thời v mang tỉ lệ nghịch với thời kì t ko? ....

 • Tập luyện một trang 16 Toán 7 Tập 2: Chiều dài và chiều rộng của những hình chữ nhật mang cùng diện tích bằng 12 cm2 mang phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ko? Nếu mang thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? ....

 • Vận dụng một trang 16 Toán 7 Tập 2: Một shop bán gạo cần đóng 300 kg gạo thành những túi gạo mang khối lượng như nhau. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau thành số thích hợp ....

 • Tập luyện Hai trang 17 Toán 7 Tập 2: Một nhà thầu ước tính rằng mang thể hoàn thành một hợp đồng xây dựng trong 12 tháng với 280 người lao động ....

 • Bài 6.22 trang 18 Toán 7 Tập 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp ....

 • Bài 6.23 trang 18 Toán 7 Tập 2: Theo bảng trị giá dưới đây, hai đại lượng x và y mang phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ko? ....

 • Bài 6.24 trang 18 Toán 7 Tập 2: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với z và hệ số tỉ lệ bằng bao nhiêu? ....

 • Bài 6.25 trang 18 Toán 7 Tập 2: Với cùng số tiền để tậu 17 tập giấy A4 loại I mang thể tậu được bao nhiêu tập giấy A4 loại II, biết rằng giá tiền giấy loại II chỉ bằng 85% giá tiền giấy loại I ....

 • Bài 6.26 trang 18 Toán 7 Tập 2: Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày ....

 • Toán 7 Tập luyện chung trang 20 Tập 2

 • Toán 7 Bài tập cuối chương 6 trang 21

 • Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số

 • Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến

 • Toán 7 Bài 26: Phép cùng và phép trừ đa thức một biến

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 mang đáp án


--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 3 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 Chân trời sáng tạo từ website giaitoan8.com cho từ khoá giải bài tập 3 toán đại 7 tiết 23.

Bài mới

 • Hướng dẫn giải bài 5 trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài 5 trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Lời giải hay bài 4 trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài 4 trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Cách giải bài 3 trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh thuần tuý nhất

  Chi tiết nghi vấn bài 3 trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Lời giải bài Hai trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh thuần tuý, dễ hiểu

  Chi tiết nghi vấn bài Hai trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Tham khảo lời giải bài một trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài một trang 96 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • So sánh lời giải bài 5 trang 94 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài 5 trang 94 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Giải bài 3 trang 94 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài 3 trang 94 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Cách giải bài Hai trang 93 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh thuần tuý, dễ hiểu nhất

  Chi tiết nghi vấn bài Hai trang 93 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Lời giải bài một trang 93 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh dễ hiểu nhất

  Chi tiết nghi vấn bài một trang 93 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Tham khảo lời giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Tham khảo lời giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Giải bài Hai trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài Hai trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Giải bài một trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Chi tiết nghi vấn bài một trang 89 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm trong ...

 • Lời giải bài 10 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh dễ hiểu nhất

  Nội dung và lời giải bài 10 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

 • Cách giải bài 9 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh chi tiết, dễ hiểu

  Nội dung và lời giải bài 9 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

 • Xem lời giải bài 8 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Nội dung và lời giải bài 8 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

 • Giải bài 7 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Nội dung và lời giải bài 7 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

 • Cùng tư vấn bài 6 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Nội dung và lời giải bài 6 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

 • Giải bài 5 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Nội dung và lời giải bài 5 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

 • Hướng dẫn giải bài 4 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh

  Nội dung và lời giải bài 4 trang 84 SGK Toán 7 tập Hai Chân trời thông minh ( nằm ...

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *