Bài 4 trang 149 SGK Hóa học 8

SGK Hóa lớp 8

MỞ ĐẦU

 • 👉 Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

 • 👉 Bài 2. Chất
 • 👉 Bài 3. Bài thực hiện 1
 • 👉 Bài 4. Nguyên tử
 • 👉 Bài 5. Nhân tố hóa học
 • 👉 Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
 • 👉 Bài 7. Bài thực hiện 2
 • 👉 Bài 8. Bài tập luyện 1
 • 👉 Bài 9. Công thức hóa học
 • 👉 Bài 10. Hóa trị
 • 👉 Bài 11. Bài tập luyện 2
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 1 - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 1 - Hóa học 8

Đề rà soát giữa học kì - Hóa học 8

 • 👉 Đề rà soát giữa học kì I - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát giữa học kì II - Hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • 👉 Bài 12. Sự biến đổi chất
 • 👉 Bài 13. Phản ứng hóa học
 • 👉 Bài 14. Bài thực hiện 3
 • 👉 Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng
 • 👉 Bài 16. Phương trình hóa học
 • 👉 Bài 17. Bài tập luyện 3
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 2 - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 2 - Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

 • 👉 Bài 18. Mol
 • 👉 Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
 • 👉 Bài 20. Tỉ khối của chất khí
 • 👉 Bài 21. Tính theo công thức hóa học
 • 👉 Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
 • 👉 Bài 23. Bài tập luyện 4
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 3 - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 3 - Hóa học 8

Đề thi học kì Một mới nhất sở hữu lời giải

 • 👉 Đề ôn tập học kì 1 – Với đáp án và lời giải
 • 👉 Đề thi học kì Một của những trường sở hữu lời giải – Mới nhất

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

 • 👉 Bài 24. Tính chất của oxi
 • 👉 Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
 • 👉 Bài 26. Oxit
 • 👉 Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
 • 👉 Bài 28. Ko khí - Sự cháy
 • 👉 Bài 29. Bài tập luyện 5
 • 👉 Bài 30. Bài thực hiện 4
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 4 - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 4 - Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

 • 👉 Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro
 • 👉 Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử
 • 👉 Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
 • 👉 Bài 34. Bài tập luyện 6
 • 👉 Bài 35. Bài thực hiện 5
 • 👉 Bài 36. Nước
 • 👉 Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
 • 👉 Bài 38. Bài tập luyện 7
 • 👉 Bài 39. Bài thực hiện 6
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 5 - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 5 - Hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

 • 👉 Bài 40. Dung dịch
 • 👉 Bài 41. Độ tan của một chất trong nước
 • 👉 Bài 42. Nồng độ dung dịch
 • 👉 Bài 43. Pha chế dung dịch
 • 👉 Bài 44. Bài tập luyện 8
 • 👉 Bài 45. Bài thực hiện 7
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 6 - Hóa học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 6 - Hóa học 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 8

 • 👉 Đề thi học kì Hai của những trường sở hữu lời giải – Mới nhất

Xem Thêm

 • 👉 Nghi vấn tự luyện Hóa 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *