Giải Toán 7 trang 73 Tập 2 Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo
Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 73 Tập Hai Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời thông minh sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập Toán lớp 7 trang 73. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 7 trang 73 Tập Hai Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời thông minh

- Toán lớp 7 trang 73 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 73 Tập 2 (Cánh diều)

 • Giải Toán lớp 7 trang 73 Tập 2 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 7 trang 73 Tập 2 (Chân trời thông minh)

- Toán lớp 7 trang 73 Tập 1 (sách mới):

 • Hoạt động Một trang 73 Toán lớp 7 Tập 1 (Cánh diều)

 • Giải Toán lớp 7 trang 73 Tập 1 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 7 trang 73 Tập 1 (Chân trời thông minh)
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 73 sách cũ

Video Giải Bài 40 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Thầy giáo VietJack)

Bài 40 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của tam giác đó. Chứng minh ba điểm A, G, I thẳng hàng.

Lời giải:

- Gọi M, N là trung điểm CA và BA.

ΔABC cân tại A mang BM, CN là đường trung tuyến ứng với cạnh AC, AB.

⇒ BM = CN ( chứng minh ở bài 26)

Mà (Tính chất trọng tâm của tam giác)

⇒ GB = GC

- ΔAGB và ΔAGC mang

AG chung

AB = AC (do ΔABC cân tại A)

GB = GC (chứng minh trên)

⇒ ΔAGB = ΔAGC (c.c.c)

- Theo đề bài I cách đều ba cạnh của tam giác

Dựa vào chứng minh bài 36 ⇒ I là điểm chung của ba đường phân giác

⇒ I thuộc tia phân giác của

Vì G, I cùng thuộc tia phân giác của nên A, G, I thẳng hàng

Tri thức ứng dụng

Những bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

 • Mục lục Chương III: Quan Hệ Giữa Những Yếu Tố Trong Tam Giác. Những Đường Thẳng Đồng Quy Của Tam Giác
 • Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - Tập luyện (trang 73)
 • Bài 36 (trang 72 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. ...

 • Bài 37 (trang 72 SGK Toán 7 tập 2): Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà những khoảng cách từ K tới ba ...

 • Bài 38 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 38. a) Tính góc KOL. ...

 • Bài 39 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 39. a) Chứng minh ΔABD = ΔACD ...

 • Bài 40 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, I là điểm nằm trong tam giác ...

 • Bài 41 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Hỏi trọng tâm của một tam giác đều mang cách đều ba cạnh của nó hay ko? Vì sao?

 • Bài 42 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Chứng minh định lí:

 • Bài 43 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Đố: Với hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau (h.40). ...

Đã mang lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *