Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục
Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Tập dượt trang 31-32 sgk Toán 8 Tập 2

Video Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Một số tự nhiên mang hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số một xen vào giữa hai chữ số đấy thì được một số mới to hơn số ban sơ 370. Tìm số ban sơ.

Lời giải:

* Phân tích:

Với một số mang hai chữ số bất kì ta luôn mang:

Lúc thêm chữ số một xen vào giữa ta được số:

Vì chữ số hàng đơn vị gấp Hai lần chữ số hàng chục nên ta mang y = 2x.

Số mới to hơn số ban sơ 370 nên ta mang phương trình:

100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370.

* Giải:

Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x (x ∈ N; 0 < x ≤ 9).

⇒ Chữ số hàng đơn vị là 2x

⇒ Số cần tìm bằng

Sau lúc viết thêm chữ số một vào giữa hai chữ số ta được số mới là:

Theo đề bài số mới to hơn số ban sơ 370, ta mang B = A + 370 nên ta mang phương trình

102x + 10 = 12x + 370

⇔ 102x – 12x = 370 – 10

⇔ 90x = 360

⇔ x = 4 (thỏa mãn)

Vậy số cần tìm là 48.

*Lưu ý : Vì chỉ mang 4 số mang hai chữ số thỏa mãn điều kiện chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục là : 12 ; 24 ; 36 ; 48 nên ta mang thể đi thử trực tiếp mà ko cần giải bằng cách lập phương trình.

Tri thức vận dụng

Tham khảo những bài giải bài tập Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 7 khác:

 • Bài 37 trang 30 SGK Toán 8 Tập 2: Lúc 6 giờ sáng, một xe máy xuất hành từ A để tới B. Sau đó một giờ, một ô tô cũng ...

 • Bài 38 trang 30 SGK Toán 8 Tập 2: Điểm rà soát Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau: ...

 • Bài 39 trang 30 SGK Toán 8 Tập 2: Lan tậu hai loại hàng và phải trả tổng cùng 120 nghìn đồng, trong đó đã ...

 • Bài 40 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa ...

 • Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Một số tự nhiên mang hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng ...

 • Bài 42 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm số tự nhiên mang hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số Hai vào bên ...

 • Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm phân số mang đồng thời những tính chất sau: ...

 • Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Điểm rà soát Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây: ...

 • Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2: Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải ...

 • Bài 46 trang 31-32 SGK Toán 8 Tập 2: Một người lái ô tô dự kiến đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 48km/h. Nhưng sau lúc ...

 • Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2: Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là ...

 • Bài 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2: Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của ...

 • Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2: Đố: Lan mang một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan ...

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *