Bài 5 trang 27 SGK Toán 7 Tập 2
Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Video Giải Bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2- Cô Nguyễn Hà Nguyên (Thầy giáo VietJack)

Bài 5 (trang 27 SGK Toán 7 tập 2): Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc sở hữu hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công ko phép?

Lời giải:

a) Một quý sở hữu 3 tháng, một tháng người đó thừa hưởng a đồng

⇒ trong Một quý người đó lãnh được 3.a đồng.

Trong quý người đó thừa hưởng thêm m đồng .

Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả 3a + m (đồng)

b) Hai quý sở hữu 6 tháng, mỗi tháng người sở hữu thừa hưởng a đồng

⇒ trong hai quý người đó lãnh được 6.a (đồng).

Trong hai quý người đó bị trừ n đồng

Vậy trong hai quý lao động người đó nhận được 6a – n (đồng).

Những bài giải bài tập Toán 7 Bài Một khác:

  • Trả lời nghi vấn Toán 7 Tập Hai Bài Một trang 24 : Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích....

  • Trả lời nghi vấn Toán 7 Tập Hai Bài Một trang 25 : Viết biểu thức biểu thị diện tích của những....

  • Bài 1 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Hãy viết những biểu thức đại số biểu thị: a) Tổng của x và y; b) Tích của x và y; ...

  • Bài 2 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang sở hữu đáy to là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h sở hữu cùng đơn vị đo).

  • Bài 3 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Tiêu dùng bút chì nối những ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., e) sao cho chúng sở hữu cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)): ...

  • Bài 4 (trang 27 SGK Toán 7 tập 2): Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số ...

  • Bài 5 (trang 27 SGK Toán 7 tập 2): Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu: a) Trong một quý ...

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *