Toán lớp 4 trang 174 Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Toán lớp 4 trang 174 Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 174 Ôn tập về hình học (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 174 Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra :

a) Đoạn thẳng song song với AB.

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC

Lời giải:

a) Đoạn thẳng DE song song với AB.

b) Đoạn thẳng CD vuông góc với BC

Giải Toán lớp 4 trang 174 Bài 2: Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ với cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài hình chữ nhật :

a) 64 cm      b) 32 cm     c) 16 cm      d) 12 cm

Lời giải:

Diện tích hình vuông ABCD là :

    8 × 8 = 64 (cm2)

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ với cùng diện tích nên diện tích hình chữ nhật MNPQ là 64cm2.

Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ là:

   64 : 4 = 16 (cm)

Vậy đáp án đúng là c.

Giải Toán lớp 4 trang 174 Bài 3: Vẽ hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiểu ộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Lời giải:

Vẽ hình chữ nhật theo những bước sau:

Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

Vẽ đoạn thẳng vuông góc với DC tại D, trên phố thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên phố thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 4cm.

Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD với chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 × 4 = 20 (cm2)

 Đáp số : Chu vi : 18cm ;

      Diện tích : 20cm2

Giải Toán lớp 4 trang 174 Bài 4: Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ SGK.

Lời giải:

Hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC.

Ta với BEGC là hình chữ nhật nên BC = GE = 4cm.

Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

  Đáp số : 24cm2.

Bài giảng: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 175 Ôn tập về tìm số trung bình cùng
 • Giải Toán lớp 4 trang 175 Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Giải Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 Tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 177 Tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 178 Tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 179, 180 Tập dượt chung
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *