Giải bài 5 trang 39 sgk Hình học 12
Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 5 (trang 39 SGK Hình học 12): Một hình trụ với bán kính đáy r = 5cm và với khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm.

a)Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ tạo nên.

b)Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Hãy tính diện tích của tiết diện được tạo nên.

Lời giải:

a. Do khoảng cách hai đáy là nên chiều cao của hình trụ (đồng thời là độ dài đường sinh) là h = l = 7.

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Sxq = 2π.r.l = 2π.5.7 = 70π (cm2 ).

Thể tích của khối trụ được tạo nên là:

V = πr2.h = π.52.7 = 175π ( cm3 )

b. Mặt phẳng (P) song song với trục và cách trục 3cm, cắt hình trụ theo tiết diện là tứ giác AA1B1B.

Gọi H là trung điểm của AB.

Ta với

Suy ra: OH = d(O; (AA1B1B)), (1)

Lại với: OO1// mp (AA1B1B) , (2)

Từ (1) và (2) suy ra: OH = d(O; (AA1B1B)= d( OO1, (AA1B1B) ) = 3 cm

* Xét tam giác AOH vuông tại H ta với:

AH2 = AO2 - OH2 = 52 -32 = 16

⇒ AH = 4cm ⇒ AB = 2AH = 8cm

Diện tích của tiết diện cần tính là :

SAA1B1B = AB. AA1 = 8. 7 = 56 (cm2)

Những bài giải bài tập Hình học 12 Bài Một khác :

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Một trang 31 : Hãy nêu tên một số vật dụng với....

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Một trang 35 : Cắt mặt xung quanh của một....

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Một trang 38 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ ....

 • Bài 1 (trang 39 SGK Hình học 12): Cho đường tròn tâm O bán kính r...

 • Bài 2 (trang 39 SGK Hình học 12): Trong mỗi trường hợp sau đây ,...

 • Bài 3 (trang 39 SGK Hình học 12): Cho hình tròn nón xoay ...

 • Bài 4 (trang 39 SGK Hình học 12): Trong ko gian cho hai điểm ...

 • Bài 5 (trang 39 SGK Hình học 12): Một hình trụ với bán kính ...

 • Bài 6 (trang 39 SGK Hình học 12): Cắt một hình nón bằng ...

 • Bài 7 (trang 39 SGK Hình học 12): Một hình trụ với bán kính ...

 • Bài 8 (trang 40 SGK Hình học 12): Một hình trụ với hai đáy ...

 • Bài 9 (trang 40 SGK Hình học 12): Cắt hình nón đỉnh S ...

 • Bài 10 (trang 40 SGK Hình học 12): Cho hình trụ với bán kính r...

Những bài giải Hình học 12 Chương Hai khác:

 • Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Bài 2 : Mặt cầu
 • Ôn tập chương Hai Hình học 12
 • Thắc mắc trắc nghiệm chương Hai Hình học 12
 • Bài 1 : Hệ tọa độ trong ko gian

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *