Toán lớp 6 Kết nối tri thức Bài tập cuối Chương 4 trang 97

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học trò tiện lợi làm bài tập Toán 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức Bài tập cuối Chương 4 trang 97

Video Giải Toán 6 Bài tập cuối Chương 4 - sách Kết nối tri thức - Cô Hoàng Thanh Xuân (Thầy giáo VietJack)

Giải Toán 6 trang 97 Tập 1

 • Bài 4.28 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm xem trong hình bên sở hữu bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật ....

 • Bài 4.29 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ ....

 • Bài 4.30 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình theo những yêu cầu sau: a) Hình tam giác đều sở hữu cạnh bằng 5 cm ....

 • Bài 4.31 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành sở hữu một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm ....

 • Bài 4.32 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm ....

 • Bài 4.33 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm ....

 • Bài 4.34 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh vườn sở hữu hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn ....

 • Bài 4.35 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài gấp đôi chiều rộng. hãy cắt và ghép ....

 • Bài 4.36 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu giá tiền ....

 • Toán lớp 6 Bài 21: Hình sở hữu trục đối xứng

 • Toán lớp 6 Bài 22: Hình sở hữu tâm đối xứng

 • Toán lớp 6 Tập tành chung trang 108 - 109

 • Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 5 trang 110

 • Toán lớp 6 Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em


Lý thuyết Toán 6 Bài tập cuối Chương 4 (hay, chi tiết)

1. Hình tam giác đều

Trong tam giác đều:

- Ba cạnh bằng nhau.

- Ba góc bằng nhau và bằng 600C.

2. Hình vuông

Trong hình vuông:

- Bốn cạnh bằng nhau.

- Bốn góc bằng nhau và bằng 900.

- Hai đường chéo bằng nhau.

3. Hình lục giác đều

Hình lục giác đều sở hữu:

- Sáu cạnh bằng nhau.

- Sáu góc bằng nhau, mỗi góc bằng 1200.

- Ba đường chéo chính bằng nhau.

4. Hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật sở hữu:

- Bốn góc bằng nhau và bằng 900C.

- Những cặp cạnh đối bằng nhau.

- Hai đường chéo bằng nhau.

5. Hình thoi

Trong hình thoi :

- Bốn cạnh bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Những cặp góc đối bằng nhau.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài tập cuối Chương 4 (sở hữu đáp án)

I. Nhận diện

Câu 1. Hãy đếm xem trong hình bên sở hữu bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật?

A. Mang 4 hình vuông và Hai hình chữ nhật

B. Mang 4 hình vuông và 4 hình chữ nhật

C. Mang 5 hình vuông và Hai hình chữ nhật

D. Mang 5 hình vuông và 4 hình chữ nhật

Câu 2. Hình đưới đây gồm những hình nào?

A. Hình tam giác đều, hình thoi, hình thang cân

B. Hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân

C. Hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân, hình lục giác đều

D. Hình tam giác đều, hình thoi, hình thang cân, hình lục giác đều

Câu 3. Cho hình vẽ sau:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hình vẽ trên sở hữu 5 hình bình hành

B. Hình vẽ trên sở hữu 6 hình bình hành

C. Hình vẽ trên sở hữu 9 hình bình hành

D. Hình vẽ trên sở hữu 10 hình bình hành.

Câu 4. Hình lục giác đều sở hữu tất cả những góc bằng nhau và bằng:

A. 600

B. 900

C. 1200

D. 1800

Câu 5. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên được tạo thành từ bao nhiêu tam giác đều?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 6. Hãy đếm xem hình dưới đây sở hữu bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu hình lục giác đều.

A. 6 hình thang cân và Một lục giác đều.

B. 5 hình thang cân và Một lục giác đều.

C. 6 hình thang cân và Hai lục giác đều.

D. 5 hình thang cân và Hai lục giác đều.

Câu 7. Trong giờ thảo luận nhóm, ba bạn Hùng, bạn Kiên, Minh phát biểu như sau:

- Bạn Hùng nói: “Hình thoi chỉ sở hữu tâm đối xứng và ko sở hữu trục đối xứng”.

- Bạn Kiên nói: “Hình chữ nhật ko sở hữu tâm đối xứng và chỉ sở hữu trục đối xứng”.

- Bạn Minh phát biểu: “Hình vuông sở hữu cả tâm đối xứng và trục đối xứng”.

Theo em, bạn nào phát biểu đúng?

A. Bạn Minh

B. Bạn Kiên

C. Bạn Hùng

D. Cả ba bạn đều đúng.

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 sở hữu đáp án


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập 6 chương 4 môn.

Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97

Bài 4.34 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh vườn sở hữu hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải:

Ta nhận thấy tổng diện tích của hình 1, hình Hai và hình 3 bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD trong đó diện tích hình Hai là diện tích của mảnh vườn cần tìm.

Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD là: 

7 + 6 = 13 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là: 

2 + 5 = 7 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

13. 7 = 91 (m2)

Hình Một là hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 m và chiều rộng 3 m nên diện tích hình Một là: 

6.3 = 18 (m2)

Hình 3 là hình vuông sở hữu cạnh bằng Hai m nên diện tích hình 3 là:  

2.2 = 4 (m2)

Diện tích mảnh vườn bằng cần tìm bằng diện tích hình Hai và bằng:

91 - 18 - 4 = 69 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn là 69 m2.

Cách khác: Cách chia hình: Ta chia mảnh vườn thành 3 hình như hình vẽ bên dưới thì diện tích mảnh vườn bằng tổng diện tích của ba hình chữ nhật 1, hình Hai và hình 3.

Diện tích của hình 3 là:

2. 5 = 10 (m2)

Chiều dài của hình Hai là:

2 + 5 = 7 (m)

Chiều rộng của hình Hai là:

7 – 2 = 5 (m)

Diện tích của hình Hai là:

7. 5 = 35 (m2)

Chiều rộng của hình Một là:

7 – 3 = 4 (m)

Diện tích của hình Một là:

6. 4 = 24 (m2)

Diện tích mảnh vườn là:

24 + 35 + 10 = 69 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn là 69 m2.

 • Bài 4.28 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm xem trong hình bên sở hữu bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật ....

 • Bài 4.29 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ ....

 • Bài 4.30 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình theo những yêu cầu sau: a) Hình tam giác đều sở hữu cạnh bằng 5 cm ....

 • Bài 4.31 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành sở hữu một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm ....

 • Bài 4.32 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm ....

 • Bài 4.33 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm ....

 • Bài 4.35 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài gấp đôi chiều rộng. hãy cắt và ghép ....

 • Bài 4.36 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu giá tiền ....

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn từ website haylamdo.com cho từ khoá giải bài tập 6 chương 4 môn.


Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Loạt bài Giải bài tập Toán 6 Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp bạn dễ làm làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

 • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

 • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

 • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

 • Toán lớp 6 Tập tành chung trang 95 - 96

 • Toán 6 Kết nối tri thức Bài tập cuối Chương 4 trang 97
Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

Hoạt động Một trang 78 Toán lớp 6 Tập 1:

Trong những hình dưới đây (H.4.1), hình nào là tam giác đều?              

Em hãy tìm một số hình ảnh hình tam giác đều trong thực tế.

Lời giải:

+) Trong những hình dưới đây (H.4.1), hình b) là tam giác đều.

+) Một số hình ảnh tam giác đều trong thực tế: một mặt của rubik tam giác; kệ sách; …

Hoạt động Hai trang 78 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho tam giác đều ABC như Hình 4.2

1. Gọi tên những đỉnh, cạnh, góc của tam giác đều ABC.

2. Sử dụng thước thẳng để đo và so sánh những cạnh của tam giác ABC.

3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh những góc của tam giác ABC.

Lời giải:

1. Trong hình 4.2, tam giác đều ABC sở hữu:

+) Những đỉnh: A, B, C

+) Những cạnh: AB, BC, AC

+) Những góc: góc A, góc B, góc C 

2. Lúc sử dụng thước thẳng để đo ta nhận thấy: AB = BC = AC, tức là những cạnh của tam giác ABC bằng nhau.

3. Lúc sử dụng thước đo góc là ê ke để đo ta nhận thấy góc A, góc B, góc C đều bằng 60o, tức là những góc của tam giác ABC bằng nhau và bằng 60o.

Thực hiện Một trang 78 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

Bước 2. Sử dụng ê ke sở hữu góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

2. Em hãy rà soát lại hình vừa vẽ, xem những cạnh của tam giác ABC sở hữu bằng nhau ko? Những góc sở hữu bằng nhau ko?

Lời giải:

1. Thực hiện vẽ theo hướng dẫn trên.

2. Sau lúc vẽ xong ta rà soát lại hình đã vẽ ta nhận thấy:

+) AB = AC = BC = 3cm tức là những cạnh của tam giác ABC bằng nhau

+) Những góc A, góc B, góc C bằng 60o , tức là những góc của tam giác ABC bằng nhau và bằng 60o.

Hoạt động 3 trang 79 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy tìm một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Lời giải:

Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế: những mặt của xúc xắc, đĩa, gạch lát nền; …

Hoạt động 4 trang 79 Toán lớp 6 Tập 1:

Quan sát Hình 4.3a.

1. Nêu tên những đỉnh, cạnh, đường chéo của hình vuông ABCD (H.4.3b)

2. Sử dụng thước thẳng đo và so sánh độ dài những cạnh của hình vuông; hai đường chéo của hình vuông.

3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh những góc của hình vuông.

Lời giải:

1. Hình vuông ABCD sở hữu

            Những đỉnh: A, B, C, D

            Những cạnh: AB, BC, CD, DA

            Những đường chéo: AC, BD

2. Sau lúc tiêu dùng thước thẳng đo ta nhận thấy: 

+) AB = BC = CD = AD tức là độ dài những cạnh của hình vuông đều bằng nhau.

+) AC = BD, tức là độ dài Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.

3. Sau lúc sử dụng thước đo góc là ê ke để đo ta nhận thấy:  những góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o tức là những góc của hình vuông đều bằng nhau và bằng 90o.

..............................

..............................

..............................


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán 6 Bài tập cuối chương IV - Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 trang 97 - Tập 1 từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập 6 chương 4 môn.

Toán 6 Bài tập cuối chương IV giúp những em học trò lớp 6 tham khảo, biết cách giải toàn bộ những bài tập SGK Toán 6 Tập Một trang 97 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết bài tập Toán 6 này, còn giúp những em học trò ôn tập và củng cố những dạng bài tập trong chương 4, cũng như rèn luyện kỹ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ đó, sẽ đạt kết quả cao trong những bài rà soát, bài thi sắp tới. Chi tiết mời những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 97 tập 1

Bài 4.28

Hãy đếm xem trong hình bên sở hữu bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

Gợi ý đáp án:

Số hình vuông: 5 hình

Số hình chữ nhật: 4 hình

Bài 4.29

Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

Gợi ý đáp án:

Số hình tam giác đều: 5 hình

Số hình thang cân: 3 hình

Số hình thoi: 3 hình

Bài 4.30

Vẽ hình theo những yêu cầu sau:

a) Hình tam giác đều sở hữu cạnh bằng 5 cm.

b) Hình vuông sở hữu cạnh bằng 6 cm

c) Hình chữ nhật sở hữu chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm.

Gợi ý đáp án:

Học trò tự vẽ

Bài 4.31

a) Vẽ hình bình hành sở hữu một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm.

b) Vẽ hình thoi sở hữu cạnh bằng 3 cm.

Gợi ý đáp án:

Học trò tự vẽ

Bài 4.32

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm.

Hướng dẫn giải

 • Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.
 • Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Gợi ý đáp án:

Chu vi hình chữ nhật là: 2.(6 + 5) = 22 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 6.5 = 30 (cm2)

Bài 4.33

Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm, BF = 10,4 cm.

a) Tính diện tích hình thoi ABOF

b) Tính diện tích hình lục giác đều ABCDEF

Hướng dẫn giải

 • Diện tích của hình thoi bằng một nửa tích hai đường chéo của hình thoi hoặc bằng tích của chiều cao với cạnh đáy tương ứng.
 • Vì hình lục giác đều bao gồm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích của nó xuất phát từ công thức tính diện tích tam giác đều => Diện tích lục giác đều bằng 6 lần diện tích một tam giác đều.

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích hình thoi ABOF là: .6.10,4 = 31,2 (cm2)

b) Ta thấy diện tích hình lục giác đều ABCDEF gấp ba lần diện tích hình thoi ABOF.

Vậy diện tích hình lục giác đều là: 31,2 . 3 = 93,6 (cm2)

Bài 4.34

Một mảnh vườn sở hữu hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn.

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Gợi ý đáp án:

Ta thấy tổng diện tích của hình 1, hình 2, hình 3 bằng tổng diện tích của hình chữ nhật ABCD

Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD là: 7 + 6 = 13 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là: 2 + 5 = 7 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 13.7 = 91 (m2)

Hình Một là hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 m và chiều rộng 3 m nên diện tích hình Một là: 6.3 = 18 (m2)

Hình 3 là hình vuông sở hữu cạnh bằng Hai m nên diện tích hình 3 là: 2.2 = 4 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn bằng cần tìm bằng diện tích hình Hai và bằng: 91 - 18 - 4 = 69 (m2)

Bài 4.35

Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy cắt và ghép lại thành một hình vuông sở hữu diện tích tương đương.

Gợi ý đáp án:

Học trò tự làm

Bài 4.36

Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu giá tiền làm mỗi 9 dm2 hiên là 103 nghìn đồng thì giá tiền của cả hiên sẽ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Diện tích hình thang bằng trung bình cùng của Hai đáy nhân với chiều cao của nó.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của hiên là: .45.(54 + 72) = 2835 (dm2)

Vậy giá tiền của cả hiên là: 2835 : 9 x 103 000 = 32 445 000 (đồng)


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài tập cuối chương 4 Một số yếu tố thống kê trang 120, 121 Toán lớp 6 – CTST từ website dethikiemtra.com cho từ khoá giải bài tập 6 chương 4 môn.

Bài Một trang 120 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Số quả mít trong vườn nhà những bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho ở biểu đồ tranh sau:

 

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 4.10 = 40 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Hùng là: 3.10 +5 = 35 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 7.10 = 70 quả.

Giải bài Hai trang 120 Toán lớp 6

Kết quả dò xét về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

 

a) Mang bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng những bạn ưa thích mỗi loại quả.

a) Mang 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê:

Loại quả

Cam

xoài

Chuối

Khế

ổi

Số bạn thích

8

9

6

4

3

Biểu đồ:

 

Bài 3 trang 120 Toán lớp 6 CTST

Tuổi của những bạn tới dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

 

a) Hãy lập bảng thống kê cho những dữ liệu trên.

b) Khách sở hữu tuổi nào là nhiều nhất?

a)

Số tuổi

10

11

12

13

14

15

Số khách

1

3

5

1

1

1

b) Quan sát bảng trên ta thấy khách 12 tuổi là nhiều nhất.

Bài 4 trang 120 Toán 6 – Bài tập cuối chương 4

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được trình diễn trong biểu đồ sau:

 

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Thứ Hai phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Ba phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 7. 10 = 70 xe.

Thứ Tư phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 3.10 + 5 = 35 xe.

Thứ Năm phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 8. 10 + 5 = 85 xe.

Thứ Sáu phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Bảy phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 5.10 + 5 = 55 xe.

– Phân xưởng lắp ráp được tổng số xe ô tô là: 60 + 70 + 35 + 85 + 60  + 55 = 365 xe.

– Ngày thứ Năm phân xưởng lắp ráp được nhiều xe nhất (85 xe).

– Ngày thứ Tư phân xưởng lắp ráp được ít xe nhất ( 35 xe).

Giải bài 5 trang 121 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 tới 2017 được trình diễn trong biểu đồ cột sau đây.

a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Cho biết năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

a) Bảng thống kê:

– Năm 2012 sản lượng gạo của VN cao nhất.b) Quan sát bảng ta thấy

– Năm 2007 sản lượng gạo của VN thấp nhất.

Bài 6 trang 121 Toán 6 tập Một CTST

Điểm thi học kì Một và học kì Hai của bạn Hùng đối với những môn thể tập trung được ghi lại trong bảng sau:

 

Hãy vẽ biểu đồ cột kép trình diễn số liệu của bảng trên và trả lời những thắc mắc sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Mang môn học nào Hùng sở hữu điểm thi giảm đi hay ko?

Quan sát biểu đồ ta thấy:

a) Môn Khoa học tự nhiên Hùng tiến bộ nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng ít tiến bộ nhất.

c) Môn Ngoại ngữ Một Hùng sở hữu điểm thi giảm đi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *