Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn


Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Loạt bài Giải bài tập Toán 6 Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp bạn dễ làm làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

  • Toán lớp 6 Tập dượt chung trang 95 - 96

  • Toán 6 Kết nối tri thức Bài tập cuối Chương 4 trang 97
Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

Hoạt động Một trang 78 Toán lớp 6 Tập 1:

Trong những hình dưới đây (H.4.1), hình nào là tam giác đều?              

Em hãy tìm một số hình ảnh hình tam giác đều trong thực tế.

Lời giải:

+) Trong những hình dưới đây (H.4.1), hình b) là tam giác đều.

+) Một số hình ảnh tam giác đều trong thực tế: một mặt của rubik tam giác; kệ sách; …

Hoạt động Hai trang 78 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho tam giác đều ABC như Hình 4.2

1. Gọi tên những đỉnh, cạnh, góc của tam giác đều ABC.

2. Sử dụng thước thẳng để đo và so sánh những cạnh của tam giác ABC.

3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh những góc của tam giác ABC.

Lời giải:

1. Trong hình 4.2, tam giác đều ABC với:

+) Những đỉnh: A, B, C

+) Những cạnh: AB, BC, AC

+) Những góc: góc A, góc B, góc C 

2. Lúc sử dụng thước thẳng để đo ta nhận thấy: AB = BC = AC, tức là những cạnh của tam giác ABC bằng nhau.

3. Lúc sử dụng thước đo góc là ê ke để đo ta nhận thấy góc A, góc B, góc C đều bằng 60o, tức là những góc của tam giác ABC bằng nhau và bằng 60o.

Thực hiện Một trang 78 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

Bước 2. Sử dụng ê ke với góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

2. Em hãy rà soát lại hình vừa vẽ, xem những cạnh của tam giác ABC với bằng nhau ko? Những góc với bằng nhau ko?

Lời giải:

1. Thực hiện vẽ theo hướng dẫn trên.

2. Sau lúc vẽ xong ta rà soát lại hình đã vẽ ta nhận thấy:

+) AB = AC = BC = 3cm tức là những cạnh của tam giác ABC bằng nhau

+) Những góc A, góc B, góc C bằng 60o , tức là những góc của tam giác ABC bằng nhau và bằng 60o.

Hoạt động 3 trang 79 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy tìm một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Lời giải:

Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế: những mặt của xúc xắc, đĩa, gạch lát nền; …

Hoạt động 4 trang 79 Toán lớp 6 Tập 1:

Quan sát Hình 4.3a.

1. Nêu tên những đỉnh, cạnh, đường chéo của hình vuông ABCD (H.4.3b)

2. Sử dụng thước thẳng đo và so sánh độ dài những cạnh của hình vuông; hai đường chéo của hình vuông.

3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh những góc của hình vuông.

Lời giải:

1. Hình vuông ABCD với

            Những đỉnh: A, B, C, D

            Những cạnh: AB, BC, CD, DA

            Những đường chéo: AC, BD

2. Sau lúc sử dụng thước thẳng đo ta nhận thấy: 

+) AB = BC = CD = AD tức là độ dài những cạnh của hình vuông đều bằng nhau.

+) AC = BD, tức là độ dài Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.

3. Sau lúc sử dụng thước đo góc là ê ke để đo ta nhận thấy:  những góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o tức là những góc của hình vuông đều bằng nhau và bằng 90o.

..............................

..............................

..............................

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *