Bài tập cuối chương 4 Một số yếu tố thống kê trang 120, 121 Toán lớp 6 – CTST

Bài Một trang 120 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Số quả mít trong vườn nhà những bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho ở biểu đồ tranh sau:

 

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 4.10 = 40 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Hùng là: 3.10 +5 = 35 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 7.10 = 70 quả.

Giải bài hai trang 120 Toán lớp 6

Kết quả dò hỏi về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

 

a) Sở hữu bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng những bạn ưa thích mỗi loại quả.

a) Sở hữu 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê:

Loại quả

Cam

xoài

Chuối

Khế

ổi

Số bạn thích

8

9

6

4

3

Biểu đồ:

 

Bài 3 trang 120 Toán lớp 6 CTST

Tuổi của những bạn tới dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

 

a) Hãy lập bảng thống kê cho những dữ liệu trên.

b) Khách sở hữu tuổi nào là nhiều nhất?

a)

Số tuổi

10

11

12

13

14

15

Số khách

1

3

5

1

1

1

b) Quan sát bảng trên ta thấy khách 12 tuổi là nhiều nhất.

Bài 4 trang 120 Toán 6 – Bài tập cuối chương 4

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được trình diễn trong biểu đồ sau:

 

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Thứ Hai phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Ba phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 7. 10 = 70 xe.

Thứ Tư phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 3.10 + 5 = 35 xe.

Thứ Năm phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 8. 10 + 5 = 85 xe.

Thứ Sáu phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Bảy phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 5.10 + 5 = 55 xe.

– Phân xưởng lắp ráp được tổng số xe ô tô là: 60 + 70 + 35 + 85 + 60  + 55 = 365 xe.

– Ngày thứ Năm phân xưởng lắp ráp được nhiều xe nhất (85 xe).

– Ngày thứ Tư phân xưởng lắp ráp được ít xe nhất ( 35 xe).

Giải bài 5 trang 121 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 tới 2017 được trình diễn trong biểu đồ cột sau đây.

a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Cho biết năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

a) Bảng thống kê:

– Năm 2012 sản lượng gạo của VN cao nhất.b) Quan sát bảng ta thấy

– Năm 2007 sản lượng gạo của VN thấp nhất.

Bài 6 trang 121 Toán 6 tập Một CTST

Điểm thi học kì Một và học kì hai của bạn Hùng đối với những môn thể tập trung được ghi lại trong bảng sau:

 

Hãy vẽ biểu đồ cột kép trình diễn số liệu của bảng trên và trả lời những thắc mắc sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Sở hữu môn học nào Hùng sở hữu điểm thi giảm đi hay ko?

Quan sát biểu đồ ta thấy:

a) Môn Khoa học tự nhiên Hùng tiến bộ nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng ít tiến bộ nhất.

c) Môn Ngoại ngữ Một Hùng sở hữu điểm thi giảm đi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *