Bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11

SGK Hóa lớp 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

 • 👉 Bài 1. Sự điện li
 • 👉 Bài 2. Axit, bazơ và muối
 • 👉 Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ
 • 👉 Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li
 • 👉 Bài 5. Tập luyện: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li
 • 👉 Bài 6. Bài thực hiện 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương I - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương I - Hóa học 11

Đề rà soát giữa kì - Hóa học 11

 • 👉 Đề rà soát giữa học kì I - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát giữa học kì II - Hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

 • 👉 Bài 7. Nitơ
 • 👉 Bài 8. Amoniac và muối amoni
 • 👉 Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
 • 👉 Bài 10. Photpho
 • 👉 Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
 • 👉 Bài 12. Phân bón hóa học
 • 👉 Bài 13. Tập luyện: Tính chất của Nitơ, photpho và những hợp chất của chúng
 • 👉 Bài 14. Bài thực hiện 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương II - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương II - Hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

 • 👉 Bài 15. Cacbon
 • 👉 Bài 16. Hợp chất của cacbon
 • 👉 Bài 17. Silic và hợp chất của silic
 • 👉 Bài 18. Công nghiệp silicat
 • 👉 Bài 19. Tập luyện: Tính chất của cacbon, silic và những hợp chất của chúng
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương III - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương III - Hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

 • 👉 Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
 • 👉 Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • 👉 Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • 👉 Bài 23. Phản ứng hữu cơ
 • 👉 Bài 24. Tập luyện: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương IV - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương IV - Hóa học 11

ĐỀ THI HỌC KÌ Một MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI

 • 👉 Đề thi học kì Một của những trường với lời giải – Mới nhất
 • 👉 Đề ôn tập học kì 1 – Với đáp án và lời giải

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

 • 👉 Bài 25. Ankan
 • 👉 Bài 26. Xicloankan
 • 👉 Bài 27. Tập luyện ankan và xicloankan
 • 👉 Bài 28. Bài thực hiện số 3 : Phân tích định tính yếu tố. Điều chế và tính chất của metan
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương V - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương V - Hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

 • 👉 Bài 29. Anken
 • 👉 Bài 30. Ankađien
 • 👉 Bài 31. Tập luyện: Anken và Ankadien
 • 👉 Bài 32. Ankin
 • 👉 Bài 33. Tập luyện: Ankin
 • 👉 Bài 34. Bài thực hiện 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương VI - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương VI - Hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

 • 👉 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • 👉 Bài 36. Tập luyện: Hiđrocacbon thơm
 • 👉 Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
 • 👉 Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương VII - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương VII - Hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

 • 👉 Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • 👉 Bài 40. Ancol
 • 👉 Bài 41. Phenol
 • 👉 Bài 42. Tập luyện: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 • 👉 Bài 43. Bài thực hiện 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương VIII - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương VIII - Hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 • 👉 Bài 44. Anđehit - xeton
 • 👉 Bài 45. Axit cacboxylic
 • 👉 Bài 46. Tập luyện: Anđehit - xeton - axit cacboxylic
 • 👉 Bài 47. Bài thực hiện 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương IX - Hóa học 11
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương IX - Hóa học 11

Xem Thêm

 • 👉 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 11
 • 👉 Nghi vấn tự luyện Hóa 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *