Giải bài 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ

 • Bài 1: Thành phần nguyên tử
 • Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học
 • Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
 • Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
 • Bài 5: Tập tành về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử
 • Bài 6: Lớp và phân lớp electron
 • Bài 7: Năng lượng của những electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử
 • Bài 8: Tập tành chương I

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

 • Bài 9: Bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học
 • Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của những nhân tố hóa học
 • Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của những nhân tố hóa học
 • Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nhân tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học
 • Bài 14: Tập tành chương 2

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

 • Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
 • Bài 17: Liên kết cùng hóa trị
 • Bài 18: Sự lai hóa những obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
 • Bài 19: Tập tành về: Liên kết ion. Liên kết cùng hóa trị. Sự lai hóa những obitan nguyên tử
 • Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
 • Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
 • Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
 • Bài 23: Liên kết kim loại
 • Bài 24: Tập tành chương 3

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô sinh
 • Bài 27: Tập tành chương 4

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

 • Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen
 • Bài 30: Clo
 • Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric
 • Bài 32: Hợp chất sở hữu oxi của clo
 • Bài 33: Tập tành về lo và hợp chất của clo
 • Bài 34: Flo
 • Bài 35: Brom
 • Bài 36 : Iot
 • Bài 37 : Tập tành chương 5

CHƯƠNG 6. NHÓM OXI

 • Bài 40: Khái quát nhóm oxi
 • Bài 41: Oxi
 • Bài 42: Ozon và hiđro peoxit
 • Bài 43: Lưu huỳnh
 • Bài 44: Hiđro sunfua
 • Bài 45 : Hợp chất sở hữu oxi của lưu huỳnh
 • Bài 46: Tập tành chương 6

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

 • Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 50: Thăng bằng hóa học
 • Bài 51: Tập tành: Tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *