Bài 73 trang 89 SBT Toán 8 Tập 1
Bài 7: Hình bình hành

Bài 73 trang 89 SBT Toán 8 Tập 1: Những tứ giác ABCD, EFGH và hình vẽ bên dưới mang phải là hình bình hành hay ko?

Lời giải:

Tứ giác ABCD là hình bình hành vì mang cạnh đối AD // BC và AD = BC bằng 3 cạnh ô vuông.

Tứ giác EFGH là hình bình hành vì mang những cạnh đối bằng nhau.

EH = FG, EF = HG là đường chéo hình chữ nhật mang cạnh Một ô vuông và cạnh 3 ô vuông

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 73 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Những tứ giác ABCD, EFGH và hình vẽ bên dưới mang...

 • Bài 74 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB...

 • Bài 75 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác của góc A cắt CD ở M...

 • Bài 76 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình bên cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng...

 • Bài 77 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD mang E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của những...

 • Bài 78 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm...

 • Bài 79 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tính những góc của hình bình hành ABCD biết...

 • Bài 80 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Trong những tứ giác ở hình dưới đây, hình nào là hình bình hành...

 • Bài 81 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Chu vì hình bình hành ABCD bằng l0cm, chu vi tam giác...

 • Bài 82 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình bên dưới, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh...

 • Bài 83 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình hình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm...

 • Bài 84 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình dưới cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng...

 • Bài 85 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình hình hành ABCD. Qua C kẻ đường thẳng xy chỉ mang...

 • Bài 86 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy ko mang điểm...

 • Bài 88 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác vẽ những tam giác...

 • Bài 89 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình bình hành ABCD biết...

 • Bài 90 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho ba điểm A, B, C trên giấy kẻ ô vuông ở hình bên...

 • Bài 91 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng song song với BC, cắt cạnh...

 • Bài 7.1 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu...

 • Bài 7.2 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD , những đường chéo cắt nhau tại O...

 • Bài 7.3 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm E trên cạnh AB, điểm F...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *