Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm
Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Video giải Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 51 - Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Thầy giáo VietJack)

Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 51: Quan sát hình 12.Một và trả lời những thắc mắc sau:

- Vì sao nước vôi trong ống thử bên phải bình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1A) bị vẩn đục lúc bơm hút hoạt động?

- Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái (hình 12.1B) sở hữu phải do hạt nảy mầm hô hấp hút O2 ko, vì sao?

- Nhiệt kế trong bình (hình 12.1C) chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ko khí bên ngoài bình chứng thực điều gì?

Lời giải:

- Lúc bơm hút hoạt động, ống thử bên phải bình chứa hạt nảy mầm bị vẩn đục lúc bơm hút hoạt động chứng tỏ đã sở hữu sự phản ứng giữa nước vôi trong là Ca(OH)2 với CO2 tạo thành CaCO3 là kết tủa làm nước vôi bị vẩn đục. Tương tự, những hạt nảy mầm trong bình đã diễn ra quá trình hô hấp mạnh tạo sản phẩm là CO2.

- Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái là so hạt nảy mầm hô hấp hút O2 vì, giọt nước màu di chuyển về phía bên trái chứng tỏ thể tích khí trong ống giảm vì oxi trong ống đã được hạt nảy mầm hô hấp sử dụng.

- Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ khống khí bên ngoài bình chứng tỏ những hạt nảy mầm đã hô hấp sinh ra nhiệt.

Những bài giải bài tập Sinh 11 khác:

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 51: Quan sát hình 12.Một và trả lời những thắc mắc sau: Vì sao nước vôi trong ống thử bên phải bình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1A) bị vẩn đục lúc bơm hút hoạt động?

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 52: Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết sở hữu bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ Một phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân.

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 52: Dựa vào tri thức Sinh vật học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 52: Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 53: Dựa vào tri thức về quang quẻ hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang quẻ hợp là tiền đề cho hô hấp và trái lại.

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 54: Dựa vào tri thức về hô hấp đã học ở phần trên, hãy nêu vai trò của oxi đối với hô hấp của cây.

 • Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 12 trang 54: Dựa vào tri thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số giải pháp bảo quản nông sản.

 • Bài 1 (trang 55 SGK Sinh 11): Hô hấp ở cây xanh là gì?

 • Bài 2 (trang 55 SGK Sinh 11): Hô hấp hiếu khí sở hữu ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

 • Bài 3 (trang 55 SGK Sinh 11): Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở thân thể thực vật? Cho ví dụ.

 • Bài 4 (trang 55 SGK Sinh 11): Hãy khái quát về ảnh hướng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh.

 • Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *