Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính tới năm 2009, dân số nước ta là: 

☐ 85,hai triệu người

☐ 85,5 triệu người

☐ 85,8 triệu người

☐ 86,3 triệu người

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Tính tới năm 2009, dân số nước ta là 85,8 triệu người

Hướng dẫn giải

Tính tới năm 2009, dân số nước ta là: 

☐ 85,hai triệu người

☐ 85,5 triệu người

☒ 85,8 triệu người

☐ 86,3 triệu người

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta mang dân số đứng thứ …… ở Đông Nam Á và thứ …… trên toàn cầu. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước ……

Phương pháp giải

Để hoàn thành nội dung của câu trên cần ghi nhớ vị thứ về dân số của Việt Nam so với Đông Nam Á và toàn cầu.

Hướng dẫn giải

Nước ta mang dân số đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 14 trên toàn cầu. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước đông dân.

Trình bày tình hình gia tăng dân số của nước ta. Giảng giải vì sao tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

Phương pháp giải

- Dựa vào tri thức về dân số để nêu tình hình gia tăng dân số: thời kì bùng nổ dân số và ổn định lại, tỉ lệ gia tăng tự nhiên

- Để giảng giải tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh, dựa vào: quy mô dân số, cơ cấu dân số, số người trong độ tuổi sinh nở

Hướng dẫn giải

- Tình hình gia tăng dân số:

+ Nước ta khởi đầu “bùng nổ dân số" từ cuối những năm 50.

+ Tới những năm cuối thế kỷ XX thì tình hình dân số dần ổn định.

+ Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số mang xu hướng giảm.

+ Hiện nay dân số Việt Nam vẫn tăng một triệu người/ năm.

- Giảng giải:

+ Nước ta mang quy mô dân số đông, cơ cấu dân số trẻ

+ Số người trong độ tuổi sinh nở cao. 

Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào thực trạng và tri thức về dân số để chỉ ra hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh:

- Sức ép đối với sự phát triển kinh tế

- Sức ép đối với phát triển xã hội

- Sức ép đối với tài nguyên môi trường

Hướng dẫn giải

- Sức ép đối với sự phát triển kinh tế.

+ Khó khăn trong khắc phục vấn đề việc làm.

+ Tốc độ tăng dân số chưa thích hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

+ Sự phát triển kinh tế chưa đáp ứng với tiêu tiêu dùng và tích lũy.

- Sức ép đối với phát triển xã hội.

+ Chất lượng cuộc sống chậm cải thiện

+ GDP bình quân đầu người thấp.

+ Gây sức ép lên những vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế…

- Sức ép đối với tài nguyên môi trường

+ Suy giảm nguồn tài nguyên.

+ Ô nhiễm môi trường.

+ Ko gian trú ngụ chật hẹp,...

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *