Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Soạn bài Những thành phần riêng biệt (tiếp theo)

I. Thành phần gọi- đáp

1. Từ tiêu dùng để gọi "" tiêu dùng để gọi, từ "" tiêu dùng để đáp

2. Những từ ngữ trên tiêu dùng để gọi hoặc đáp ko tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu

3. Từ ngữ "" tiêu dùng để tạo lập cuộc thoại; từ "" tiêu dùng để duy trì cuộc thoại.

II. Thành phần phụ chú

1. Nếu lược bỏ những từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của những câu trên ko thay đổi, vì những từ in đậm là yếu tố thêm thắt vào bổ sung ý nghĩa

2. Cụm từ in đậm "" chú thích cho cụm từ ""

3. cụm chủ vị "" bổ sung ý nghĩa cho cụm C-V (lão ko hiểu tôi)

Tập luyện

Bài 1 (trang 32 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Thành phần gọi đáp này (gọi), vâng (đáp) thể hiện mối quan hệ giữa người gọi và người đáp là mối quan hệ trên- dưới thân tình

Bài 2 (trang 32 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Thành phần gọi đáp: . Đây chỉ là lời gọi hướng tới mọi người nói chung (bầu, bí, giàn - ẩn dụ chỉ những người cùng trong một nước, sở hữu quan hệ gắn bó)

Bài 3 (trang 33 sgk ngữ văn 9 tập 2)

a, - bổ sung thêm đối tượng được nhắc tới

b, - làm sáng tỏ thêm cho cụm từ ""

c, bổ sung ý nghĩa, làm sáng rõ cho từ lớp trẻ.

d, Sở hữu ngờ đâu bổ sung thái độ ngạc nhiên của người nói

– bổ sung tình cảm yêu thương của tác giả đối với nhân vật ""

Bài 4 (trang 33 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Thành phần phụ chú liên quan tới những từ ngữ, cụm từ ngữ trước đó:

a,

b,

c,

d,

Bài 5 (Trang 33 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Quốc gia đang trong thời kì hội nhập, như bước vào một thế kỉ mới, thời kì hội nhập kinh tế toàn cầu, vì vậy thanh niên là lực lượng nòng cốt cần xung phong đi trước, vững vàng . Hành trang chính là kĩ năng, tri thức, trình độ, phẩm chất – yếu tố cần thiết- để tự tín bước vào thời kì hội nhập với cường độ lao động cao hơn. Chỉ sở hữu chuẩn bị tường tận hành trang bước vào hội nhập chúng ta mới sở hữu thể đưa quốc gia thoát khỏi tình trạng nghèo đói, tụt hậu để sánh vai với càng cường quốc to.

 • Viết bài tập làm văn số 5
 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 • Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn
 • Con cò
 • Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 9
 • Tác giả - Tác phẩm Văn 9
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng việt - Tập làm văn 9
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9
 • Giải vở bài tập Ngữ văn 9
 • Đề thi Ngữ Văn 9 (sở hữu đáp án)
 • Ôn thi vào lớp 10 môn Văn

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án
--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) Soạn văn 9 tập 2 bài 20 (trang 31) từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập những thành phần riêng biệt tiếp theo.

Để giúp những bạn học trò chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ, Download.vn sẽ phân phối tài liệu Soạn văn 9: Những thành phần riêng biệt (tiếp theo), vô cùng hữu ích.

Soạn bài Những thành phần riêng biệt tiếp theo

Mời những bạn học trò lớp 9 tham khảo tài liệu được chúng tôi giới thiệu. Nội dung chi tiết được đăng tải sau đây.

Soạn bài Những thành phần riêng biệt tiếp theo

I. Thành phần gọi - đáp

Đọc những đoạn trích sau đây (trang 31 SGK Ngữ văn 9, tập 2) và trả lời thắc mắc

a. - Này , chưng sở hữu biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế ko?

b. - Những ông, những bà ở đâu ta lên đấy ạ?

Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người nữ giới mau mồm trả lời:

- Thưa ông , chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ.

1. Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào được tiêu dùng để gọi, từ ngữ nào được tiêu dùng để đáp?

2. Những từ ngữ được tiêu dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác sở hữu tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay ko?

3. Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được tiêu dùng để tạo lập cuộc thoại, từ ngữ nào được tiêu dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra?

Gợi ý:

1. Từ “này” tiêu dùng để gọi, từ “thưa ông” tiêu dùng để đáp.

2. Những từ ngữ tiêu dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác ko tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

3.

 • Từ “này” được tiêu dùng để tạo lập cuộc thoại.
 • Từ “thưa ông” được tiêu dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra.

II. Thành phần phụ chú

Đọc những câu sau đây và trả lời thắc mắc:

a. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh - và cũng là đứa con duy nhất của anh , chưa đầy một tuổi.

(Nguyễn Quang đãng Sáng, Chiếc lược ngà )

b. Lão ko hiểu tôi, tôi nghĩ vậy , và tôi càng buồn lắm.

(Nam Cao, Lão Hạc )

1. Nếu lược bỏ những từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên sở hữu thay đổi ko? Vì sao?

2. Ở câu (a), những từ ngữ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào?

3. Trong câu (b), cụm chủ - vị in đậm chú thích điều gì?

Gợi ý:

1. Nghĩa sự vật của những câu trên ko thay đổi lúc lược bỏ phần từ ngữ in đậm Vì những từ ngữ in đậm là thành phần phụ chú của câu, nội dung chính của câu ko nằm trong thành phần này.

2. Cụm từ “và cũng là đứa con duy nhất của anh” được thêm vào để chú thích cho cụm từ “đứa con gái đầu lòng”.

3. Cụm chủ - vị “tôi nghĩ vậy” làm thành phần phụ chú nhằm giảng giải đó là suy đoán chủ quan của “tôi”, chứ chưa hẳn đã đúng.

III. Tập luyện

Câu 1. Tìm thành phần gọi - đáp trong đoạn trích sau và cho biết từ ngữ nào được tiêu dùng để gọi, từ ngữ nào được tiêu dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì (trên - dưới hay ngang hàng, thân sơ)?

 • Thành phần gọi đáp: Này (tiêu dùng để gọi), vâng (tiêu dùng để đáp).
 • Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ trên - dưới và là quan hệ thân tình.

Câu 2. Tìm thành phần gọi - đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi - đáp đó hướng tới người nào.

Thành phần gọi đáp: “Bầu ơi”. Lời gọi - đáp hướng tới mọi người nói chung (bầu, bí, giàn - ẩn dụ chỉ những người trong một nước, tuy khác nhau nhưng sở hữu quan hệ gắn bó).

Câu 3. Tìm thành phần phụ chú trong những đoạn trích ở SGK và cho biết chúng bổ sung điều gì.

 • Câu a: “kể cả anh” - bổ sung cho “chúng tôi, mọi người”
 • Câu b: “những thầy, cô giáo, những bậc cha mẹ, đặc thù là những người mẹ” - bổ sung cho “những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này”
 • Câu c: “những người chủ thực sự của quốc gia trong thế kỉ tới” - bổ tiêu dùng cho “lớp trẻ hôm nay là người nào trong tương lai”
 • Câu d: “sở hữu ngờ đâu; thương thương quá đi thôi” - bổ sung cho thái độ ngạc nhiên của người nói; thể hiện tình cảm thương mến của người nói.

Câu 4. Hãy cho biết thành phần phụ chú ở mỗi câu trong bài tập 3 liên quan tới những từ ngữ nào trước đó.

 • Câu a: giảng giải cho cụm từ “mọi người”
 • Câu b: “Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này”
 • Câu c: “lớp trẻ”
 • Câu d: thái độ dành cho “cô bé nhà bên”.

Câu 5. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó sở hữu câu chứa thành phần phụ chú.

Gợi ý:

- Mẫu 1: Quốc gia ta chuẩn bị bước vào thế kỉ mới - thế kỉ của hội nhập và phát triển. Bởi vậy, mỗi người Việt Nam, đặc thù là thế hệ trẻ cần chuẩn bị cho mình những hành trang. Đó là tri thức, kĩ năng và thói quen tích cực được coi là điều kiện cần và đủ để đứng trước sự phát triển của khoa học kĩ thuật, của sự hội nhập kinh tế toàn cầu với tính kỉ luật và cường độ lao động cao. Nhưng để sở hữu được hành trang tương tự, chúng ta cần phải sở hữu được phương pháp học tập hiệu quả, chủ động trau dồi tri thức thức kĩ năng cũng như phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu. Việc được rèn cho mình những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ để tạo ra nhiệm vụ đưa quốc gia đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hãy tích cực học hỏi để xứng đáng với tư cách của một chủ sở hữu quốc gia.

Thành phần phụ chú: thế kỉ của hội nhập và phát triển

- Mẫu 2: Để bước vào thế kỉ mới, con người Việt Nam cần chuẩn bị những hành trang cần thiết. Trước tiên, tri thức, kĩ năng và thói quen tích cực được coi là điều kiện cần và đủ để đứng trước sự phát triển của khoa học kĩ thuật, của sự hội nhập kinh tế toàn cầu với tính kỉ luật và cường độ lao động cao. Tiếp tới, chúng ta cần sở hữu phương pháp học tập hiệu quả, chủ động trau dồi tri thức thức kĩ năng của bản thân. Đồng thời, mỗi người cần tìm ra phát huy những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu. Thế hệ trẻ - những chủ sở hữu của quốc gia hãy tích cực hoàn thiện bản thân, để trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển của quốc gia.

Thành phần phụ chú: những chủ sở hữu của quốc gia

* Bài tập ôn luyện:

Xác định thành phần riêng biệt trong những câu sau:

a. Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt - chiếc giống hoa ngay lúc mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt.

(Bến quê, Nguyễn Minh Châu)

b. Tôi mở tung cửa, chạy ra hành lang, rồi chạy tới đập cửa từng phòng, hét toáng lên như một con dở người:

- Trời ơi, dậy mau! Mưa đá!

(Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê)

c. Hẳn có nhẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn.

(Bến quê, Nguyễn Minh Châu)

d.

- Này, em ko để chúng nó yên được à?

Nó vênh mặt:

- Mèo mà lại! Em ko phá là được…

(Bức tranh của em gái tôi, Tạ Duy Anh)

Gợi ý:

a. Thành phần phụ chú: chiếc giống hoa ngay lúc mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt

b. Thành phần cảm thán: trời ơi

c. Thành phần tình thái: hẳn có nhẽ

d. Thành phần gọi - đáp: này


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) chi tiết Ngữ văn 9 từ website hoctot.hocmai.vn cho từ khoá giải bài tập những thành phần riêng biệt tiếp theo.

Ở bài học Soạn bài Những thành phần riêng biệt trước đó, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kỹ và làm bài tập về Thành phần tình thái và Thành phần cảm thán. Trong bài viết Soạn bài Những thành phần riêng biệt (tiếp theo) này, HOCMAI sẽ cùng những em học trò tìm hiểu Hai thành phần riêng biệt tiếp theo là Thành phần gọi – đáp và Thành phần phụ chú. 

 • Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
 • Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

I. Thành phần gọi – đáp

Lý thuyết cần nắm

a) Khái niệm: 

Thành phần gọi đáp được sử dụng để duy trì hoặc để tạo lập mối quan hệ giao tiếp.

Những từ ngữ in đậm là những thành phần gọi đáp

Trả lời thắc mắc: Trang 31 | SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Đọc những đoạn trích và trả lời thắc mắc sau:

 1. Trong những từ ngữ được in đậm trên đây, từ ngữ nào từ ngữ được tiêu dùng để gọi và từ ngữ nào được sử dụng để đáp?
 2. Những từ ngữ được sử dụng để gọi người khác hay đáp lời người khác sở hữu tham gia vào việc diễn đạt ý nghĩa sự việc của câu hay ko?
 3. Trong những từ ngữ được in đậm đó, từ ngữ nào được sử dụng để tạo lập cuộc hội thoại, từ ngữ nào được sử dụng để duy trì cuộc hội thoại đang diễn ra?

 1. Những từ được in đậm trong Hai ví dụ: 
 • Từ “” được tiêu dùng để gọi
 • Từ “” được sử dụng để đáp.
 1. Những từ ngữ được sử dụng để gọi hay đáp lời người khác được nêu trong ví dụ đều ko tham gia vào việc diễn đạt ý nghĩa sự việc nhắc tới trong câu.
 2. Trong chính hai từ ngữ in đậm trên, thì từ được sử dụng để tạo lập cuộc hội thoại, và từ được sử dụng để duy trì cuộc hội thoại đang diễn ra.

II. Thành phần phụ chú

Lý thuyết cần nắm

a) Khái niệm: 

Thành phần phụ chú được sử dụng với mục đích bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. 

b) Vị trí trong câu

Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu phẩy, hai dấu gạch ngang, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang và một dấu phẩy. 

Sở hữu nhiều lúc thành phần phụ chú còn được đặt ngay sau dấu hai chấm.

Trả lời thắc mắc: Trang 31 | SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Đọc những đoạn trích và trả lời thắc mắc sau:

a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi.

b) Lão ko hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.

 1. Nếu lược bỏ đi những từ ngữ được in đậm thì ý nghĩa sự việc của mỗi câu trên sở hữu bị thay đổi ko? Vì sao?
 2. Những từ ngữ in đậm được thêm vào câu (a) để chú thích cho cụm từ nào?
 3. Trong câu (b), cụm từ chủ – vị in đậm nhằm chú thích điều gì?

 1. Lúc lược bỏ đi phần từ ngữ in đậm thì ý nghĩa sự vật của mỗi câu trên ko bị thay đổi vì những từ ngữ in đậm chính là thành phần phụ chú của câu. Vậy nên nội dung chính của câu ko xuất hiện trong thành phần này.
 2. Cụm từ “và cũng là đứa con duy nhất của anh” được tác giả thêm vào với mục đích chú thích cho cụm từ “đứa con gái đầu lòng”.
 3. Cụm chủ – vị “tôi nghĩ vậy” đưa vào làm thành phần phụ chú với mục đích giảng giải đó chỉ là suy đoán chủ quan của “tôi”, chứ chưa chắc đã đúng.

III. Tập luyện

Bài 1 | Trang 32 SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Tìm thành phần gọi – đáp được tiêu dùng trong đoạn trích sau và cho biết từ ngữ nào được sử dụng để gọi, từ ngữ nào được sử dụng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp trong đoạn trích là quan hệ gì (quan hệ trên – dưới hay ngang hàng, thân sơ)?

– Thành phần gọi đáp: Từ “Này” sử dụng để gọi, từ “vâng” sử dụng để đáp.

– Quan hệ giữa người gọi và người đáp trong những đoạn trích trên là quan hệ trên – dưới và đó là quan hệ thân tình.

Bài 2 | Trang 32 SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Tìm thành phần gọi – đáp được sử dụng trong câu ca dao sau và cho biết người nào là người mà lời gọi – đáp đó hướng tới.

– Thành phần gọi đáp được sử dụng là từ “Bầu ơi”.
– Mọi người nói chung chính là đối tượng mà lời gọi – đáp hướng tới (bầu, bí và giàn đều là phép ẩn dụ chỉ những con người trong cùng một nước, tuy ko giống nhau nhưng lại sở hữu quan hệ gắn bó).

Bài 3 | Trang 32 SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Tìm thành phần phụ chú được sử dụng trong những đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì?

– Câu a: Cụm từ được sử dụng để bổ sung cho

– Câu b: Cụm từ – được sử dụng bổ sung cho

– Câu c: Cụm từ “” được sử dụng bổ sung cho “”.

– Câu d: Cụm từ được sử dụng bổ sung cho thái độ ngạc nhiên của người nói và thể hiện tình cảm thương mến của người nói.

Bài 4 | Trang 32 SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Hãy cho biết những thành phần phụ chú ở mỗi đoạn trích trong bài tập 3 liên quan tới những từ ngữ nào trước đó?

– Câu a: Thành phần phụ chú được tiêu dùng để giảng giải cho cụm từ “mọi người”.

– Câu b: Thành phần phụ chú được tiêu dùng để giảng giải cho cụm từ “Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này”.

– Câu c: Thành phần phụ chú được tiêu dùng để giảng giải cho cụm từ “lớp trẻ”.

– Câu d: Thành phần phụ chú được tiêu dùng để giảng giải cho thái độ dành cho “cô bé nhà bên”.

Bài 5 | Trang 32 SGK Ngữ văn 9 – Tập 2

Hãy viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về việc thanh niên cần chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỉ mới, trong đó sở hữu sử dụng câu chứa thành phần phụ chú.

Quốc gia chúng ta đang chuẩn bị bước vào một thế kỉ mới – Thế kỉ của sự hội nhập và phát triển. Bởi vậy, mỗi một con người Việt Nam, đặc thù là thế hệ trẻ cần phải chuẩn bị những hành trang cần thiết cho mình. Đó là gì? Là tri thức, là những kỹ năng và những thói quen tích cực được xem là điều kiện cần và đủ để đối mặt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của sự hội nhập nền kinh tế toàn cầu với tính kỷ luật và cường độ làm việc cao. Tuy nhiên để sở hữu được hành trang tương tự, chúng ta cần sở hữu phương pháp học tập hiệu quả, chủ động tìm kiếm, học hỏi, trau dồi tri thức thức và kỹ năng cũng như làm sao để phát huy được những điểm mạnh, cách để khắc phục những điểm yếu,… Việc rèn luyện được cho mình những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ để sở hữu thể đáp ứng nhiệm vụ đưa quốc gia đi vào nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hãy nỗ lực tích cực học hỏi để xứng đáng với tư cách là một chủ sở hữu tương lai của quốc gia.

Trên đây là chi tiết nội dung bài học Soạn bài Những thành phần riêng biệt (tiếp theo) Ngữ văn 9. HOCMAI kỳ vọng những em học trò sẽ nắm chắc tri thức về Hai loại thành phần riêng biệt là Thành phần gọi – đáp và Thành phần phụ chú. Hãy chuẩn bị thật tốt bài soạn văn của mình và nhớ theo dõi những bài viết mới nhất trên  hoctot.hocmai.vn nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *