Soạn Giáo Dục Công Dân 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (Đầy đủ)

Để học tốt Giáo dục công dân lớp 11, nội dung bài học là trả lời thắc mắc, giải bài tập Giáo dục công dân 11 Bài 11: Chính sách dân số và khắc phục việc làm hay nhất, ngắn gọn.

Giải bài tập SGK Bài 11 GDCD 11 trang 95

Câu 1 (trang 95 SGK Giáo dục công dân 11)

Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ dân số trung bình của cả nước.

Trả lời:

   - Tình hình dân số ở nước ta: mức sinh đã giảm, nhận thức về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được nâng lên nhưng vấn đề dân số ở nước ta vẫn đứng trước thách thức to: quy mô dân số to, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa hợp lí.

   - Tác động của dân số với mọi mặt của đời sống xã hội: gây cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gây khó khăn to trong việc tăng chất lượng cuộc sống, khắc phục việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

Câu 2 (trang 95 SGK Giáo dục công dân 11)

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Trả lời:

   Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta:

- Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, tăng chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia.

- Phương hướng:

   + Tăng cường công việc lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công việc dân số từ Trung ương tới cơ sở vật chất, tăng cường sự phối hợp giữa những cấp, những ngành đối với công việc dân số.

   + Làm tốt công việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức rộng rãi nhằm phổ biến rộng rãi những chủ trương, giải pháp kế hoạch hóa gia đình.

   + Tăng sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, đồng đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần tăng chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, ý thức.

   + Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ những nguồn lực trong và ngoài nước, thực hiện xã hội hóa công việc dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, tư nhân tự nguyện, chủ động tham gia công việc dân số.

Câu 3 (trang 95 SGK Giáo dục công dân 11)

Em hãy giảng giải và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.

Trả lời:

- “ Trời sinh voi, trời sinh cỏ”

   + Nghĩa đen: Trời sinh ra loài voi vững chắc sẽ phải sinh sinh ra loài cỏ để giúp loài voi tồn tại. Đây chính là quy luật của tự nhiên.

   + Nghĩa bóng: Bố mẹ chỉ cần sinh con ra vững chắc con chiếc sẽ biết tìm cách để tồn

   tại cha mẹ ko cần chăm sóc nuôi dưỡng.

   + Thái độ: ko đồng ý với ý kiến đó vì: nó thể hiện thái độ ko với trách nhiệm đối với con chiếc và đối với xã hội.

   + Hậu quả: Gây nên sự bùng nổ dân số, chất lượng đời sống kém.

- “Đông con hơn nhiều của”:

   + Nghĩa đen: Mang nhiều con tốt hơn với nhiều của nả vật chất.

   + Nghĩa bóng: Mang nhiều con chiếc lúc về già sẽ với người chăm sóc, hơn là nhiều của nả nhưng ko với con chiếc ở bên.

   + Thái độ: Ko đồng ý với ý kiến đó vì với nhiều con sẽ khiến cho việc chăm sóc của cha mẹ gặp trắc trở, con chiếc ko với đủ điều kiện học hành, khó phát triển dẫn tới khả năng kinh tế kém, phải bươn chải cuộc sống, cũng ko với điều kiện chăm sóc cha mẹ được tốt nhất.

   + Hậu quả: Bùng nổ dân số, dân trí và đời sống thấp.

- Trọng nam khinh nữ

   + Nghĩa đen: Yêu quý con trai, ghét bỏ con gái.

   + Nghĩa bóng: Chỉ nên sinh con trai, ko nên sinh con gái.

   + Ko đồng ý vì nó là sai trái, con nào cũng đáng quý như nhau.

   + Hậu quả: gây mất thăng bằng nam nữ

Câu 4 (trang 95 SGK Giáo dục công dân 11)

Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách khắc phục việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Trả lời:

- Sắp đây, chính phủ đã ban hành những chính sách nhằm mở rộng sản xuất, nhà cung cấp, rộng rãi hóa ngành nghề, thực hiện tốt kế hoạch và những chương trình kinh tế, xã hội nên đã tạo ra được nhiều việc làm mới. Tuy vậy, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề giận dữ ở cả nông thôn và thành thị.

- Mục tiêu của chính sách khắc phục việc làm là: tập trung sức khắc phục việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua tập huấn nghề

- Tình hình việc làm ở địa phương em:

   + Thị trường lao động dồi dào hay ko?

   + Mang nhiều lao động đã qua tập huấn ko?

   + Mang nhiều người thiếu việc làm, thất nghiệp ko? …

Câu 5 (trang 95 SGK Giáo dục công dân 11)

Trình bày phương hướng cơ bản nhằm khắc phục vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

Trả lời:

   - Xúc tiến phát triển sản xuất và nhà cung cấp. Nhà nước khuyến khích những thành phần kinh tế, những nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh với hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

   - Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển những ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.

   - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc thù là lao động đã qua tập huấn nghề, lao động nông nghiệp nhằm khắc phục yêu cầu trước mắt và trong khoảng thời gian dài, tăng thu nhập cho người lao động.

   - Sử dụng với hiệu quả vốn đầu tư trong chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Câu 6 (trang 95 SGK Giáo dục công dân 11)

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và khắc phục việc làm?

Trả lời:

   - Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

   - Chấp hành chính sách khắc phục việc làm và pháp luật về lao động.

   - Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và khắc phục việc làm.

   - Mang ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần xúc tiến sự phát triển chung của quốc gia.

Lý thuyết GDCD lớp 11 Bài 11​​​​​​​

I. Tri thức cơ bản

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta

- Dân số đông

- Quy mô dân số lớ

- Mật độ dân số cao

- Dân cư phân bố ko hợp lí

- Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

- Mục tiêu:

   +Giảm tốc độ gia tăng dân số

   + Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí

   + Tăng chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho quốc gia.

- Phương hướng:

   + Tăng cường công việc lãnh đạo và quản lí

   + Làm tốt công việc thông tin, tuyên truyền và giáo dục

   + Tăng hiểu biết của người dân

   + Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công việc dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, tư nhân tự nguyện tham gia công việc dân số.

2. Chính sách khắc phục việc làm

a. Tình hình nước ta

- Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn

- Thu nhập thấp

- Số người trong độ tuổi lao động tăng

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

- Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng

- Tỉ lệ thất nghiệp cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản

- Mục tiêu:

   + Tập trung sức khắc phục việc làm ở thành thị và nông thôn

   + Phát triển nguồn nhân lực

   + Mở rộng thị trường lao động

   + Giảm tỉ lệ thất nghiệp

   + Tăng tỉ lệ người lao động qua tập huấn.

- Phương hướng:

   + Xúc tiến phát triển sản xuất và nhà cung cấp

   + Khuyến khích làm giàu theo pháp luật

   + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

   + Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư hiện với.

3. Trách nhiệm của công dân

- Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

- Chấp hành chính sách khắc phục việc làm và pháp luật về lao động

- Động viên người thân và những người khác chấp hành

- Mang ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SGK GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và khắc phục việc làm file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *