Công nghệ 10 Cánh diều Bài 7: Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt

Với giải bài tập Kỹ thuật 10 Bài 7: Một số loại phân bón thường tiêu dùng trong trồng trọt sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học trò tiện lợi làm bài tập & trả lời thắc mắc Kỹ thuật trồng trọt 10 Bài 7.

Giải Kỹ thuật 10 Cánh diều Bài 7: Một số loại phân bón thường tiêu dùng trong trồng trọt

Giải Kỹ thuật 10 trang 39

 • Mở đầu trang 39 Kỹ thuật 10: Quan sát Hình 7.Một và cho biết phân bón tác động như thế nào tới độ phì nhiêu ....

2. Vai trò của phân bón trong trồng trọt

 • Nghi vấn trang 39 Kỹ thuật 10: Vì sao phải bón phân cho cây trồng? ....

3. Đặc điểm và giải pháp sử dụng một số loại phân bón

Giải Kỹ thuật 10 trang 40

 • Nghi vấn Một trang 40 Kỹ thuật 10: Vì sao bón nhiều phân hoá học, bón liên tục nhiều năm sẽ làm cho đất thoái hoá? ....

 • Nghi vấn Hai trang 40 Kỹ thuật 10: Kể tên và cho biết đặc điểm của những loại phân bón hoá học trong Hình 7.2 ....

 • Nghi vấn 3 trang 40 Kỹ thuật 10: Vì sao ko nên bón lót nhiều phân đạm, phân kali cho cây trồng? ....

 • Tập luyện Một trang 40 Kỹ thuật 10: Quan sát Hình 7.3 trang 40 và trả lời những thắc mắc sau: ....

Giải Kỹ thuật 10 trang 41

 • Nghi vấn 4 trang 41 Kỹ thuật 10: Vì sao phân hữu cơ tiêu dùng để bón lót là chính? ....

 • Nghi vấn 5 trang 41 Kỹ thuật 10: Quan sát Hình 7.4 và cho biết sự khác nhau về cơ chế cung ứng dinh dưỡng ....

 • Vận dụng Một trang 41 Kỹ thuật 10: Ở địa phương em thường tiêu dùng những loại phân hoá học, phân hữu cơ nào? ....

 • Tập luyện Hai trang 41 Kỹ thuật 10: Sự khác nhau cơ bản giữa phân hữu cơ và phân vi sinh là gì? ....

Giải Kỹ thuật 10 trang 42

 • Nghi vấn 6 trang 42 Kỹ thuật 10: Vì sao ko được trộn phân vi sinh với những loại phân hoá học hay tro bếp? ....

 • Vận dụng Hai trang 42 Kỹ thuật 10: Ở địa phương em thường tiêu dùng những loại phân vi sinh nào? ....

 • Tập luyện 3 trang 42 Kỹ thuật 10: Hãy so sánh những loại phân bón theo bảng 7.1 ....

 • Kỹ thuật 10 Bài 8: Ứng dụng khoa học hiện đại trong sản xuất phân bón

 • Kỹ thuật 10 Ôn tập chủ đề 3: Phân bón

 • Kỹ thuật 10 Bài 9: Giống cây trồng

 • Kỹ thuật 10 Bài 10: Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

 • Kỹ thuật 10 Bài 11: Phương pháp nhân giống cây trồng

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *