Câu 3 trang 120 SGK Công Nghệ 8

SGK Kỹ thuật 8

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

 • 👉 CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
 • 👉 CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

 • 👉 Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
 • 👉 CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ
 • 👉 CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
 • 👉 CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

 • 👉 Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
 • 👉 CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN
 • 👉 CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH
 • 👉 CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

 • 👉 Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
 • 👉 Bài 2. Hình chiếu
 • 👉 Bài 3. Bài tập thực hiện : Hình chiếu của vật thể
 • 👉 Bài 4. Bản vẽ những khối đa diện
 • 👉 Bài 5: Bài tập thực hiện : Đọc bản vẽ những khối đa diện
 • 👉 Bài 6. Bản vẽ những khối tròn xoay
 • 👉 Bài 7. Bài tập thực hiện :Đọc bản vẽ những khối tròn xoay

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

 • 👉 Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
 • 👉 Bài 9. Bản vẽ chi tiết
 • 👉 Bài 10. Bài tập thực hiện: Đọc bản vẽ chi tiết đơn thuần mang hình cắt
 • 👉 Bài 11. Trình diễn ren
 • 👉 Bài 12. Bài tập thực hiện :Đọc bản vẽ chi tiết đơn thuần mang ren
 • 👉 Bài 13. Bản vẽ lắp
 • 👉 Bài 14. Bài tập thực hiện: Đọc bản vẽ lắp đơn thuần
 • 👉 Bài 15. Bản vẽ nhà
 • 👉 Bài 16. Bài tập thực hiện : Đọc bản vẽ nhà đơn thuần
 • 👉 Tổng kết và ôn tập Phần một

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

 • 👉 Bài 18. Vật liệu cơ khí
 • 👉 Bài 19. Bài tập thực hiện : Vật liệu cơ khí
 • 👉 Bài 20. Dụng cụ cơ khí
 • 👉 Bài 21 .Cưa và đục kim loại
 • 👉 Bài 22. Dũa và khoan kim loại
 • 👉 Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

 • 👉 Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
 • 👉 Bài 25. Mối ghép khăng khăng mối ghép ko tháo được
 • 👉 Bài 26. Mối ghép tháo được
 • 👉 Bài 27. Mối ghép động
 • 👉 Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

 • 👉 Bài 29 . Truyền chuyển động
 • 👉 Bài 30. Biến đổi chuyển động
 • 👉 Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động
 • 👉 Tổng kết và ôn tập Phần hai

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

 • 👉 Bài 33. An toàn điện
 • 👉 Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
 • 👉 Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

 • 👉 Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
 • 👉 Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ tiêu dùng điện
 • 👉 Bài 38. Đồ Tiêu dùng Loại Điện - Quang quẻ, Đèn Sơi Đốt
 • 👉 Bài 39. Đèn huỳnh quang quẻ
 • 👉 Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang quẻ
 • 👉 Bài 41. Đồ tiêu dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện
 • 👉 Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
 • 👉 Bài 43. Thực hiện : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
 • 👉 Bài 44. Đồ tiêu dùng loại Điện- Cơ: Quạt máy, máy bơm nước
 • 👉 Bài 45. Thực Hành : Quạt máy
 • 👉 Bài 46. Máy biến áp một pha
 • 👉 Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp
 • 👉 Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng
 • 👉 Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
 • 👉 Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

 • 👉 Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
 • 👉 Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
 • 👉 Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện
 • 👉 Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
 • 👉 Bài 54. Thực Hành: Cầu trì
 • 👉 Bài 55. Sơ đồ điện
 • 👉 Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
 • 👉 Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
 • 👉 Bài 58. Thiết kế mạch điện
 • 👉 Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện
 • 👉 Ôn tập Chương VIII

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *