Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc hay, ngắn gọn


Lý thuyết Khoa học 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc hay, ngắn gọn

I - PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT (PPCG 1)

Vật thể được đặt trong một góc tạo thành bởi những mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.

Mặt phẳng hình chiếu đứng ở sau, mặt phẳng chiếu bằng ở dưới và mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên phải vật thể.

Những hướng chiếu (hướng nhìn) từ trước, từ trên và từ trái theo thứ tự, vuông góc với mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh.

Sau lúc chiếu vật thể lên những mặt sẽ được những hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. Mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay xuống dưới 900 và mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay sang phải 900 để những hình chiếu nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng

Những hình chiếu được sắp xếp mang hệ thống:

- Hình chiếu bằng B đặt dưới hình chiếu đứng A

- Hình chiếu cạnh C đặt ở bên phải hình chiếu đứng A.

Nước ta và nhiều nước Châu Âu thường sử dụng phương pháp góc chiếu thứ nhất.

II - PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA (PPCG 3)

Vật thể được đặt trong một góc tạo thành bởi những mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.

Mặt phẳng hình chiếu đứng ở trước, mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên và mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái góc vật thể.

Những hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái theo thứ tự, vuông góc với những mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh.

Sau lúc chiếu vật thể lên những mặt phẳng hình chiếu được những hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. Mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay lên trên 900, mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay sang trái 900 để những hình chiếu này cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng.

Những hình chiếu được sắp xếp mang hệ thống:

- Hình chiếu bằng B đặt ở trên hình chiếu đứng A

- Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A.

Nhiều nước châu Mĩ và một số nước khác thường sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba.

  • Lý thuyết Khoa học 11 Bài 3: Thực hiện: Vẽ những hình chiếu của vật thể đơn thuần hay, ngắn gọn
  • Lý thuyết Khoa học 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt hay, ngắn gọn
  • Trắc nghiệm Khoa học 11 Bài 4 (mang đáp án): Mặt cắt và hình cắt
  • Lý thuyết Khoa học 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
  • Trắc nghiệm Khoa học 11 Bài 5 (mang đáp án): Hình chiếu trục đo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *