Địa 10 Bài 18 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Giải Địa Lí 10
Trọn bộ lời giải Địa Lí 10 Bài 18 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều hay, ngắn gọn giúp học trò lớp 10 tiện lợi trả lời nghi vấn và làm bài tập Địa 10 Bài 18.

Giải Địa Lí 10 Bài 18 cả ba sách

(Kết nối tri thức) Giải Địa 10 Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Giải Địa lí 10 trang 53

1. Quy luật địa đới

 • Nghi vấn trang 53 Địa Lí 10: Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện ....

Giải Địa lí 10 trang 54

2. Quy luật phi địa đới

 • Nghi vấn trang 54 Địa Lí 10: Đọc thông tin trong mục 2, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện ....

 • Tập dượt trang 54 Địa Lí 10: Nêu sự khác nhau về biểu hiện của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới ....

 • Vận dụng trang 54 Địa Lí 10: Hãy tìm hiểu thông tin để giảng giải vì sao miền Bắc nước ta nằm trong ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Địa Lí 10 Bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số toàn cầu

 • Địa Lí 10 Bài 20: Phân số dân cư và tỉnh thành hóa trên toàn cầu

 • Địa Lí 10 Bài 21: Những nguồn lực phát triển kinh tế


(Chân trời thông minh) Giải Địa 10 Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Giải Địa lí 10 trang 71

 • Mở đầu trang 71 Địa Lí 10: Những thành phần, cảnh quan địa lí sẽ thay đổi như thế nào theo những quy luật này? ....

I. Quy luật địa đới

 • Nghi vấn trang 71 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho biết thế nào là quy luật địa đới ....

 • Nghi vấn trang 71 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày biểu hiện của quy luật địa đới ....

II. Quy luật phi địa đới

 • Nghi vấn trang 72 Địa Lí 10: Dựa vào hình 18.1, hình 18.Hai và thông tin trong bài, em hãy: Trình bày khái niệm quy luật phi địa đới ....

Giải Địa lí 10 trang 74

III. Ý nghĩa thực tiễm cura quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

 • Nghi vấn trang 74 Địa Lí 10: Việc nghiên cứu quy luật địa đới và quy luật phi địa đới trong vỏ địa lí sở hữu ý nghĩa như thế nào ....

Tập dượt (trang 74)

 • Tập dượt Một trang 74 Địa Lí 10: Dựa vào tri thức đã học, em hãy tóm tắt những biểu hiện của quy luật địa đới ....

Giải Địa lí 10 trang 75

 • Tập dượt Hai trang 75 Địa Lí 10: Dựa vào tri thức đã học, em hãy cho biết đây là biểu hiện của quy luật nào trong lớp vỏ địa lí ở nước ta ....

Vận dụng (trang 75)

 • Vận dụng trang 75 Địa Lí 10: Vận dụng tri thức đã học về quy luật địa đới và quy luật đai cao để giảng giải một số hiện tượng sau ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Chân trời thông minh hay khác:

 • Địa Lí 10 Bài 19: Dân số và sự phát triển dân số toàn cầu

 • Địa Lí 10 Bài 20: Cơ cấu dân số

 • Địa Lí 10 Bài 21: Phân bố dân cư và tỉnh thành hóa


(Cánh diều) Giải Địa 10 Bài 18: Những nguồn lực phát triển kinh tế

Giải Địa lí lớp 10 trang 65

 • Mở đầu trang 65 Địa Lí 10: Nguồn lực là gì? Nguồn lực được phân loại như thế nào và sở hữu vai trò gì đối với phát triển kinh tế? ....

Phân loại nguồn lực

Giải Địa lí lớp 10 trang 66

 • Nghi vấn trang 66 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 18.1, hình 18.2, hãy cho biết thế nào là nguồn lực và căn cứ để phân chia nguồn lực ....

Vai trò của nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế

 • Nghi vấn trang 66 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy lấy ví dụ về vai trò của nguồn lực tự nhiên hoặc nguồn lực kinh tế - xã hội ....

Tập dượt & Vận dụng (trang 66)

 • Tập dượt Một trang 66 Địa Lí 10: Lựa chọn một nguồn lực để phân tích tác động của nó tới sự phát triển kinh tế - xã hội ....

 • Vận dụng Hai trang 66 Địa Lí 10: Phân tích một nguồn lực sở hữu tác động vượt bậc đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh/thành xã ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Địa Lí 10 Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

 • Địa Lí 10 Bài 20: Vai trò, đặc điểm, những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

 • Địa Lí 10 Bài 21: Địa lí những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
Lưu trữ: Giải Địa Lí lớp 10 Bài 18 sách cũ

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Soạn Địa 10 Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập địa 10 bài 18.

Với bộ tài liệu giải Địa lớp 10 Bài 18: Sinh quyển. Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố của sinh vật được soạn bởi ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm san sẻ. Hướng dẫn học trò giải những dạng bài tập trong sách giáo khoa và tổng hợp lý thuyết bài học. Nội dung chi tiết những em tham khảo tại đây.

Trả lời nghi vấn SGK Địa lý 10 Bài 18 trang 68

Trang 68 SGK Địa Lí 10: Nhiệt độ giảm và lương mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên những vòng đai thực vật nào ở núi An-pơ?

Trả lời:

    - Rừng hỗn hợp

    - Rừng lá kim

    - Cỏ và cây bụi

    - Đồng cỏ núi cao

Trang 68 SGK Địa Lí 10: Hãy tìm một sô ví dụ chứng tố thực vật tác động tới sự phân bố động vật.

Trả lời:

Thực vật là cỏ thì sở hữu động vật ăn cỏ là thỏ. Thỏ lại là mồi của động vật ăn thịt như chó sói, hổ, báo. Tương tự, những động vật ăn cỏ và ăn thịt cùng sống với nhau trong một môi trường nhất định.

Giải bài tập SGK Bài 18 Địa 10 trang 68

Câu 1: Sinh quyển là gì? Sinh vật sở hữu phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển ko? Vì sao?

Lời giải:

- Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó sở hữu toàn bộ những sinh vật sinh sống.

- Sinh vật ko phân bố đều khắp sinh quyển mà chỉ tập trung vào một lớp dày khoảng vài chục mét. Đây là nơi chủ yếu sở hữu thực vật mọc.

Câu 2: Những nhân tố tự nhiên tác động như thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Lời giải:

- Khí hậu là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm ko khí và ánh sáng.

- Đất: Những đặc tính lí, hóa và độ phì của đất tác động tới sự phát triển và phân bố của thực vật.

- Địa hình: Độ cao và hướng sườn tác động tới sự phân bố thực vật ở vùng núi.

- Sinh vật: Thức ăn là nhân tố sinh vật học quyết định đối tới sự phát triển và phân bố của động vật. Động vật sở hữu quan hệ với thực vật về nơi trú ngụ và nguồn thức ăn.

- Con người: Làm thay đổi phạm vi phân bố nhiều loại cây trồng, vật nuôi,...

Câu 3: Hãy tìm nguyên nhân sở hữu thể dẫn tới sự tuyệt diệt của một số loài sinh vật ở địa phương em.

Lời giải:

- Với thể nêu một số nguyên nhân phổ biến như: săn giết thịt, đánh bắt quá mức, sở hữu tính hủy diệt (bắt động vật trong sắm sinh nở, xoá sổ động vật nhỏ, sử dụng những phương tiện đánh bắt sở hữu tính hủy diệt như xung điện, chất nổ,...), đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi,...

Lý thuyết Địa Lý lớp 10 Bài 18

I. Sinh quyển

- Khái niệm: Là một quyển của Trái Đất, trong đó sở hữu toàn bộ sinh vật sinh sống.

- Phạm vi của sinh quyển:

   + Phía trên: xúc tiếp với tầng ô dôn.

   + Phía dưới: tới đáy đại dương nơi sâu nhất trên 11km, trên lục địa đáy của lớp vỏ phong hóa.

Kết luận: Sinh quyển bao gồm toàn bộ tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển.

II. Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

1. Khí hậu

- Nhiệt độ:

   + Mỗi loài thích ứng với một giới hạn nhiệt nhất định.

   + Nhiệt độ thích hợp, sinh vật phát triển nhanh, thuận lợi.

- Nước và độ ẩm ko khí: là môi trường thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh.

- Ánh sáng:

   + Quyết định quá trình quang quẻ hợp của cây xanh.

   + Cây ưa sáng phát triển tốt ở nơi sở hữu đầy đủ ánh sáng, những cây chịu bóng thường sống trong bóng râm.

2. Đất

- Đặc điểm: Những đặc tính lí, hóa, độ phì tác động tới sự phát triển, phân bố của thực vật.

- Ví dụ: Đất ngập mặn sở hữu rừng ngập mặn; đất feralit đỏ vàng sở hữu rừng xích đạo, cây lá rộng; đất chua phèn sở hữu cây tràm, cây lác,...

Hình 18.1. Mẫu diện đất feralit ở Việt Nam

3. Địa hình

- Độ cao: Lên cao nhiệt độ thay đổi, độ ẩm thay đổi, thực vật phân bố thành vòng đai khác nhau.

- Hướng sườn: Hướng sườn sở hữu ánh sáng khác nhau, thực vật phân bố khác nhau.

Hình 18.2. Những vòng đai thực vật theo độ cao ở núi An-pơ (châu Âu)

4. Sinh vật

- Thức ăn là nhân tố sinh vật học quyết định sự phân bố, phát triển của động vật.

- Mối quan hệ: Nơi nào thực vật phong phú thì động vật phong phú và trái lại.

5. Con người

- Tác động tới phạm vi phân bố của sinh vật (mở rộng hay thu hẹp).

- Ví dụ:

   + Tích cực: Trồng rừng, mở rộng diện tích rừng.

   + Tiêu cực: Khai thác rừng bừa bãi, rừng thu hẹp

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải bài tập SGK Địa Lý 10 Bài 18: Sinh quyển. Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố của sinh vật chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *