Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Hãy nêu vai trò của liên lạc vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ vai trò của liên lạc vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội để trả lời thắc mắc trên.

Gợi ý trả lời

- Vai trò của liên lạc vận tải

  • Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
  • Tham gia vào cung ứng kĩ thuật, vật liệu cho những ngành kinh tế, tạo điều kiện cho những quá trình sản xuất diễn ra liên tục và thông thường.
  • Làm tăng trị giá của sản phẩm, tăng hiệu quả của nền kinh tế thị trường.
  • Thực hiện những mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước.
  • Góp phần hình thành những khu dân cư, thị thành to.
  • Giúp xúc tiến sự phát triển kinh tế ở những vùng núi xa xôi, vùng kinh tế khó khăn.
  • Giúp tăng cường sức mạnh an ninh, quốc phòng.

- Vai trò của thông tin liên lạc

  • Tạo điều kiện cho việc giao lưu kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế được thực hiện nhanh chóng.
  • Trong nền kinh tế thị trường, nhờ nắm được thông tin, người quản lí Nhà nước, quản lí kinh doanh sẽ đưa ra những quyết định nhanh, xác thực, hiệu quả.
  • Với xã hội, thông tin liên lạc phát triển sẽ khắc phục những hạn chế về thời kì và khoảng cách, làm cho con người sắp nhau hơn, đồng thời cũng giúp con người tăng nhận thức về nhiều mặt.

Cho bảng số liệu:

Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận tải ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã cho và kỹ năng phân tích số liệu để nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận tải ở nước ta.

Gợi ý trả lời

- Cơ cấu vận tải hành khách:

+ Đường bộ chiếm tỉ trọng to nhất trong tất cả những loại hình nhờ tính cơ động (84,4% cơ cấu vận chuyển và 64,5% cơ cấu luân chuyển).

+ Đường sông chiếm tỉ trọng thứ Hai về cơ cấu vận chuyển (13,9%) nhưng thấp về cơ cấu luân chuyển (7%).

+ Đường hàng ko chiếm tỉ trọng nhỏ về cơ cấu vận chuyển (0,5%) nhưng to về cơ cấu luân chuyển (19,2%).

+ Đường sắt mang tỉ trọng 1,1% cơ cấu vận chuyển và 9% trong cơ cấu luân chuyển.

+ Đường biển chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cả cơ cấu vận chuyển và luân chuyển.

- Cơ cấu vận chuyển hàng hoá:

+ Về khối lượng vận chuyển: đường bộ chiếm tỉ trọng to nhất, thứ Hai là đường sông và đường biển, cuối cùng là đường sắt và đường hàng ko.

+ Khối lượng luân chuyển: đường biển giữ vai trò quan yếu nhất, sau đó là đường bộ, đường sông, đường sắt, đường hàng ko chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.

Hãy nêu những đặc điểm vượt bậc của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào tri thức về đặc điểm vượt bậc của ngành bưu chính và của ngành viễn thông để trả lời.

Gợi ý trả lời

- Ngành bưu chính:

+ Hiện nay ở nước ta, ngành bưu chính vẫn là ngành chủ yếu mang tính phục vụ, với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc.

+ Kĩ thuật của ngành bưu chính đang còn lạc hậu, chưa đáp ứng tốt sự phát triển của quốc gia và đời sống nhân dân.

+ Trong giai đoạn tới, ngành bưu chính sẽ triển khai thêm những hoạt động mang tính kinh doanh để thích hợp với cơ chế thị trường, đồng thời ứng dụng nhũng tiến bộ về khoa học, kĩ thuật để đẩy nhanh tốc độ phát triển.

- Ngành viễn thông:

+ Tuy mang xuất phát điểm rất thấp, nhưng phát triển với tốc độ nhanh vượt bậc và đón đầu những thành tựu kĩ thuật hiện đại của toàn cầu.

+ Mạng lưới viễn thông tương đối nhiều và ko ngừng phát triển.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *