Giải địa lí 10 bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo)

Giải môn Địa lí lớp 10

 • 👉 Giải địa lí 10 bài 1: Những phép chiếu hình bản đồ cơ bản
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 4: Xác định một số phương pháp biểu hiện những đối tượng địa lí trên bản đồ
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 8: Tác động của nội lực tới địa hình bề mặt Trái đất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 9 : Tác động của ngoại lực tới địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 10 : Thực hiện nhận xét về sự phân bố những vành đại động đất...
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 11: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ ko khí trên trái đất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 13: Ngưng đọng khá nước trong khí quyển. Mưa
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 14: Thực hiện đọc bản đồ sự phân hóa những đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố tác động tới chế độ nước sông. Một số sông to trên Trái Đất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Những nhân tố hình thành thổ nhưỡng
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 18: Sinh quyển. Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 23: Cơ cấu dân số
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 24: Phân bố dân cư. Những loại hình quần cư và thị thành hóa
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 25: Thực hiện phân tích bản đồ phân bố dân cư toàn cầu
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, những nhân tố tác động tới phát triển và phân bố nông nghiệp...
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 30: Thực hiện vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của toàn cầu và một số quốc gia
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Những nhân tố tác động tới phát triển và phân bố công nghiệp.
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 32: Địa lí những ngành công nghiệp
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 32: Địa lí những ngành công nghiệp (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 34: Thực hiện vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên toàn cầu
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 35: Vai trò, nhân tố tác động và đặc điểm phân bố những ngành nhà sản xuất
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 36. Vai trò, đặc điểm và những nhân tố tác động tới phát triển và phân bố ngành liên lạc vận tải
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 37: Địa lí những ngành liên lạc vận tải
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 38: Thực hiện viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Pa –ra-ma
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 40: Địa lí ngành thương nghiệp
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
 • 👉 Giải địa lí 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển vững bền

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *