Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 92 sgk Địa Lí 10

Hướng dẫn soạn Bài 23. Cơ cấu dân số sgk Địa Lí 10. Nội dung bài Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 trang 92 sgk Địa Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, thắc mắc và bài tập sở hữu trong SGK để giúp những em học tốt môn địa lí 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

I – Cơ cấu sinh vật học

1. Cơ cấu dân số theo giới

– Khái niệm: Là biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân (đơn vị: %).

– Công thức:

– Đặc điểm:

+ Cơ cấu dân số theo giới sở hữu sự biến động theo thời kì, từng nước, từng khu vực.

+ Nước phát triển nữ nhiều hơn nam và trái lại.

– Nguyên nhân: Trình độ phát triển kinh tế, chuyển cư, tuổi thọ trung bình nữ to hơn nam.

– Tác động của cơ cấu dân số: Tác động tới phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội, hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của những quốc gia…

2. Cơ cấu dân số theo tuổi

– Khái niệm: Là tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.

– Đặc điểm: Thể hiện tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển của dân số và nguồn lao động của một nước.

– Phân loại: Với ba nhóm tuổi trên toàn cầu:

+ Nhóm dưới tuổi lao động: 0 – 14 tuổi.

+ Nhóm tuổi lao động:15 -59 (tới 64 tuổi).

+ Nhóm trên tuổi lao động:Trên 60 (hoặc 65) tuổi.

Người ta cũng sở hữu thể phân biệt những nước sở hữu dân số trẻ và dân số già dựa vào bảng sau:

– Để nghiên cứu cơ cấu sinh vật học, người ta thường sử dụng tháp dân số( hay tháp tuổi).

– Tháp dân số:

+ Phân loại: Với 3 kiểu tháp (mở rộng, thu hẹp, ổn định).

+ Đặc điểm: Thể hiện được tình hình sinh, tử, gia tăng dân số, tuổi thọ trung bình.

II – Cơ cấu xã hội

1. Cơ cấu dân số theo lao động

Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

a) Nguồn lao động

– Khái niệm: Là dân số trong tuổi lao động sở hữu khả năng tham gia lao động.

– Phân loại:

+ Nhóm dân số hoạt động kinh tế.

+ Nhóm dân số ko hoạt động kinh tế.

b) Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế

– Những khu vực kinh tế:

+ Khu vực I: Nông – lâm – ngư nghiệp.

+ Khu vực II: Công nghiệp – xây dựng.

+ Khu vực III: Nhà cung cấp.

– Đặc điểm: Xu hướng tăng ở khu vực II và III, giảm khu vực I.

2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

– Đặc điểm:

+ Phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư, một tiêu chí để giám định chất lượng cuộc sống của một quốc gia.

+ Những nước phát triển sở hữu trình độ văn hoá cao hơn những nước đang phát triển và kém phát triển.

Bảng 23. TỈ LỆ BIẾT CHỮ (TỪ 15 TUỔI TRỜ LÊN) VÀ SỐ NĂM ĐẾN TRƯỜNG (TỪ 25 TUỔI TRỞ LÊN) TRÊN THỂ GIỚI, NĂM 2000

Những nhóm nướcTỉ lệ người biết chữ (%)Sô năm đi học
Những nước phát triển>9010,0
Những nước đang phát triển693,9
Những nước kém phát triển461,6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *