Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
Địa Lí 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

Để học tốt Địa Lí lớp 11, nội dung bài học là trả lời thắc mắc, giải bài tập Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội hay nhất, ngắn gọn. Tuy nhiên là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết Một với đáp án.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Một trang 99 sgk Địa Lí 11: - Dựa vào hình 11.1, hãy cho biết khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với những biển và đại dương nào? Nêu ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Một trang 99 sgk Địa Lí 11: - Dựa vào sơ đồ "Những nước trên toàn cầu" trang 4, 5 trong sách giáo khoa, đọc tên những quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á hải đảo.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Một trang 99 sgk Địa Lí 11: - Việc phát triển liên lạc của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông - tây với những tác động gì đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội?

 • Bài 1 (trang 101 sgk Địa Lí 11): Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực.

 • Bài 2 (trang 101 sgk Địa Lí 11): Hãy làm rõ những trở ngại từ những đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.

 • Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết Một với đáp án năm 2021 mới nhất

Bài giảng: Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Đông Nam Á - Cô Vũ Thị Hiên (Thầy giáo VietJack)

Bài giảng: Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á - Cô Vũ Thị Hiên (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo thêm những bài giải bài tập Địa Lí 11 hay, chi tiết khác:

 •   - Tiết 2: Kinh tế
 •   - Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)
 •   - Tiết 4: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
 •   - Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
 •   - Tiết 2: Thực hiện: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Địa Lí 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập địa lí 11 bài 11 tiết 1.Để học tốt Địa Lí lớp 11, nội dung bài học là trả lời thắc mắc, giải bài tập Địa Lí 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á hay nhất, ngắn gọn. Tuy nhiên là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 với đáp án.

Địa Lí 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Một trang 99 sgk Địa Lí 11: - Dựa vào hình 11.1, hãy cho biết khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với những biển và đại dương nào? Nêu ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Một trang 99 sgk Địa Lí 11: - Dựa vào sơ đồ "Những nước trên toàn cầu" trang 4, 5 trong sách giáo khoa, đọc tên những quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á hải đảo.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Một trang 99 sgk Địa Lí 11: - Việc phát triển liên lạc của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông - tây với những tác động gì đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội?

 • Bài 1 (trang 101 sgk Địa Lí 11): Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực.

 • Bài 2 (trang 101 sgk Địa Lí 11): Hãy làm rõ những trở ngại từ những đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.

 • Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết Một với đáp án năm 2021 mới nhất


Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2: Kinh tế

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Hai trang 102 sgk Địa Lí 11: - Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP cỦa một số quốc gia Đông Nam Á.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Hai trang 104 sgk Địa Lí 11: - Hãy xác định trên hình 11.6 những vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Hai trang 104 sgk Địa Lí 11: - Vì sao những cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu, ... được trồng nhiều ở Đông Nam Á?

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Hai trang 104 sgk Địa Lí 11: - Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á.

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết Hai trang 105 sgk Địa Lí 11: - Hãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới với trị giá ở Đông Nam Á.

 • Bài 1 (trang 105 sgk Địa Lí 11): Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.

 • Bài 2 (trang 105 sgk Địa Lí 11): Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong những ngành công nghiệp.

 • Bài 3 (trang 105 sgk Địa Lí 11): Dựa vào hình 11.5, cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam Á với tỉ trọng của khu vực nhà sản xuất trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào thấp?

 • Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2: Kinh tế

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết Hai với đáp án năm 2021 mới nhất


Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 106 sgk Địa Lí 11: - Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 106 sgk Địa Lí 11: - Vì sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh tới sự ổn định?

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 107 sgk Địa Lí 11: - Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong những cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 107 sgk Địa Lí 11: - Hãy kể thêm những thành tựu của ASEAN. Nguyên nhân nào dẫn tới những thành tựu đó?

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 108 sgk Địa Lí 11: - Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã tác động gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 108 sgk Địa Lí 11: - Tình trạng nghèo đói ở một phòng ban dân cư sẽ gây những trở ngại gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia?

 • Trả lời thắc mắc Bài 11 Tiết 3 trang 108 sgk Địa Lí 11: - Đảng và Nhà nước ta đã với những chính sách gì để xóa đói giảm nghèo?

 • Bài 1 (trang 108 sgk Địa Lí 11): Nêu những mục tiêu của ASEAN.

 • Bài 2 (trang 108 sgk Địa Lí 11): Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN, cần khắc phục điều đó bằng những giải pháp nào?

 • Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3 với đáp án năm 2021 mới nhất


Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 4: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

 • Bài 1 (trang 190 sgk Địa Lí 11): Dựa vào bản số liệu sau:

 • Bài 2 (trang 109 sgk Địa Lí 11): Dựa vào hình 11.9 ...

 • Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 4: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Tham khảo thêm những bài giải bài tập Địa Lí 11 hay, chi tiết khác:

 • Bài 12: Ô-xtrây-li-a
 • Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của những nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và kỹ thuật hiện đại
 • Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
 • Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
 • Bài 4: Thực hiện: Tìm hiểu những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với những nước đang phát triển.

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết Một với đáp án năm 2021 mới nhất

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2: Kinh tế

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 4: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 với đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập địa lí 11 bài 11 tiết 1.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 11 – Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội giúp HS giải bài tập, những em sẽ với được những tri thức phổ thông cơ bản, cần thiết về những môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở những châu lục:

Trả lời thắc mắc Địa Lí 11 Bài 11 trang 99: Dựa vào hình 11.1, hãy cho biết khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với những biển và đại dương nào? Nêu ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực?

Trả lời:

– Đông Nam Á tiếp giáp với:

   + Biển Đông.

   + Thái Bình Dương.

   + Ấn Độ Dương.

– Ý nghĩa:

   + Thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế – xã hội giữa những nước trong khu vực và trên toàn cầu bằng đường biển.

   + Phát triển tổng hợp những ngành kinh tế biển (khai thác dầu mỏ, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, liên lạc biển và du lịch biển…).

   + Biển và đại dương điều hòa khí hậu, mang lại lượng mưa to cho khu vực.

Trả lời thắc mắc Địa Lí 11 Bài 11 trang 99: Dựa vào sơ đồ “Những nước trên toàn cầu” trang 4,5 sgk, ghi tên những quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á hải đảo.

Trả lời:

– Những quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa: Mi – an – ma, Lào.

– Những quốc gia thuộc Đông Nam Á hải đảo: Xin – ga –po, In – đô – nê – xi – a, Bru – nây, Đông – ti – mo, Phi – lip – pin, Thái Lan, Việt Nam, Cam – pu – chia, Ma – lai – xi – a.

Trả lời thắc mắc Địa Lí 11 Bài 11 trang 99: Việc phát triển liên lạc của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông –tây với những tác động gì đối với sự phát triển kinh tế – xã hội?

Trả lời:

Lãnh thổ bị chia cắt mạnh bởi những dãy núi hướng tây bắc-đông nam, việc phát triển liên lạc theo hướng đông –tây giúp xúc tiến hoạt động giao lưu phát triển kinh tế – xã hội theo hướng đông –tây giữa những quốc gia, đặc trưng ở những vùng núi khó khăn.

Trả lời thắc mắc Địa Lí 11 Bài 11 trang 99: Khí hậu của Đông Nam Á với những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

Trả lời:

* Thuận lợi:

   – Khí hậu nhiệt đới gió mùa nguồn nhiệt ẩm dồi dào, lượng mưa to thuận lợi cho phát triển trồng trọt (cây lúa nước, những loại cây công nghiệp lâu năm, hằng năm..).

   – Nguồn lợi sinh vật tự nhiên trù phú và nhiều, đặc trưng là thủy sản.

* Khó khăn:

   – Khí hậu nóng ẩm sâu bệnh phát triển mạnh.

   – Thiên tai: bão nhiệt đới, mưa to gây sạt lở, ngập lụt vùng đồng bằng và lũ quét, lũ ống vùng núi.

Bài Một trang 101 Địa Lí 11: Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực?

Trả lời:

* Thuận lợi:

   – Khí hậu nóng ẩm, lượng mưa to thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

   – Tài nguyên đất phong phú và phì nhiêu: ven biển với những đồng bằng phù sa phì nhiêu, vùng núi tập trung diện tích to đất đỏ badan, freralit…thuận lợi hình thành những vùng chuyên canh lương thực và cây công nghiệp quy mô to.

   – Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào phân phối nước cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp; tiềm năng thủy điện to.

   – Những quốc gia đều giáp biển (trừ Lào), thuận lợi trong giao lưu và phát triển những ngành kinh tế biển.

   – Khoáng sản nhiều, vùng thềm lục địa với nhiều dầu khí, là nguồn vật liệu nhiên liệu quan yếu.

Bài Hai trang 101 Địa Lí 11: Hãy làm rõ những trở ngại từ những đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Trả lời:

* Dân cư:

   – Lao động với tay nghề và trình độ chuyên môn còn hạn chế.

   – Dân đông, trong điều kiện trình độ phát triển kinh tế chưa cao gây sức ép về vấn đề việc làm và tăng chất lượng cuộc sống.

   – Phân bố dân cư ko đều → chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa miền núi và đồng bằng.

* Xã hội:

   – Những quốc gia Đông Nam Á đều là những quốc gia đa dân tộc. Một số dân tộc phân bố ko theo biên giới quốc gia, gây khó khăn cho quản lí, ổn định chính trị, xã hội.

   – Tranh chấp tôn giáo xảy ra ở một số nơi, dị đồng về tiếng nói giữa những dân tộc,…


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Địa Lí lớp 11 - Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 11 hay, ngắn nhất từ website haylamdo.com cho từ khoá giải bài tập địa lí 11 bài 11 tiết 1.


Địa Lí lớp 11 - Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 11 hay, ngắn nhất

Tuyển tập những bài giải bài tập Địa Lí 11 hay, ngắn gọn, chi tiết được soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí lớp 11 giúp bạn học tốt môn Địa Lí 11.

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội Toàn cầu

 • Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của những nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và kỹ thuật hiện đại
 • Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
 • Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
 • Bài 4: Thực hiện: Tìm hiểu những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với những nước đang phát triển.
 • Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
 • Bài 5 Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
 • Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
 • Bài 5 Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B - Địa lí khu vực và quốc gia

 • Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
 • Bài 6 Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
 • Bài 6 Tiết 2: Kinh tế
 • Bài 6 Tiết 3: Thực hiện: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
 • Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
 • Bài 7 Tiết 1: EU - Liên minh khu vực to trên toàn cầu
 • Bài 7 Tiết 2: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
 • Bài 7 Tiết 3. Thực hiện: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
 • Bài 7 Tiết 4: Cùng hòa liên bang Đức
 • Bài 8: Liên bang Nga
 • Bài 8 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội
 • Bài 8 Tiết 2: Kinh tế
 • Bài 8 Tiết 3: Thực hiện: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
 • Bài 9: Nhật Bản
 • Bài 9 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
 • Bài 9 Tiết 2: Những ngành kinh tế và những vùng kinh tế
 • Bài 9 Tiết 3: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
 • Bài 10: Cùng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
 • Bài 10 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
 • Bài 10 Tiết 2: Kinh tế
 • Bài 10 Tiết 3: Thực hiện: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
 • Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
 • Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
 • Bài 11 Tiết 2: Kinh tế
 • Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)
 • Bài 11 Tiết 4: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
 • Bài 12: Ô-xtrây-li-a
 • Bài 12 Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
 • Bài 12 Tiết 2: Thực hiện: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *