Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Địa Lí 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

Để học tốt Địa Lí lớp 11, nội dung bài học là trả lời nghi vấn, giải bài tập Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN) hay nhất, ngắn gọn. Ngoài ra là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ nghi vấn trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài bài 11 Tiết 3 sở hữu đáp án.

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 106 sgk Địa Lí 11: - Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 106 sgk Địa Lí 11: - Vì sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh tới sự ổn định?

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 107 sgk Địa Lí 11: - Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong những cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 107 sgk Địa Lí 11: - Hãy kể thêm những thành tựu của ASEAN. Nguyên nhân nào dẫn tới những thành tựu đó?

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 108 sgk Địa Lí 11: - Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã tác động gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 108 sgk Địa Lí 11: - Tình trạng nghèo đói ở một phòng ban dân cư sẽ gây những trở ngại gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia?

 • Trả lời nghi vấn Bài 11 Tiết 3 trang 108 sgk Địa Lí 11: - Đảng và Nhà nước ta đã sở hữu những chính sách gì để xóa đói giảm nghèo?

 • Bài 1 (trang 108 sgk Địa Lí 11): Nêu những mục tiêu của ASEAN.

 • Bài 2 (trang 108 sgk Địa Lí 11): Lấy tỉ dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN, cần khắc phục điều đó bằng những giải pháp nào?

 • Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3 sở hữu đáp án năm 2021 mới nhất

Bài giảng: Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Hiệp hội những nước Đông Nam Á - Cô Vũ Thị Hiên (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo thêm những bài giải bài tập Địa Lí 11 hay, chi tiết khác:

 •   - Tiết 4: Thực hiện: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
 •   - Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
 •   - Tiết 2: Thực hiện: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a
 •   - Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
 •   - Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác
--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập địa lí 11 bài 11 tiết 3.

Lý thuyết Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bài giảng: Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Hiệp hội những nước Đông Nam Á - Cô Vũ Thị Hiên (Thầy giáo VietJack)

I. MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN

- Năm 1967: 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội những nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc

- Hiện nay là 10 thành viên.

1. Những mục tiêu chính của ASEAN

- Kết đoàn và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển:

   + Xúc tiến sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của những nước thành viên.

   + Xây dựng ĐNÁ thành một khu vực hòa bình,ổn định, sở hữu nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

   + Khắc phục những khác biệt trong nội bộ liên quan tới mối quan hệ giữa ASEAN với những nước, khối nước hoặc những tổ chức quốc tế.

2. Cơ chế hợp tác

- Thông qua những diễn đàn.

- Thông qua những hiệp ước.

- Thông qua tổ chức những hội nghị.

- Thông qua những dự án, chương trình phát triển.

- Xây dựng “khu vực thương nghiệp tự do ASEAN”.

- Thông qua những hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

II. THÀNH TỰU CỦA ASEAN

1. 10/ 11 quốc gia ĐNÁ là thành viên của ASEAN

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao dù chưa đều và chắc.

3. Tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định.

III. THÁCH THỨC CỦA ASEAN

1. Trình độ phát triển còn chênh lệch.

2. Vẫn còn tình trạng nghèo đói.

3. Những vấn đề XH khác

- Thành thị hóa nhanh.

- Những vấn đề tôn giáo, dân tộc.

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Nguồn nhân lực.

IV. VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN

1. Sự hợp tác của Việt Nam với những nước.

- Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995.

- Phổ biến trong tất cả những ngành: kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, kỹ thuật, trật tự- an toàn xã hội...

- Đóng góp nhiều sáng kiến để củng cố, tăng vị thế của ASEAN trên trường quốc tế

2. Thời cơ và thách thức.

a. Thời cơ:

- Xuất khẩu hàng hóa trên thị trường

- Giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trình độ khoa học kĩ thuật, chuyển giao kỹ thuật...

- Tiếp thu sở hữu lựa chọn những tinh hoa văn hóa của khu vực ASEAN.

b. Thách thức:

- Khó khăn lẫn nhau.

- Hòa nhập chứ ko “hòa tan”

c. Giải pháp:

- Đón đầu đầu tư

- Ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến để tăng sức khó khăn.

 • Lý thuyết Khái quát về Ô-xtrây-li-a
 • Lý thuyết Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
 • Lý thuyết Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
 • Lý thuyết Một số vấn đề của châu Phi
 • Lý thuyết Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập địa lí 11 bài 11 tiết 3.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 11 – Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN) giúp HS giải bài tập, những em sẽ sở hữu được những tri thức phổ thông cơ bản, cần thiết về những môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở những châu lục:

Trả lời nghi vấn Địa Lí 11 Bài 11 trang 106: Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN.

Trả lời:

Đông-ti-mo là nước chưa gia nhập ASEAN.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 11 Bài 11 trang 106: Vì sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh tới sự ổn định.

Trả lời:

Mục tiêu của ASEAN nhấn mạnh tới sự ổn định vì:

   – Những nước Đông Nam Á sở hữu nhiều dân tộc, một số dân tộc phân bố ko theo biên giới quốc gia gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội.

   – Là nơi giao xoa của nhiều nền văn hóa to trên toàn cầu, những tôn giáo và phong tục tập quán gà gô dạng.

   – Mang sự tranh chấp, phức tạp về biên giới, đảo, vùng biển (vấn đề biển Đông).

   – Trong lịch sử, những nước Đông Nam Á từng bị chiến tranh xâm lược.

   – Hạn chế sự can thiệp của những thế lực bên ngoài.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 11 Bài 11 trang 107: Bằng hiểu biết củ mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong những cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

Trả lời:

– Cơ chế hợp tác của ASEAN thông qua:

      + Những hội nghị, những diễn đàn.

      + Kí kết những hiệp ước Hai bên, nhiều bên, hoặc những hiệp ước chung

      + Tổ chức những hội nghị

      + Thực hiện những dự án, chương trình phát triển

      + Xây dựng khu vực mậu dịch tự do…

      + Thông qua những hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

Ví dụ:

   – Về hoạt động văn hóa, thể thao: Đại hội thể thao Seagames.

   – Những hội nghị: Hội nghị Cấp cao, những Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, trong đó xúc tiến hội thoại về những vấn đề kinh tế, chính trị – an ninh khu vực.

   – Dự án Hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 11 Bài 11 trang 107: Hãy kể thêm những thành tựu của ASEAN. Nguyên nhân nào dẫn tới những thành tựu đó?

Trả lời:

* Những thành tựu khác của ASEAN:

   – Năm 2016, tổng GDP của ASEAN đứng thứ 6 trên toàn cầu và đứng thứ 3 ở châu Á.

   – ASEAN đã đưa vào Hiệp nghị thương nghiệp hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Hiệp nghị về Chương trình ưu đãi thuế quan sở hữu hiệu lực chung (CEPT) nhằm mục tiêu cắt giảm loại bỏ những hàng rào thuế quan, tăng hiệu quả thương nghiệp và liên kết kinh tế giữa những nước thành viên. Năm 2015, cơ bản những mặt hàng đã được xóa bỏ thuế quan.

      + Hiệp nghị sườn về nhà sản xuất đã được kí kết.

      + Hiệp nghị sườn về đầu tư đã được kí kết.

      + Một số nước sở hữu tốc độ tăng trưởng cao.

      + Nhiều nước đã đạt được thành tựu to to trong công cuộc công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

      + Thành thị hóa phát triển nhanh, hạ tầng hạ tầng được xây dựng và phát triển nhanh…

* Nguyên nhân: Vì những nước ASEAN đều kiên trì mục tiêu kết đoàn và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 11 Bài 11 trang 108: Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã tác động gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?

Trả lời:

Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã tác động tới mục tiêu phát triển của ASEAN là:“Xúc tiến sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của những nước thành viên“.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 11 Bài 11 trang 108: Tình trạng nghèo đói ở một phòng ban dân cư sẽ gây ra những trở ngại gì trong việc phát triển-kinh tế xã hội của mỗi quốc gia?

Đảng và Nhà nước ta đã sở hữu những chính sách gì để xóa đói, giảm nghèo?

Trả lời:

– Tình trạng nghèo đói ở một phòng ban dân cư sẽ sở hữu tác động:

   + Kìm hãm sự phát triển kinh tế của những quốc gia.

   + Tích lũy nền kinh tế giảm.

   + Gây sức ép về những vấn đề mức giá phúc lợi xã hội, nhà ở, xóa đói giảm nghèo…

– Những chính sách của Đảng và Nhà nước ta để xóa đói, giảm nghèo:

   + Tương trợ vay vốn cho những hộ gia đình sở hữu hoàn cảnh khó khăn, cho sinh viên nghèo.

   + Miễn hoặc giảm học phí cho học trò, sinh viên nghèo.

   + Tương trợ, tập huấn nghề cho người lao động.

   + Xây dựng “Quỹ ủng hộ người nghèo”.

Bài Một trang 108 Địa Lí 11: Nêu những mục tiêu của ASEAN?

Trả lời:

Những mục tiêu của ASEAN:

   – Xúc tiến sự phát triển kinh tế – xã hội của những nước thành viên.

   – Xây dựng khu vực sở hữu nền hòa bình, ổn định.

   – Khắc phục những tranh chấp, dị đồng trong nội bộ và dị đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.

Bài Hai trang 108 Địa Lí 11: Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN. Cần phải khắc phục những điều đó bằng những giải pháp nào?

Trả lời:

– Hiện nay, rừng bị chặt phá bừa bãi với nhiều mục đích khác nhau như lấy gỗ, làm nương rẫy…làm cho đất bị xói mòn, gây ra những trận lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại tới của nả và cả tính mệnh con người.

– Giải pháp:

   + Khai thác, sử dụng một cách hợp lí tài nguyên rừng.

   + Bảo vệ rừng đầu nguồn.

   + Phạt nặng những hành vi hủy hoại môi trường và khai thác ko hợp lí.

   + Thông qua những diễn đàn, những dự án để cùng nhau bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

   + Đưa ra những nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác tài nguyên chưa hợp lí từ đó hạn chế việc khai thác và sử dụng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *