Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 12 – Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và những đảo, quần đảo giúp HS giải bài tập, những em sẽ mang được những tri thức phổ thông cơ bản, cần thiết về những môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở những châu lục:

Trả lời thắc mắc Địa Lí 12 Bài 42 trang 190: Dựa vào tri thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những phòng ban nào? Vì sao kinh tế biển mang vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta?

Trả lời:

– Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế biển, vùng thềm lục địa.

– Kinh tế biển mang vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta vì: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và việc mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, đã cho phép:

   + Khai thác mang hiệu quả lợi thế của những ngành kinh tế biển.

   + Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

   + Khắc phục việc làm, tăng thu nhập.

   + Đảm bảo vấn đề an ninh quốc phòng trên biển.

Trả lời thắc mắc Địa Lí 12 Bài 42 trang 191: Hãy kể tên những ngư trường trọng tâm của nước ta và xác định những ngư trường này trên bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam).

Trả lời:

– Ngư trường Cà Mau – Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan).

– Ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ).

– Ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

Trả lời thắc mắc Địa Lí 12 Bài 42 trang 191: Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.

Trả lời:

– Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ và Rồng, Sư tử Đen – Sư tử Vàng.

Trả lời thắc mắc Địa Lí 12 Bài 42 trang 191: Hãy xác định trên bản đồ những đảo và quần đảo.

Trả lời:

– Những đảo Dòng Bầu (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang).

– Quần đảo gồm những đảo Vân Đồn (Quảng Ninh), Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng); quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), quần đào Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), quần đảo Nam Du (Kiên Giang), quần đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Trả lời thắc mắc Địa Lí 12 Bài 42 trang 192: Hãy xác định trên bản đồ những quận đảo.

Trả lời:

– Thị xã đảo Vân Đồn và quận đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

– Thị xã đảo Cát Hải và quận đảo Bạch Long Vĩ (thành phường Hải Phòng).

– Thị xã đảo Cồn cỏ (tỉnh Quảng Trị).

– Thị xã đảo Hoàng Sa (thành phường Đà Nẵng).

– Thị xã đảo Lí Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

– Thị xã đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà).

– Thị xã đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

– Thị xã đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

– Thị xã đảo Kiên Hải và quận đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Trả lời thắc mắc Địa Lí 12 Bài 42 trang 194: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phường ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển.

Trả lời:

– Tỉnh Quảng Ninh: khai thác và nuôi trổng thuỷ sản, du lịch biển, liên lạc vận tải biển

– Thành phường Hải Phòng: khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch biển – đảo, liên lạc vận tải biển.

– Thành phường Đà Nẵng: liên lạc vận tải biển, du lịch biển.

– Khánh Hoà, thành phường Nha Trang: du lịch biển, liên lạc vận tải biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

– Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh vượt bậc về phát triển tổng hợp kinh tế biển (khai thác hải sản, khai thác dầu khí, du lịch biển, liên lạc vận tải biển).

– Bình Thuận, Cà Mau là những tỉnh mang ngành đánh cá biển phát triển mạnh.

– Kiên Giang: đánh cá biển, du lịch biển – đảo.

Bài Một trang 194 Địa Lí 12: Vì sao nói: Sự phát triển kinh tế – xã hội ở những quận đảo mang ý nghĩa chiến lược hết sức to to đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai?

Trả lời:

– Những quận đảo nước ta giàu tiềm năng, cho phép phát triển tổng hợp những ngành kinh tế biển: đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, du lịch, liên lạc, khai thác khoáng sản.

– Đây cũng là căn cứ để bảo vệ an ninh, quốc phòng trên những vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

– Những quận đảo là một phòng ban lãnh thổ ko thể chia cắt.

– Việc phát triển kinh tế những quận đảo sẽ xóa dần sự xa vắng lục địa và hải đảo.

– Những đảo và quần đảo tạo thành hệ thống bảo vệ lục địa, hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương trong thời đại mới, khai thác mang hiệu quả những nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa.

Bài hai trang 194 Địa Lí 12: Vì sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại mang ý nghĩa rất to?

Trả lời:

– Bởi vì những đảo của Việt Nam mang ý nghĩa quan yếu đối với quốc gia cả về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

– Về kinh tế – xã hội: mang tiềm năng to trong phát triển tổng hợp kinh tế biển.

– Về an ninh quốc phòng:

   + Là cơ sở vật chất để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa xung quanh.

   + Hệ thống tiền tiêu bảo vệ quốc gia.

   + Hệ thống căn cứ để nền kinh tế nước ta hướng ra biển trong thời đại mới.

Bài 3 trang 194 Địa Lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp những tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.

Trả lời:

– Khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo

   + Điều kiện phát triển:

      • Mang vùng biển rộng to, Biển nhiệt đới, tương đối ấm, nhiều ánh sáng, giàu ôxi, độ muối trung bình 30-33‰, sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài… tạo điều kiện cho sinh vật biển sinh trưởng, phát triển.

      • Giàu nguồn lợi sinh vật biển. Trữ lượng khoảng 3,9 – 4,0 triệu tấn.

      • Mang một số loài quý hiếm, cần phải được bảo vệ đặc biệt.

      • Ngoài nguồn lợi cá, tôm, cua, mực…còn có các loài đặc sản, tổ yến mang trị giá xuất khẩu.

      • Mang 4 ngư trường trọng tâm: Ngư trường Cà Mau – Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ), ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

   + Thực trạng phát triển:

      • Khả năng khai thác nguồn lợi sinh vật hàng năm đạt 1,9 triệu tấn.

      • Sản lượng thủy sản khai thác trên biển tăng nhanh tăng nhanh, từ 990,3 nghìn tấn (1995) lên 1.791,Một nghìn tấn (2005).

   + Giải pháp phát triển:

      • Cần tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ, những đối tượng đánh bắt mang trị giá kinh tế cao, cấm sử dụng những phương tiện đánh bắt mang tính chất huỷ diệt nguồn lợi.

      • Việc phát triển đánh bắt xa bờ giúp khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản, đồng thời giúp bảo vệ vùng trời, vùng biển và vùng thềm lục địa của nước ta.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *