Bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất

 • Giải địa lí 6 - sách kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giải địa lí 6 - sách chân trời thông minh
 • Giải địa lí 6 - sách cánh diều

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ và địa lý
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 4: Kí hiệu và bảng ghi chú bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 5: Sơ đồ trí tưởng

 CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Những mảng kiến tạo
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 1
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 2
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 12: Núi lửa và động đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 13: Những dạng địa hình chính trên trái đất. Khoáng sản
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 14: Thực hiện: Đọc sơ đồ địa hình tỉ lệ to và lát cắt địa hình thuần tuý
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 3

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 16: Nhiệt độ ko khí. Mây và mưa
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 18: Thực hiện phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn to của nước
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và thăng hà
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 21: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 23: Sự sống trên Trái Đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 24: Rừng nhiệt đới
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 25: Sự phân bố những đới thiên nhiên trên Trái Đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 26: Thực hiện: Tìm hiểu môi trường tự nhiên rộng rãi

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên toàn cầu
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh những tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển vững bền
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 30: Thực hiện: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 4
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 5
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 6
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Nghi vấn và bài tập chương 7

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - CÁNH DIỀU

 • [Cánh Diều] Bài mở đầu: Vì sao cần học địa lí?

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

 • [Cánh Diều] Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
 • [Cánh Diều] Bài 2: Những yếu tố cơ bản của bản đồ
 • [Cánh Diều] Bài 3: Sơ đồ trí tưởng
 • [Cánh Diều] Bài 4: Thực hiện đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ
 • [Cánh Diều] Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
 • [Cánh Diều] Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và những hệ quả địa lí
 • [Cánh Diều] Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và những hệ quả địa lí
 • [Cánh Diều] Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa
 • [Cánh Diều] Bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Những mảng kiến tạp. Núi lửa và động đất
 • [Cánh Diều] Bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
 • [Cánh Diều] Bài 11: Những dạng địa hình chính. Khoáng sản
 • [Cánh Diều] Bài 12: Thực hiện: Đọc sơ đồ địa hình tỉ lệ to và lát cắt địa hình thuần tuý
 • [Cánh Diều] Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Những khối khí. Khí áp và gió
 • [Cánh Diều] Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu
 • [Cánh Diều] Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đối khí hậu
 • [Cánh Diều] Bài 16: Thực hiện đọc sơ đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa
 • [Cánh Diều] Bài 17: Những thành phần chủ yếu của thủy triều. Tuần hoàn nước trên Trái Đất
 • [Cánh Diều] Bài 18: Sông. Nước ngầm và thăng hà
 • [Cánh Diều] Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
 • [Cánh Diều] Bài 20: Thực hiện - xác định trên sơ đồ những đại dương toàn cầu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *