Soạn Địa 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Với bộ tài liệu giải Địa lý lớp 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất trang 58, 59, 60 SGK. Hướng dẫn cách giải chi tiết cho từng nghi vấn, từng phần học bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa bộ môn Địa lớp 6. Mời những em tham khảo chi tiết dưới đây.

Trả lời nghi vấn SGK Địa lý 6 Bài 19 trang 58, 59

Trả lời nghi vấn Địa Lí 6 Bài 19 trang 58: 

Quan sát hình 50 và cho biết:

- Những đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

- Những đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Trả lời:

-Những đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ 0º và khoảng vĩ độ 60º Bắc và Nam.

-Những đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30º và khoảng vĩ độ 90º Bắc và Nam (cực Bắc và cực Nam).

Trả lời nghi vấn Địa Lí 6 Bài 19 trang 59: 

Quan sát hình 51, cho biết:

- Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng những vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

- Cũng từ khoảng những vĩ độ 30º Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng những vĩ độ 60º Bắc và Nam, là gió gì?

Trả lời:

-Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng những vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong.

-Cũng từ khoảng những vĩ độ 30º Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng những vĩ độ 60º Bắc và Nam là loại gió Tây ôn đới.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 6 Bài 19 trang 59: 

Dựa vào tri thức đã học, giảng giải:

- Vì sao Tín phong (Mậu dịch) lại thổi từ khoảng vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo?

- Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng những vĩ độ 30º Bắc và Nam lên khoảng những vĩ độ 60º Bắc và Nam?

Trả lời:

-Ko khí luôn chuyển động từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

-Gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo là do sự chênh lệch khí áp giữa áp cao chí tuyến (vĩ độ 30º Bắc và Nam) và áp thấp xích đạo.

-Gió Tây ôn đới thổi từ khoảng những vĩ độ 30º Bắc và Nam lên khoảng những vĩ độ 60º Bắc và Nam là do sự chênh lệch áp suất giữa áp cao chí tuyến và áp thấp ôn đới (60º Bắc và Nam).

Giải bài tập SGK Bài 19 Địa 6 trang 60

Câu 1 (trang 60 SGK Địa lí 6)

Khí áp là gì? Vì sao với khí áp?

Trả lời:

-Khí áp là sức ép của ko khí lên bề mặt Trái Đất.

-Với khí áp vì trọng lượng của ko khí nhẹ nhưng do khí quyển với chiều dày nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép to lên bề mặt Trái Đất.

Câu 2 (trang 60 SGK Địa lí 6)

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Trả lời:

-Gió là sự chuyển động của ko khí từ nơi áp cao về nơi áp thấp.

-Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất ko khí.

Câu 3 (trang 60 SGK Địa lí 6)

Mô tả sự phân bố những đai khí áp trên Trái Đất và những loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Trả lời:

-Trên Trái Đất với 7 đai khí áp: 4 đai áp cao, 3 đai áp thấp.

     + Phân bố xem kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

     + Từ xích đạo về hai cực với đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao chí tuyến, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao cực.

-Gió Tín phong là loại gió thổi quanh năm theo một chiều từ những vĩ tuyến 30ºB và N về phía Xích đạo.

-Gió Tây ôn đới là loại gió thổi quanh năm từ vĩ tuyến 30 - 35ºB và N về khoảng những vĩ tuyến 60º.

Câu 4 (trang 60 SGK Địa lí 6)

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, những đai khí áp cao, khí áp thấp và những loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Trả lời:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải SGK Địa lí 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất trang 58, 59, 60 đầy đủ nhất, với file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *