Giải bài tập SGK Địa lí 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Khí áp là gì? Vì sao sở hữu khí áp?

Phương pháp giải

Dựa vào tri thức về khí áp để trình bày khái niệm và giảng giải vì sao sở hữu khí áp:

- Khí áp là sức ép của ko khí lên bề mặt Trái Đất.

- Mang khí áp vì ko khí sở hữu trọng lượng

Gợi ý trả lời

- Khí áp là sức ép của ko khí lên bề mặt Trái Đất.

- Mang khí áp vì ko khí sở hữu trọng lượng. Trọng lượng của ko khí tuy nhẹ (Một lít ko khí trung bình nặng 1,3g) nhưng do khí quyển sở hữu chiều dày trên 60 000 km nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép rất to lên bề mặt Trái Đất.

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Phương pháp giải

- Dựa vào sự chênh lệch áp suất ko khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp để chỉ ra nguyên nhân sinh ra gió.

Gợi ý trả lời

- Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất ko khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, ko khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.

- Loại gió thổi thường xuyên trên Trái đất là Tín phong và gió Tây ôn đới

+ Tín phong là gió thổi từ những đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo.

+ Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ những đai áp cao chí tuyến về những đai áp thấp khoảng vĩ độ 60 độ.

Mô tả sự phân bố những đai khí áp trên Trái Đất và những loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Phương pháp giải

Cần nắm được sự phân bố những đai khí áp trên Trái Đất và những loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới:

- Mang 7 đai khí áp, trong đó sở hữu 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp.

- Gió Tây ôn đới là gió thổi từ những đai áp ở chí tuyến về những đai áp thấp ở khoảng vĩ độ 60o.

- Tín phong (Mậu dịch) là gió thổi từ những đai áp chí tuyến về đai áp thấp xích đạo.

Gợi ý trả lời

- Trên Trái Đất sở hữu 7 đai khí áp xen kẽ nhau:

+ Hai đai áp cao ở quanh hai cực (phát sinh do nhiệt độ ko khí rất thấp, quanh năm băng giá).

+ Hai đai áp cao ở những vĩ tuyến 30 - 35°B và 30 - 35°N (do nhiệt độ cao ở vùng Xích đạo làm cho ko khí nở ra và bốc lên cao rồi tỏa ra hai bên, sau đó lạnh dần và nén xuống)

+ Hai đai áp thấp ôn đới ở khoảng vĩ tuyến 60°B và 60°N (do ko khí từ áp cao cực và áp cao chí tuyến dồn tới).

+ Đai áp thấp xích đạo (hình thành do nhiệt độ ko khí cao, ko khí nở ra và bốc lên cao tạo thành áp thấp xích đạo).

- Tín phong là gió thổi từ những đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo. loại gió này phân bố ở khoảng 30° - 60° ở hai bán cầu Bắc và Nam.

- Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ những đai áp cao chí tuyến về những đai áp thấp. Loại gió này phân bố ở hai chí tuyến  (30° - 0) về xích đạo.

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, những đai khí áp cao, khí áp thấp và những loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Phương pháp giải

Để vẽ những vòng đai khí áp và gió, ta thực hiện những bước:

- Xác định vị trí ác vòng đai khí áp và gió

- Vẽ hình Trái Đất, những đai khí áp cao, khí áp thấp giống như hình 50 (SGK trang 58).

Gợi ý trả lời

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *