Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Vở Bài Tập Địa Lí 7 – Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ giúp HS giải bài tập, những em sẽ mang được những tri thức phổ thông cơ bản, cần thiết về những môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở những châu lục:

Bài Một trang 79 VBT Địa Lí 7: Dựa vào H.37.Một trang 116 SGK và tri thức đã học, hãy lập bảng thống kê về mật độ dân số và vùng phân bố dân cư Bắc Mỹ theo mẫu dưới đây:

Lời giải:

Mật độ (người/km2)Vùng phân bố chủ yếu

– Dưới 1

– Từ 1 – 10

– Từ 11 – 50

– Từ 51 – 100

– Trên 100

Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canađa

Khu vực hệ thống Cooc-đi-e

Một dải hẹp ven Thái Bình Dương

Đông Nam, phía Nam và ven vịnh Caliphoocnia

Đông Bắc Hoa Kì

Bài Một trang 79 VBT Địa Lí 7: Dựa vào H.37.Một trang 116 SGK và tri thức đã học, hãy lập bảng thống kê về mật độ dân số và vùng phân bố dân cư Bắc Mỹ theo mẫu dưới đây:

Lời giải:

Mật độ (người/km2)Vùng phân bố chủ yếu

– Dưới 1

– Từ 1 – 10

– Từ 11 – 50

– Từ 51 – 100

– Trên 100

Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canađa

Khu vực hệ thống Cooc-đi-e

Một dải hẹp ven Thái Bình Dương

Đông Nam, phía Nam và ven vịnh Caliphoocnia

Đông Bắc Hoa Kì

Bài Hai trang 79 VBT Địa Lí 7: Xác định cụ thể trên sơ dồ hình 25:

a. tên 4 vùng kinh tế to: Hồ To, Đông Bắc, ven vịnh Mê-hi-cô, ven Thái Bình Dương

b. Vẽ múi tên theo hướng thích hợp để biểu thị sự thay đổi trong phân bố dân cư ở Bắc Mỹ

Lời giải:

Bài Hai trang 79 VBT Địa Lí 7: Xác định cụ thể trên sơ dồ hình 25:

a. tên 4 vùng kinh tế to: Hồ To, Đông Bắc, ven vịnh Mê-hi-cô, ven Thái Bình Dương

b. Vẽ múi tên theo hướng thích hợp để biểu thị sự thay đổi trong phân bố dân cư ở Bắc Mỹ

Lời giải:

Bài 3 trang 80 VBT Địa Lí 7: Yếu tố nào dưới đây ko phải là nguyên nhân chính tác động tới tình trạng thưa thớt của dân cư vùng đất phía Tây kinh tuyến 100oT ở Bắc Mỹ

Lời giải:

a. Tình trạng khô khan khắc nghiệt
b. Khí hậu băng tuyết quanh năm
c. Địa hình núi và cao nguyên hiểm trở
Xd. Lịch sử khai phá muộn

Bài 3 trang 80 VBT Địa Lí 7: Yếu tố nào dưới đây ko phải là nguyên nhân chính tác động tới tình trạng thưa thớt của dân cư vùng đất phía Tây kinh tuyến 100oT ở Bắc Mỹ

Lời giải:

a. Tình trạng khô khan khắc nghiệt
b. Khí hậu băng tuyết quanh năm
c. Địa hình núi và cao nguyên hiểm trở
Xd. Lịch sử khai phá muộn

Bài 4 trang 80 VBT Địa Lí 7: Hai thành xã to thuộc dải siêu tỉnh thành ven Hồ To, mang dân số trên 5 triệu dân là:

Lời giải:

a. Si-ca-gô, Oa-sin-tơn
b. Lốt An-giơ-let, Xan-fran-xi-xcô
c. Niu I-ooc, Oa-sin-tơn
Xd. Si-ca-gô, Ôt-ta-oa

Bài 4 trang 80 VBT Địa Lí 7: Hai thành xã to thuộc dải siêu tỉnh thành ven Hồ To, mang dân số trên 5 triệu dân là:

Lời giải:

a. Si-ca-gô, Oa-sin-tơn
b. Lốt An-giơ-let, Xan-fran-xi-xcô
c. Niu I-ooc, Oa-sin-tơn
Xd. Si-ca-gô, Ôt-ta-oa

Bài 5 trang 80 VBT Địa Lí : Tính chất chuyên môn hóa của vùng kinh tế miền nam và ven biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thể hiện ở cơ cấu những ngành công nghiệp tập trung vào ngành nghề:

Lời giải:

Xa. Kỹ thuật cao
b. Truyền thống
c. Luyện kim
d. Quân sự

Bài 5 trang 80 VBT Địa Lí : Tính chất chuyên môn hóa của vùng kinh tế miền nam và ven biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thể hiện ở cơ cấu những ngành công nghiệp tập trung vào ngành nghề:

Lời giải:

Xa. Kỹ thuật cao
b. Truyền thống
c. Luyện kim
d. Quân sự

Bài 6 trang 81 VBT Địa Lí 7: Sự xuất hiện những dải siêu tỉnh thành ở Bắc Mỹ phần to gắn liền với:

Lời giải:

a. Sự phong phú của tài nguyên tại chỗ
b. Nguồn lao động mang trình độ kỹ thuật cao
c. Sự phát triển của mạng lưới liên lạc đường thủy
Xd. Lịch sử khai phá sớm của vùng

Bài 6 trang 81 VBT Địa Lí 7: Sự xuất hiện những dải siêu tỉnh thành ở Bắc Mỹ phần to gắn liền với:

Lời giải:

a. Sự phong phú của tài nguyên tại chỗ
b. Nguồn lao động mang trình độ kỹ thuật cao
c. Sự phát triển của mạng lưới liên lạc đường thủy
Xd. Lịch sử khai phá sớm của vùng

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ từ website soanvan.net cho từ khoá giải bài tập địa lí 7 bài 37.

Giải môn Địa lí lớp 7

 • 👉 Giải địa lí 7 bài 1: Dân số Địa lí
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 50: Thực hiện viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 51: Thiên nhiên châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 53: Thực hiện. Đọc, phân tích sơ đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 55: Kinh tế châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 58: Khu vực Nam Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 59: Khu vực Đông Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 60: Liên Minh Châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 61: Thực hiện đọc sơ đồ , vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 2: Sự phân bố dân cư. Những chủng tộc trên toàn cầu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 3: Quần cư. Tỉnh thành hóa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 4: Thực hiện phân tích sơ đồ dân số và tháp tuổi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 6: Môi trường nhiệt đới
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 8: Những hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ tỉnh thành ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 12: Thực hiện nhận mặt đặc điểm môi trường đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 13: Môi trường đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 14: Hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 15: Hoạt động công nghiệp đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 16: Tỉnh thành hóa ở đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 18: Thực hiện nhận mặt đặc điểm môi trường đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 19: Môi trường hoang mạc
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 20 : Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 21: Con người và môi trường địa lí
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 23: Môi trường vùng núi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 25: Toàn cầu rộng to và phổ thông
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 28: Thực hiện phân tích sơ đồ phân bố những môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 32: Những khu vực châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 33: Những khu vực châu Phi (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 34: Thực hiện so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 40: Thực hiện tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “ vòng đai mặt trời”
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 46: Thực hiện sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn Tây của dãy An det
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất toàn cầu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *