Địa Lí 7 Bài 16 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Soạn, Giải Địa Lí lớp 7
Trọn bộ soạn, giải Địa Lí lớp 7 Bài 16 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh hay, ngắn gọn giúp học trò lớp 7 thuận tiện trả lời thắc mắc và làm bài tập Địa Lí 7 Bài 16.

Soạn, Giải Địa Lí 7 Bài 16 cả ba sách

Giải Địa Lí 7 Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ - Kết nối tri thức

Giải Địa lí lớp 7 trang 149

 • Thắc mắc mở đầu trang 149 Bài 16 Địa Lí lớp 7: Hãy nêu một số hiểu biết của em về khu vực Trung và Nam Mỹ ....

1. Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam

 • Thắc mắc trang 149 Địa Lí lớp 7: Dựa vào thông tin và hình 1, Hai trong mục 1, hãy trình bày sự phân hoá ....

2. Sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây

Giải Địa lí lớp 7 trang 151

 • Thắc mắc trang 151 Địa Lí lớp 7: Dựa vào hình 1 (trang 140) và thông tin trong mục 2, hãy trình bày sự phân hoá ....

3. Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều cao

 • Thắc mắc trang 151 Địa Lí lớp 7: Dựa vào thông tin và quan sát hình 4 trong mục 3, hãy: Kể tên những đai thực vật ....

 • Thắc mắc trang 151 Địa Lí lớp 7: Dựa vào thông tin và quan sát hình 4 trong mục 3, hãy: Cho biết những đai thực vật ....

Tập dượt & Vận dụng

 • Tập dượt trang 151 Địa Lí lớp 7: Trình bày một đặc điểm tự nhiên ....

 • Vận dụng trang 151 Địa Lí lớp 7: Sưu tầm thông tin về kênh đào Pa-na-ma ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Địa Lí 7 Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A ma dôn

 • Địa Lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương

 • Địa Lí 7 Bài 19: Châu Nam Cực


Giải Địa Lí 7 Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ - Chân trời thông minh

Giải Địa Lí 7 trang 153

 • Thắc mắc mở đầu trang 153 Bài 16 Địa Lí lớp 7: Vậy, thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa như thế nào theo chiều đông – tây, chiều bắc – nam và theo chiều cao ....

1. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây

 • Thắc mắc trang 153 Địa Lí lớp 7: Quan sát hình 16.Một và đọc thông tin trong bài, em hãy trình bày sự phân hóa theo chiều đông - tây ....

2. Phân hóa tự nhiên theo chiều bắc – nam

Giải Địa Lí 7 trang 154

 • Thắc mắc trang 154 Địa Lí lớp 7: Quan sát hình 16.Hai và thông tin trong bài, em hãy trình bày sự phân hóa tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ ....

3. Phân hóa tự nhiên theo chiều cao

Giải Địa Lí 7 trang 156

 • Thắc mắc trang 156 Địa Lí lớp 7:Quan sát hình 16.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao cảu dãy núi An-đét ....

Tập dượt & Vận dụng

 • Tập dượt Một trang 156 Địa Lí lớp 7:Dựa vào nội dung bài học, em hãy hệ thống hóa một số đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ ....

 • Vận dụng Hai trang 156 Địa Lí lớp 7:Dựa vào tri thức đã học, em hãy sưu tầm những hình ảnh nổi trội về rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Chân trời thông minh hay khác:

 • Địa Lí 7 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề thành phố hoá, văn hoá Mỹ Latinh

 • Địa Lí 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

 • Địa Lí 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương


Giải Địa Lí 7 Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên vững bền ở Bắc Mỹ - Cánh diều

Giải Địa Lí 7 trang 133

 • Thắc mắc mở đầu trang 133 Bài 16 Địa Lí lớp 7: Bắc Mỹ là một trong những khu vực phát triển nhất trên toàn cầu nhờ với điều kiện tự nhiên thuận lợi....

1. Phương thức khai thác tự nhiên vững bền

Khai thác tài nguyên đất

 • Thắc mắc trang 133 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.1, hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác vững bền ....

Khai thác tài nguyên rừng

Giải Địa Lí 7 trang 134

 • Thắc mắc trang 134 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác vững bền tài nguyên rừng ....

Khai thác tài nguyên khoáng sản

Giải Địa Lí 7 trang 135

 • Thắc mắc trang 135 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác vững bền tài nguyên khoáng sản ....

2. Một số trung tâm kinh tế quan yếu

 • Thắc mắc trang 135 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan yếu ....

Tập dượt & Vận dụng

 • Tập dượt Một trang 135 Địa Lí lớp 7: Hãy lựa chọn và phân tích phương thức khai thác vững bền của một trong những tài nguyên ....

 • Vận dụng Hai trang 135 Địa Lí lớp 7: Hãy thu thập thông tin về phương thức khai thác theo hướng vững bền tài nguyên rừng ....

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • Địa Lí 7 Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

 • Địa Lí 7 Bài 18: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ

 • Địa Lí 7 Bài 19: Thực hiện: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn
Lưu trữ: Giải Địa Lí lớp 7 Bài 16 sách cũ

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 với đáp án
--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải địa lí 7 bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa từ website soanvan.net cho từ khoá giải bài tập địa lí lớp 7 bài 16.

Giải môn Địa lí lớp 7

 • 👉 Giải địa lí 7 bài 1: Dân số Địa lí
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 50: Thực hiện viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 51: Thiên nhiên châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 53: Thực hiện. Đọc, phân tích sơ đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 55: Kinh tế châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 58: Khu vực Nam Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 59: Khu vực Đông Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 60: Liên Minh Châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 61: Thực hiện đọc sơ đồ , vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 2: Sự phân bố dân cư. Những chủng tộc trên toàn cầu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 3: Quần cư. Thành thị hóa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 4: Thực hiện phân tích sơ đồ dân số và tháp tuổi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 6: Môi trường nhiệt đới
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 8: Những hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ thành phố ở đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 12: Thực hiện nhận mặt đặc điểm môi trường đới nóng
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 13: Môi trường đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 14: Hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 15: Hoạt động công nghiệp đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 16: Thành thị hóa ở đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 18: Thực hiện nhận mặt đặc điểm môi trường đới ôn hòa
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 19: Môi trường hoang mạc
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 20 : Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 21: Con người và môi trường địa lí
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 23: Môi trường vùng núi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 25: Toàn cầu rộng to và nhiều
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 28: Thực hiện phân tích sơ đồ phân bố những môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 32: Những khu vực châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 33: Những khu vực châu Phi (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 34: Thực hiện so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 40: Thực hiện tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “ vòng đai mặt trời”
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 46: Thực hiện sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn Tây của dãy An det
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất toàn cầu
 • 👉 Giải địa lí 7 bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *