Địa Lí 10 Kết nối tri thức Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa

Với giải bài tập Địa Lí 10 Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học trò tiện lợi trả lời thắc mắc & làm bài tập Địa 10 Bài 11.

Giải Địa Lí 10 Kết nối tri thức Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa

Video Giải Địa lí 10 Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thị Lan (Thầy giáo VietJack)

Giải Địa lí 10 trang 37

 • Mở đầu trang 37 Địa Lí 10: Nước trên Trái Đất tồn tại dưới những dạng nào và sở hữu ở những đâu ....

1. Khái niệm thuỷ quyển

 • Thắc mắc trang 37 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy nêu khái niệm thuỷ quyển ....

Giải Địa lí 10 trang 38

2. Nước trên lục địa

 • Thắc mắc Một trang 38 Địa Lí 10: Đọc thông tin trong mục a, hãy phân tích những nhân tố tác động ....

 • Thắc mắc Hai trang 38 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục b, hãy phân biệt những loại hồ theo nguồn gốc hình thành ....

Giải Địa lí 10 trang 39

 • Thắc mắc 3 trang 39 Địa Lí 10: Đọc thông tin trong mục c, hãy trình bày đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết ....

Giải Địa lí 10 trang 40

 • Thắc mắc 4 trang 40 Địa Lí 10: Đọc thông tin trong mục d, hãy trình bày đặc điểm chủ yếu của nước ngầm ....

 • Thắc mắc 5 trang 40 Địa Lí 10: Dựa vào thông tin trong mục e, hãy nêu những giải pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt ....

 • Tập luyện Một trang 40 Địa Lí 10: Lập sơ đồ thể hiện những nhân tố tác động tới chế độ nước sông ....

 • Tập luyện Hai trang 40 Địa Lí 10: Vì sao bảo vệ nguồn nước ngọt là yêu cầu cấp bách của tất cả những quốc gia ....

 • Vận dụng Một trang 40 Địa Lí 10: Tìm hiểu về một con sông hoặc hồ to trên toàn cầu ....

 • Vận dụng Hai trang 40 Địa Lí 10: Tìm hiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em ....

Bài giảng: Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa - Kết nối tri thức - Cô Đào Thanh Thanh (Thầy giáo VietJack)

 • Địa Lí 10 Bài 12: Nước biển và đại dương

 • Địa Lí 10 Bài 13: Thực hiện: Phân tích chế độ nước sông Hồng

 • Địa Lí 10 Bài 14: Đất trên Trái Đất

 • Địa Lí 10 Bài 15: Sinh quyển

 • Địa Lí 10 Bài 16: Thực hiện: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 sở hữu đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *