Địa lí 12 Bài 34: Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng Soạn Địa 12 trang 154

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 34: Thực hiện Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng giúp những em học trò lớp 12 trả lời những thắc mắc phần bài tập 1, 2, 3, 4 trang 154.

Thông qua bài thực hiện Địa 12 bài 34 giúp những bạn học trò biết cách phân tích mối quan hệ giữa dân số và việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng. Từ đó biết cách giải những bài tập Địa lí để đạt được kết quả cao trong những bài rà soát, bài thi THPT Quốc gia 2022. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Câu 1

Tính tốc độ tăng trưởng của những chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của những chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

Trả lời:

a. Tốc độ tăng trưởng của những chỉ số đồng bằng sông Hồng và cả nước. (Đơn vị %)

Những chỉ số

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

1995

2005

1995

2005

Số dân (nghìn người)

16137

18028

71996

83106

Diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt (nghìn ha)

1117

1221

7322

8383

Sản lượng lương thực sở hữu hạt (nghìn tấn)

5340

6518

26141

39622

Bình quân lương thực sở hữu hạt (kg/người)

331

362

363

477

b. So sánh tốc độ tăng trưởng của những chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước

- Tốc độ tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước:

+ Dân số: sở hữu tốc độ tăng nhanh hơn.

+ Diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt: sở hữu tốc độ tăng chậm hơn.

+ Sản lượng lương thực sở hữu hạt: sở hữu tốc độ tăng chậm hơn.

+ Bình quân lương thực sở hữu hạ/người: sở hữu tốc độ tăng chậm hơn.

Câu 2

Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo những chỉ số và nhận xét.

Trả lời:

a. Tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước

Những chỉ số19952005
Dân số22,421,7
Diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt15,314,6
Sản lượng lương thực sở hữu hạt20,416,5
Bình quân lương thực sở hữu hạt/người91,275,9

b. Nhận xét

- Tỉ trọng những chỉ số của đồng bằng sông Hồng đều sở hữu xu hướng giảm qua những năm trong giai đoạn 1995 – 2005

- Mang tỉ trọng giảm mạnh nhất là bình quân lương thực sở hữu hạt /người và sản lượng lương thực sở hữu hạt.

- Tỉ trọng dân số, diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt giảm nhẹ qua những năm.

Câu 3

Trên cơ sở vật chất xử lí số liệu đã cho, phân tích và giảng giải mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

Trả lời:

- Mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

+ Dân số tăng nhanh, diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt, sản lượng lương thực sở hữu hạt, bình quân lương thực sở hữu hạt/người tăng chậm hơn nhiều so với cả nước.

+ Tỉ trọng dân số, diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt, sản lượng lương thực sở hữu hạt, bình quân lương thực sở hữu hạt/người của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước đều giảm.

- Giảng giải

+ Dân số đông và tăng nhanh làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, dẫn tới diện tích gieo trồng cây lương thực sở hữu hạt, sản lượng lương thực sở hữu hạt, bình quân lương thực sở hữu hạt/người tăng chậm và sở hữu tốc độ tăng thấp hơn so với cả nước.

+ Kinh tế phát triển đã làm tăng diện tích đất chuyên sử dụng, diện tích gieo trồng cây lương thực bị sút giảm.

+ Những thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,... cũng là những nguyên nhân tác động tới năng suất, sản lượng và bình quân lương thực sở hữu hạt theo đầu người.

Câu 4

Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất những phương hướng khắc phục.

Trả lời:

- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

- Thâm canh, tăng vụ,... để tăng sản lượng cây lương thực.

- Cần sở hữu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp một cách hợp lí.

- Phân bố lại dân cư và lao động.

- Dịch chuyển cơ cấu kinh tế.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *