Địa Lí lớp 6 Chân trời sáng tạo | Giải Địa Lí lớp 6 | Soạn, Giải bài tập Địa Lí 6 hay nhất

Với soạn, giải bài tập Địa Lí lớp 6 Chân trời thông minh hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời nghi vấn và làm bài tập Địa Lí 6, từ đó đạt điểm cao trong những bài thi môn Địa Lí 6.

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 Chân trời thông minh

 • Bài mở đầu: Vì sao cần học Địa lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

 • Bài 2: Kí hiệu và ghi chú trên một số bản đồ thông dụng

 • Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

 • Bài 4: Sơ đồ trí tưởng

Chương 2: Trái đất - Hành tinh của hệ mặt trời

 • Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

 • Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

 • Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả

 • Bài 8: Thực hiện xác định phương hướng ngoài thực tế

Chương 3: Cấu tạo của Trái đất, Vỏ Trái đất

 • Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

 • Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Những dạng địa hình chính. Khoáng sản

 • Bài 11: Thực hiện đọc sơ đồ địa hình tỉ lệ to và lát cắt địa hình đơn thuần

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 12: Lớp vỏ khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

 • Bài 13: Thời tiết và khí hậu

 • Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Bài 15: Thực hiện phân tích biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa

Chương 5: Nước trên trái đất

 • Bài 16: Thủy quyền. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, thăng hà

 • Bài 17: Sông và hồ

 • Bài 18: Biến và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái đất

 • Bài 19: Lớp đất và những nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất tiêu biểu

 • Bài 20: Sinh vật và sự phân bố những đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

 • Bài 21: Thực hiện tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và thăm quan địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 • Bài 22: Dân số và phân bố dân cư

 • Bài 23: Con người và thiên nhiên

 • Bài 24: Thực hiện tác động của con người tới thiên nhiên

Tài liệu để học tốt Địa Lí lớp 6 Chân trời thông minh hay khác:

 • Lý thuyết Địa Lí lớp 6 chi tiết - Chân trời thông minh
 • 500 nghi vấn trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 (với đáp án) - Chân trời thông minh
 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) - CTST
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) - CTST
 • Giải Sách bài tập Ngữ văn lớp 6 - CTST
 • Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 6 - CTST
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 - CTST
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 - CTST
 • Giải Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - CTST
 • Giải Sách bài tập Địa Lí lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 - CTST
 • Giải Sách bài tập Giáo dục công dân lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Kỹ thuật lớp 6 - CTST
 • Giải sách bài tập Kỹ thuật lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 - CTST
 • Giải Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 - CTST
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 - CTST

Lời giải bài tập môn Địa Lí lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Chân trời thông minh)
 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Cánh diều)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 17-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Địa Lí lớp 6 Cánh diều | Giải Địa Lí lớp 6 | Soạn, Giải bài tập Địa Lí 6 hay nhất từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập địa lý lớp 6 vietjack.

Với soạn, giải bài tập Địa Lí lớp 6 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời nghi vấn và làm bài tập Địa Lí 6, từ đó đạt điểm cao trong những bài thi môn Địa Lí 6.

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 Cánh diều

 • Bài mở đầu: Vì sao cần học địa lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

 • Bài 2: Những yếu tố cơ bản của bản đồ

 • Bài 3: Sơ đồ trí tưởng

 • Bài 4: Thực hiện: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời

 • Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

 • Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và những hệ quả địa lí

 • Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và những hệ quả địa lí

 • Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

 • Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Những mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

 • Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

 • Bài 11: Những dạng địa hình chính. Khoáng sản

 • Bài 12: Thực hiện: Đọc sơ đồ địa hình tỉ lệ to và lát cắt địa hình đơn thuần

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Những khối khí. Khí áp và gió

 • Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

 • Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Bài 16: Thực hiện: Đọc sơ đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

 • Bài 17: Những thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

 • Bài 18: Sông. Nước ngầm và thăng hà

 • Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

 • Bài 20: Thực hiện: Xác định trên sơ đồ những đại dương toàn cầu

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

 • Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

 • Bài 22: Sự phổ thông của toàn cầu sinh vật. Những đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

 • Bài 23: Thực hiện: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 • Bài 24: Dân số toàn cầu. Sự phân bố dân cư toàn cầu. Những thành phường to trên toàn cầu

 • Bài 25: Con người và thiên nhiên

 • Bài 26: Thực hiện: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

Tài liệu để học tốt Địa Lí lớp 6 sách Cánh diều hay khác:

 • Lý thuyết Địa Lí lớp 6 chi tiết - Cánh diều
 • 500 nghi vấn trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 (với đáp án) - Cánh diều
 • Soạn Văn lớp 6 (hay nhất) - CD
 • Soạn Văn lớp 6 (ngắn nhất) - CD
 • Giải Sách bài tập Ngữ văn lớp 6 - CD
 • Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 6 - CD
 • Giải sách bài tập Toán lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Khoa học tự nhiên lớp 6 - CD
 • Giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 6 - CD
 • Giải Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - CD
 • Giải Sách bài tập Địa Lí lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Giáo dục công dân lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Kỹ thuật lớp 6 - CD
 • Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 6 - CD

Lời giải bài tập môn Địa Lí lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Chân trời thông minh)
 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Cánh diều)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *