Điều tra rừng là gì? Phương án và báo cáo điều tra lâm nghiệp?

  Với sự ra đời của việc sử dụng công khai những hệ thống định vị địa lý và tính sẵn mang của những bức ảnh chụp từ trên ko miễn phí qua internet, những nhà khảo sát rừng hiện mang sẵn những phương tiện đặc trưng để thực hiện những cuộc khảo sát xác thực về rừng. Tuy nhiên, cùng với những phương tiện mới này, những người làm rừng cũng phụ thuộc vào những kỹ thuật đã được kiểm nghiệm qua thời kì để tái tạo ranh giới rừng. Hãy nhớ rằng những nhà dò hỏi rừng giỏi theo truyền thống đã thiết lập sắp như tất cả những đường dây nhất quyết ban sơ nhưng những chủ đất và người làm rừng mang nhu cầu tìm lại và thiết lập lại những đường dây vốn sẽ biến mất hoặc khó tìm thấy lúc thời kì trôi qua. Vậy dò hỏi rừng là gì? Phương án và báo cáo dò hỏi lâm nghiệp được quy định ra sao? Hãy tìm hiểu nội dung liên quan tới vấn đề này như sau:

  Tổng đài Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

  1. Dò hỏi rừng là gì?

  Dò hỏi là khoa học xác định và phân định vị trí, hình thức và mức độ của một đường đất và của những đối tượng mặt đất nằm trong đất đó. Tri thức về những nguyên tắc và thực hiện dò hỏi rõ ràng sẽ cho phép người kiểm lâm đọc bản đồ rừng một cách xác thực và hình dung vị trí và bản tính của những đối tượng mặt đất. Tri thức chuyên môn về những kỹ thuật dò hỏi cũng sẽ tăng hiệu quả của anh ta đối với sắp đặt rừng và đồn điền, rà soát ranh giới rừng và diện tích rừng trồng

  Rừng là vùng đất mang cây cối chiếm ưu thế. Hàng trăm khái niệm về rừng được sử dụng trên khắp toàn cầu, bao gồm những yếu tố như mật độ cây, chiều cao cây, sử dụng đất, thế đứng hợp pháp và chức năng sinh thái.  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) khái niệm rừng là “Vùng đất rộng hơn 0,5 ha với cây cao hơn 5 mét và độ tàn che trên 10 phần trăm hoặc cây mang thể đạt tới những ngưỡng này tại chỗ. Nó ko bao gồm đất chủ yếu được sử dụng cho mục đích nông nghiệp hoặc thành thị. “

  Sử dụng khái niệm này, Nhận định Tài nguyên Rừng Toàn cầu 2020 (FRA 2020) cho thấy rằng rừng bao phủ 4,06 tỷ ha (10,0 tỷ mẫu Anh; 40,6 triệu km vuông; 15,7 triệu mét vuông dặm), hoặc khoảng 31 phần trăm diện tích đất trên toàn cầu vào năm 2020.

  Rừng là hệ sinh thái trên cạn chủ yếu của Trái đất và phân bố trên toàn cầu. Phần to nhất của rừng (45 phần trăm) là ở những vĩ độ nhiệt đới, tiếp theo là ở những miền hàn đới, ôn đới và cận nhiệt đới. Rừng chiếm 75% tổng sản lượng sơ cấp của sinh quyển Trái đất và chứa 80% sinh khối thực vật của Trái đất. Sản lượng sơ cấp thuần được ước tính là 21,9 gigaton sinh khối mỗi năm đối với rừng nhiệt đới, 8,Một đối với rừng ôn đới và 2,6 đối với rừng khoan.

  Rừng ở những vĩ độ và độ cao khác nhau, với lượng mưa và lượng thoát tương đối nước khác nhau tạo thành những quần xã sinh vật khác nhau rõ rệt: rừng vùng núi ở Bắc Cực, rừng ẩm nhiệt đới và rừng khô nhiệt đới quanh Xích đạo, và rừng ôn đới ở vĩ độ trung bình. Những khu vực ở độ cao cao hơn mang xu hướng tương trợ rừng tương tự như những khu vực ở vĩ độ cao hơn, và lượng mưa cũng tác động tới thành phần rừng.

  Dò hỏi rừng là công việc mở đường trong việc xây dựng và phát triển ngành Lâm nghiệp. Đó là hạ tầng để triển khai mọi hoạt động kinh doanh sử dụng rừng. Mục tiêu chủ yếu của dò hỏi rừng là dò hỏi để thẩm định tài nguyên rừng, dò hỏi nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, biến động của diện tích và trữ lượng rừng.. .Ngoài ra dò hỏi rừng giúp thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh sử dụng rừng qua những giai đoạn, sản xuất hạ tầng dữ liệu để xây dựng phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp, xắp xếp và quy hoạch một cách hợp lý những mặt xây dựng sản xuất lâm nghiệp, và quan yếu hơn, ngành dò hỏi rừng còn sản xuất thông tin phục vụ việc xây dựng chính sách và chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia dài hạn.

  Cuộc dò hỏi nhằm thu thập những thông tin:

  – Diện tích rừng trồng mới;

  – Diện tích rừng trồng được chăm sóc;

  – Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh;

  – Diện tích ươm giống và số cây giống lâm nghiệp sản xuất;

  – Số cây lâm nghiệp trồng phân tán;

  – Diện tích và sản lượng gỗ khai thác;

  – Sản lượng sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ khai thác, thu nhặt từ rừng và từ cây lâm nghiệp trồng phân tán;

  – Diện tích và sản lượng sản phẩm lâm nghiệp trung tâm;

  – Diện tích rừng được bảo vệ;

  – Giá thành của hoạt động trồng và chăm sóc rừng trồng;

  – Doanh thu bán ra của những sản phẩm lâm nghiệp và những hoạt động nhà sản xuất lâm nghiệp.

  Đơn vị dò hỏi:

  – Thôn, ấp, bản, tiểu khu,… mang rừng (gọi chung là thôn mang rừng).

  – Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác.

  – Trang trại lâm nghiệp, trang trại thuộc ngành khác mang diện tích rừng trồng đạt quy mô từ 31 ha trở lên;

  – Những Ban quản lý rừng;

  – Tổ chức khác là những chủ rừng ;

  – Hộ thuộc thôn mang rừng.

  Dò hỏi rừng để thu thập thông tin về tình trạng của rừng và theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào, vì ko chỉ dò hỏi cây đứng mà còn dò hỏi sau lúc khai thác cũng như dò hỏi lâm nghiệp nhằm đưa ra những giải pháp điều trị. Ngoài ra, những cuộc dò hỏi xác định những loài cây khác nhau, xác định tuổi, chiều cao và tốc độ tăng trưởng của chúng, và định lượng khối lượng gỗ sẵn mang để thu hoạch. Khảo sát cũng sản xuất thông tin về những chủ đề như trầm tích bề mặt, thông qua việc phân tích thành phần lớp đất mặt; rối loạn, như gỗ gió, bệnh và sâu bọ; và phân loại độ dốc.

  2. Dò hỏi rừng trong tiếng Anh mang tên gọi là gì?

  Dò hỏi rừng trong tiếng Anh mang tên gọi là: “Forest survey”.

  3. Phương án và báo cáo dò hỏi lâm nghiệp?

  Phướng án dò hỏi lâm nghiệp dựa trên Quyết định số 1591 /QĐ – TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê mang nội dung như sau:

  Thứ nhất về mục đích dò hỏi: “Cuộc dò hỏi thu thập thông tin cơ bản phản ánh kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc tính toán những mục tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành lâm nghiệp; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định những chính sách phát triển sản xuất lâm nghiệp của những cấp, những ngành và nhu cầu thông tin của những đối tượng tiêu dùng tin khác.”

  Tương tự, với mục đich đưa ra thì kết quả thu được từ phương án dò hỏi lâm nghiệp về hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên phạm vi cả nước . Từ số liệu đó mang thể thực hiện những công việc tính toán những mục tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành lâm nghiệp.

  Ko những thế, việc dò hỏi rừng lâm nghiệp còn tạo điều kiện cho việc đưa ra những chính sách phát triển sản xuất lâm nghiệp như: quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định,… của những cấp, những ngành  được thực hiện và diễn ra một cách tiện lợi nhất.

  Thứ hai. yêu cầu dò hỏi

  – Công việc tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc dò hỏi phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án dò hỏi;

  – Đảm bảo thông tin dò hỏi đầy đủ, kịp thời, xác thực, thích hợp với điều kiện thực tế và mang tính khả thi;

  – Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc dò hỏi bảo đảm đúng chế độ hiện hành.

  Thứ ba, đối tượng dò hỏi bao gồm:

  Cuộc dò hỏi được tiến hành tại tất cả những tỉnh, thành thị trấn trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) mang rừng, thuộc tất cả những loại hình kinh tế, thuộc ngành kinh tế cấp 3 như sau:

  – Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng và ươm giống cây lâm nghiệp;

  – Khai thác gỗ;

  – Khai thác và thu nhặt sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ từ rừng và từ cây lâm nghiệp trồng phân tán;

  – Nhà cung cấp lâm nghiệp.

  Lâm nghiệp là khoa học và thủ công về tạo, quản lý, trồng, sử dụng, bảo tồn và sửa chữa rừng, rừng và những tài nguyên liên quan vì lợi ích của con người và môi trường.Lâm nghiệp được thực hiện trong những đồn điền và lâm phần tự nhiên. hoa học lâm nghiệp mang những yếu tố thuộc về khoa học trò học, vật lý, xã hội, chính trị và quản lý. Quản lý rừng đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra và thay đổi môi trường sống và tác động tới việc sản xuất những nhà sản xuất hệ sinh thái.

  Lâm nghiệp hiện đại thường bao gồm một loạt những mối quan tâm, trong đó được gọi là quản lý sử dụng nhiều lần, bao gồm: sản xuất gỗ, củi đốt, môi trường sống của động vật hoang dại, quản lý chất lượng nước tự nhiên, tiêu khiển, bảo vệ cảnh quan và cùng đồng, việc làm, cảnh quan quyến rũ về mặt thẩm mỹ , quản lý phổ biến sinh vật học, quản lý rừng đầu nguồn, kiểm soát xói mòn, bảo tồn những khu rừng là “bể” chứa carbon dioxide trong khí quyển.

  Con số về cuộc dò hỏi rừng lâm nghiệp nhằm mục đích phản ánh kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp thông qua những thông tin cơ bản đã thu thập được trên phạm vi cả nước. Việc dò hỏi rừng và báo cáo về việc dò hỏi này nhằm mục đích phục vụ việc tính toán những mục tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành lâm nghiệp.

  Trong bào cáo dò hỏi lâm nghiệp cần mang những nội dung sau:

  – Diện tích rừng lâm nghiệp;

  – Diện tích rừng trồng mới;

  – Diện tích và số cây giống lâm nghiệp sản xuất;

  – Số cây lâm nghiệp trồng phân tán;

  – Diện tích và sản lượng gỗ khai thác;

  – Sản lượng sản phẩm ngoài gỗ khai thác, thu nhặt từ rừng và từ cây lâm nghiệp trồng phân tán;

  Việc đưa ra kết quả của cuộc dò hỏi rừng lâm nghiệp thông qua báo cáo dò hỏi nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định những chính sách phát triển sản xuất lâm nghiệp của những cấp, những ngành và nhu cầu thông tin của những đối tượng tiêu dùng tin khác.

   Leave a Comment

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *